Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Οι Αγρονόμοι - Τοπογράφοι Μηχανικοί για τη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας

Οι θέσεις του Συλλόγου των Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Εύβοιας, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Λεωνίδα Ιωαννίδη, κατά τη διαβούλευση της 5ης Φεβρουαρίου 2014 για τη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας.


Ο μη χαρακτηρισμός της  Αγοράς ως διατηρητέο μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, καθόλου δεν σημαίνει και την κατεδάφισή της.


Το τί θα διατηρηθεί και το πώς θα αναδειχθεί είναι θέμα αρμόδιων μελετητών, οι οποίοι θα εκφράσουν τις προτάσεις τους μέσα από έναν ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, που θα συμπεριλάβει και τη μπροστινή πλατεία.

Το ποιες όμως πρέπει να είναι οι αρχές και οι περιορισμοί αυτού του διαγωνισμού, πρέπει να καθοριστούν με ιδιαίτερη προσοχή, με στόχο να μην δούμε προτάσεις που δεν θα αρμόζουν στην πόλη.

Θέλουμε η αγορά να γίνει ένας πόλος έλξης σε συνδυασμό με την ιστορική μνήμη του χώρου. Άρα η σημερινή δημοτική αρχή, πρέπει να δεσμευτεί:

1.      ότι πράγματι θα πραγματοποιηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

2.      για τους όρους δόμησης του χώρου (κάλυψη, συντελεστής δόμησης, ύψος)

3.      για τις χρήσεις

4.      για τη σύνδεσή της με τις υπάρχουσες γειτνιάζουσες χρήσεις

5.     για τη μη κατεδάφισή της, μέχρι να τελεσιδικήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και αποφασιστεί τί και πού θα διατηρηθεί.

6.      για τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της δημοτικής αγοράς σήμερα,  τα κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά δεδομένα της Χαλκίδας, όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί, τη θέση της ως προς το υπάρχον οδικό δίκτυο και τις υπόλοιπες υποδομές της πόλης, αλλά και τις νέες οικονομικές συνθήκες, οι θέσεις μας είναι:

1.     Να προταθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ο μη χαρακτηρισμός της ως διατηρητέο μνημείο, διότι το αντίθετο θα οδηγούσε εντέλει, σύμφωνα με τις επικρατούσες  συνθήκες, στην κατάρρευση της αγοράς.

2.      Να προχωρήσει ο Δήμος σε δεσμεύσεις ως προς τους όρους δόμησης, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον σημερινό δομημένο χώρο.

3.      Η χρήση της αγοράς σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο είναι «δημοτικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων», ο οποίος μπορεί να διατηρηθεί ως έχει, διότι και η έκταση αλλά και η θέση του χώρου είναι δυνατόν να συνδυάζει τη χρήση μιας Δημοτικής Αγοράς με κάποια καταστήματα αναψυχής που θα της δίνουν ζωή μέρα-νύχτα.

4.      Να συνδεθεί οπωσδήποτε η Δημοτική Αγορά με την Πλατεία Αγοράς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της.

5.      Να διατηρηθούν τα στοιχεία που θα αναδεικνύουν  την ιστορική σημασία του χώρου και της μορφής του, μέσω περιορισμών που θα τεθούν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

6.      Να διακηρυχθεί άμεσα (μετά την έκδοση της απόφασης του ΚΣΝΜ ο ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...