Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Η Μονή Μεγίστης Λαύρας ζητά 580.000 ευρώ από τον...Βαγγέλη Αποστόλου !

Του  Βαγγέλη  Αποστόλου / Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2008 ενώ τη χώρα σκίαζε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα-όπως χαρακτηρίστηκε- της μεταπολιτευτικής περιόδου, το σκάνδαλο Βατοπεδίου, αρθρογράφησα στην Κυριακάτικη Αυγή με τίτλο «Τα χρυσόβουλα και τα ταπία καλά κρατούν» και αναφέρθηκα υπερασπιζόμενος το δημόσιο συμφέρον(και σε άλλες μου δημόσιες τοποθετήσεις), όπως είχα υπέρτατο χρέος, στα ζητήματα που ανέκυπταν με τη Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους.

Η επιστημονική μου ιδιότητα (δασολόγος), η κοινωνική μου ευαισθησία για τα ζητήματα αυτά που ασχολούμαι για χρόνια, η μακροχρόνια πολιτική μου διαδρομή (βουλευτής, στέλεχος της αριστεράς κ.λ.π.) και ταυτόχρονα η υποχρέωσή μου να είμαι αντίστοιχος με τις αγωνίες της τοπικής κοινωνίας που εκφράζονταν πολλαπλώς προς εμένα, αποτελούσε και αποτελεί χρέος. Αυτό, το αυτονόητο χρέος, αγνοήθηκε  από τη Μονή  μετά από 5 χρόνια και άρχισε να καταθέτει αποζημιωτικές αγωγές ότι δήθεν συκοφαντήθηκε. Έχω ήδη παραλάβει τις δύο ,η πρώτη των 300.000 ευρώ , η δεύτερη των 280.000 ευρώ και… Οι αγωγές  αυτές στον εκπρόσωπο μάλιστα του Ευβοϊκού λαού έχει ένα κυρίαρχο μήνυμα: τη σιωπή.

       Πρόκειται για την απαλλοτρίωση από το Δημόσιο, για ανάγκες του πολεμικού ναυτικού, μιας έκτασης 1.935 στρ. που του ανήκε και για την οποία κλήθηκε να καταβάλλει το 1994 το εξωπραγματικό ποσό των 7,5 δις δρχ. αλλά  και την αναγνώριση κυριότητας σε ακόμη 37.000 στρ.
Τα ερωτήματα που γεννήθηκαν από τη διαχείριση των  συγκεκριμένων  εμπράγματων  διαδικασιών πολλά, όπως :

Α) Για το εμπράγματο καθεστώς των εκτάσεων αυτών το κατά νόμο υπεύθυνο Δασαρχείο Αλιβερίου θα αποφανθεί το 1994, «ότι από τα 1.935 στρ. μόνο τα 11,8 είναι γεωργικές εκτάσεις, ενώ τα υπόλοιπα είναι δασικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων διαχειρίζονται ως Δημόσια».

Πάραυτα με τις αρ. 123/94 και 124/94 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου η Μονή Μεγίστης Λαύρας θα αναγνωριστεί δικαιούχος της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση των παραπάνω εκτάσεων, ενώ στο σκεπτικό των αποφάσεων δεν υπάρχει καμία αναφορά στο έγγραφο του Δασαρχείου, αντίθετα είναι χαρακτηριστική η αναφορά στην ανύπαρκτη από πλευράς δημοσίου υπεράσπιση της περιουσίας του: «Στην προκειμένη υπόθεση το Ελληνικό Δημόσιο με δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα δίκη πρακτικά, δήλωσε ότι δεν διεκδικεί δικαιώματα επί της απαλλοτριωθείσας εκτάσεως, αλλά επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος επ΄αυτής» και πιο κάτω «Μάλιστα, πέραν του ότι η επιφύλαξη που διατηρήθηκε είναι εντελώς αόριστη, δεν ενισχύεται με κανένα άλλο έγγραφο στοιχείο των Υπηρεσιών του Δημοσίου, από το οποίο να πιθανολογούνται και μάλιστα σφόδρα, τα τυχόν στο μέλλον άλλωστε σύμφωνα με τη δήλωση, δικαιώματα στην απαλλοτριωθείσα έκταση.»

Μήπως η παράκαμψη των αρμοδίων για τη διαχείριση τέτοιων εκτάσεων Υπηρεσιών, τόσο το 1993 που λήφθηκαν οι αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις όσο και το 1994 για τις  καταβολές των αποζημιώσεων, είχε σχέση με την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος;
Β) Γιατί δεν προβλήθηκε ο δασικός χαρακτήρας των υπό  απαλλοτρίωση εκτάσεων ώστε στον υπολογισμό του τιμήματος (άρθρο 6 ν.998/79) να μην  χρησιμοποιηθούν συγκριτικά στοιχεία που οδήγησαν σε εξωφρενικά ποσά αποζημιώσεων;

Για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη, αρκεί να αναφερθεί ότι αντίστοιχου χαρακτήρα εκτάσεις στο Γραμματικό Αττικής που αφορούσαν το σκάνδαλο Βατοπεδίου εκτιμήθηκαν από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με 440 ευρώ(150.000 δρχ.) το στρέμμα, ενώ πριν 14 χρόνια για τη Σκύρο τα Δικαστήρια έφτασαν τη τιμή των 4.200.000 δρχ.(12.325 ευρώ) /στρ.

Γιατί δεν διερευνήθηκε αν τα συγκριτικά στοιχεία που στηρίχτηκαν  τα Δικαστήρια απεικονίζουν τη πραγματικότητα;

Ήταν χαρακτηριστική η αντίδραση του Δήμου Σκύρου που με σχετικό του έγγραφο προς το Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διαμαρτυρήθηκε για το καθεστώς δυσαναλογίας που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τιμήματος αποζημίωσης και πραγματικής αγοραίας αξίας αυτών των εκτάσεων.

Γ)Η Μονή Μεγίστης Λαύρας μπορεί να υπάγεται στο αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους, δεν μπορεί όμως να τύχει προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που σε αντίστοιχες περιπτώσεις ακολουθούν τις διαδικασίες αναγνώρισης κυριότητας μέσω της διοικητικής και δικαστικής οδού , πράγμα που έπραξε εν μέρει η ίδια σε επόμενο χρόνο  δια της δικαστικής οδού για ακόμη 37.000 στρ., παρότι έπρεπε σύμφωνα με το νόμο να επιληφθούν αρχικά τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών.

Δ) Κατά τη διάρκεια της  δεύτερης αντιδικίας (από το 1997 έως το 2001) μεταξύ του Δημοσίου και της Μονής Μεγίστης Λαύρας για τη κυριότητα των 37.000στρ.  το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις θέσεις του και τις παραλείψεις του δεν υπερασπιζόταν το δημόσιο χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων .

Γιατί δέχτηκε να απαντήσει στο ερώτημα και μάλιστα θετικά αν μπορεί να σταματήσει το Δημόσιο τη δίκη και να αποδεχτεί τις αξιώσεις της Μονής , ενώ μπορούσε να δεχτεί ερωτήματα μόνο σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των επίδικων εκτάσεων, δηλαδή ποιος πρέπει να επιμελείται την περιοχή που είναι επίδικη μέχρι να λήξει η αντιδικία ; Και που βέβαια, όπως όλοι γνώριζαν, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν η Δασική Υπηρεσία;

Γιατί δεν λήφθηκε  υπόψη σχετικό έγγραφο του 1997, που έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος , σύμφωνα με την οποίο δεν ισχύουν τα διάφορα τουρκικά έγγραφα και γι΄ αυτό δεν εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του Β.Δ. του 1936 «περί ιδιωτικών δασών» η Σκύρος κι επομένως ισχύει για τα δάση της το Τεκμήριο Κυριότητας του Δημοσίου; Πόσο μάλλον όταν η ίδια η Μονή παραδέχεται ότι μέχρι το 1947 δεν ήταν κάτοχος και τότε της παραδόθηκε από το Δημόσιο.

Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί όλα αυτά καλύφθηκαν εκ των  υστέρων και νομοθετικά με την  προσθήκη την ύστατη στιγμή (δεν  υπήρχε στο σχέδιο νόμου)στο άρθρο 15 του ν.3208/3 της φράσης «Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις των περιοχών …και της νήσου Σκύρου του Νομού Ευβοίας , τα οποία υπέκειντο σε διαχείριση ,ως ιδιωτικά , σύμφωνα με την 70534/30-11-1894 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών , αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά .»

Υπάρχει κανείς πολίτης  σ’ αυτόν τον τόπο που να πιστεύει ότι ένας βουλευτής, και μάλιστα της αριστεράς που έχει αποδείξει στη μακρά πορεία της την προσήλωση της σε αξίες και αρχές, μπορεί να σιωπά; Υπάρχει πολίτης σε αυτόν τον τόπο που να πιστεύει ότι όσοι υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, ιδιαίτερα σήμερα, μπορούμε να σιωπάμε;

 Δημοσιεύτηκε στην  Αυγή της Κυριακής (20/10/2013)

Δε χρειάστηκε να περιμένουν οι φίλαθλοι της Χαλκίδας για να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη του Ικαρου

Ο Ίκαρος κέρδισε 72-64 τον Απόλλωνα Πατρών, κάνοντας την πρώτη του νίκη ως ομάδα της Χαλκίδας


Δε χρειάστηκε να περιμένουν πολύ καιρό οι φίλαθλοι της Χαλκίδας για να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη της νέας ομάδας τους, του Ικαρου, στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Με κορυφαίους παίκτες τους Σάτον (φωτό 1) και Γκόβενς, αλλά και αξιοζήλευτο ποσοστό στα σουτ δύο πόντων (65%), η ομάδα του Γιώργου Καλαφατάκη κέρδισε 72-64 τον Απόλλωνα Πάτρας. Ανετη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού (78-57 τον Ηλυσιακό), εντυπωσιακό πέρασμα του ΚΑΟΔ από το «Ζηρίνειο» (95-84 την Νέα Κηφισιά).


Ειδικά ο Σάτον, μετρώντας 15 πόντους και 17 ριμπάουντ, μπορεί άνετα να ανακηρυχθεί MVP ολόκληρης της αγωνιστικής, καθώς μάζεψε 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης του πρωταθλήματος.

Παραδοσιακοί χοροί αντί για ... τσιρλίντερς!

Ο Γκόβενς, πέραν των 14 πόντων του, πρόσθεσε στο ενεργητικό του Ικαρου 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ το μόνο αδύνατο σημείο των γηπεδούχων ήταν οι ελεύθερες βολές, στις οποίες είχαν άθλιο ποσοστό (44%), καθώς σπατάλησαν τις 14 από τις 25 που εκτέλεσαν!

Τα χάλια του είχε και ο Απόλλων, από τη γραμμή (21/33), αν και το δικό του πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο, καθώς υστέρησαν οι περισσότεροι από τους παίκτες-κλειδιά του Βετούλα.


ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Στρναντ 5(1), Γκόβενς 14(1), Παπανικολόπουλος 3(1), Ασκα 12, Μανωλόπουλος 6(1), Σάτον 15, Γκαγκαλούδης 8(1), Σπανός 3(1), Μπορόβνιακ, Βουγιούκας, Μπεκ 6(1), Μπέμπης.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ: Χιλ 2, Αργυρόπουλος 13, Τέιλορ 10(1), Ουίλσον 11(2), Λιανός 3, Πελεκούδας, Νιφόρας, Ζαφείρης, Τρεπάλοβατς 3, Χοτ 10(2), Μπολντς 4.

Συλλαλητήριο την Τρίτη και συμμετοχή στη γενική απεργία

Απόφαση για συμμετοχή στην απεργία στις 6/11 πήρε  το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. 


Την Τρίτη 22/10 το πρωί θα γίνει συλλαλητήριο στη Χαλκίδα, με συγκέντρωση στις 9 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο και πορεία προς την Περιφέρεια. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας εκπρόσωποι από 5 εργοστάσια που τα έκλεισαν οι ιδιοκτήτες τους («Τσιμέντα Χαλκίδας», «Σέλμαν», «Νεοσέτ», «Ιντερκέμ» και «Μηχανική») και από το Εργατικό Κέντρο, θα κάνουν παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας και την Πέμπτη 24/10 παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λαμία. 

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη η Αστυνομία συνέλαβε 13 συνδικαλιστές από τα πέντε εργοστάσια, που συμμετείχαν σε συμβολική κατάληψη της Περιφέρειας, με απόφαση των σωματείων τους, διεκδικώντας εδώ και μήνες τα δεδουλευμένα που τους χρωστάει η εργοδοσία.

Χαλκίδα: Τζιπ "καρφώθηκε" σε κατάστημα στην οδό Κακαρά


Τζιπ "καρφώθηκε" μέσα σε κατάστημα μετά από σύγκρουση με Μercedes. Δείτε τι έγινε με τους οδηγούς.


Τρομακτικό ατύχημα συνέβη στις 4 περίπου το απόγευμα στην διασταύρωση των οδών Κακαρά και Περικλέους Σταύρου, στη Χαλκίδα, όταν συγκρούστηκαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας Μercedes και ένα τζιπ, μάρκας SUZUKI.


Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το τζιπ κατέληξε ολόκληρο μέσα στο κατάστημα ιδιοκτησίας της Ειρήνης Γραμματικού, που βρίσκεται στη συμβολή των δύο οδών.

Η τζαμαρία του καταστήματος διαλύθηκε ολόκληρη, ενώ ο θόρυβος ήταν τόσο εκκωφαντικός, που έμοιαζε να έγινε έκρηξη βόμβας και σηκώθηκε όλη η γειτονιά στο πόδι και όλοι οι κάτοικοι πετάχτηκαν στο δρόμο να δουν τι συνέβη.


Άγιο είχαν και οι δύο οδηγοί των οχημάτων, που δεν έπαθαν το παραμικρό, ενώ και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

egnomi.gr

Στη Χαλκίδα η ομάδα του NovaΣΠΟΡ FM 94.6

Με επικεφαλής τον Νίκο Κατσαρό και όλα τα γνωστά της «αστέρια» θα παραταχθεί τη Δευτέρα στο Δημοτικό γήπεδο Χαλκίδας η ποδοσφαιρική ομάδα του NovaΣΠΟΡ FM 94.6. 

Ο αγώνας με τη μικτή παλαιμάχων και δημοσιογράφων της πόλης θα γίνει προς τιμή του συναδέλφου δημοσιογράφου, Γιάννη Καπνίση που αντιμετωπίζει προβλήματά υγείας και θα αρχίσει στις 4μμ.

Καλούνται οι φίλοι του ποδοσφαίρου της Χαλκίδας να έρθουν στο γήπεδο για να θαυμάσουν από κοντά:

-Τον ταχυδακτυλουργό της μπάλας, γνωστό και ως έλληνα Μπλαχίν, Παναγιώτη Λυπημένο.

-Τον επονομαζόμενο «Μπαρέζι της Ευβοίας», Βασίλη Τσουτσαίο.

-Τον δαντελένιο χαφ με την απίστευτη ψυχραιμία, Σωτήρη Κωσταβάρα.

-Τον πυραλοκίνητο εξτρέμ, Βασίλη Μοιρώτσο.

-Τον επίδοξο διάδοχο του Νίκου Αλέφαντου, Γιώργο Χελάκη.

Την Δευτέρα στην πόλη μας (Χαλκίδα). Μην τους χάσετε. 

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα μίας μονάδας της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Τη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν δημοσκοπήσεις που διεξάγονται στη χώρα και καταδεικνύουν τη «σκληρή μάχη» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογική πρωτιά.

Σε δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του «Εθνους της Κυριακής» η Νέα Δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα της τάξης 1% έναντι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

Η Βιρτζίνια Γουλφ, η μεγάλη και σπουδαία Αγγλίδα μυθιστοριογράφος έχει έρθει στην Εύβοια

Η Βιρτζίνια Γουλφ, η μεγάλη και σπουδαία Αγγλίδα μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος έχει έρθει στην Εύβοια και έχει περάσει πολλές εβδομάδες στο τσιφλίκι του Μπαίκερ στο Προκόπι.

Την αποκάλυψη κάνει η Αργυρώ Μάντογλου στη χθεσινή "Βιβλιοθήκη" της "Ελευθεροτυπίας" όπου κάνει εκτενή αναφορά στην επίσκεψη της Βιρτζίνιας Γουλφ στην Εύβοια.

Διαβάστε χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

"Το καλοκαίρι που πέρασε βρέθηκα ένα Σαββατοκύριακο του Αυγούστου στη Βόρεια Εύβοια, στο κτήμα Νόελ-Μπέικερ (πρώην Αχμέταγα), που έχει μετατραπεί σε ένα χώρο σεμιναρίων και συνεδρίων, με το όνομα «Κανδήλι». Η ατμόσφαιρα, τα χτίσματα, η τοποθεσία και η γενικότερη αύρα δημιουργούσαν την αίσθηση πως έχει αποσπαστεί από μια άλλη εποχή και σε παρέσυρε σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Οι προηγούμενοι ένοικοι παρέμειναν δεσπόζουσες «παρουσίες», καθώς τα αντικείμενα δεν είχαν πεταχτεί αλλά είχαν προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες και είχαν αξιοποιηθεί με τρόπο λειτουργικό και ωφέλιμο. Μάλλον τυχαία έμαθα πως το 1906 ένας από τους επισκέπτες ήταν η Βιρτζίνια Γουλφ, καλεσμένη της φίλης της Ιρένε Νόελ, όταν η συγγραφέας ήταν είκοσι τεσσάρων ετών και δεν είχε ακόμα δημοσιεύσει. Το κτήμα (45 χιλιάδες στρέμματα) το είχε αγοράσει ο Αγγλος ευγενής Εντουαρντ Νόελ το 1832 από τους Τούρκους, που φεύγοντας από την Ελλάδα πουλούσαν τα τσιφλίκια τους.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα τόσο παλιά, που είναι σαν να περιφέρεσαι σε σεληνιακά τοπία», έγραψε η Βιρτζίνια Γουλφ στο ημερολόγιό της το 1936, κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στη χώρα μας, με το σύζυγό της Λέοναρντ και τον Ρότζερ Φράι, κριτικό τέχνης. Είχε προηγηθεί αυτό το πρώτο ταξίδι, το Σεπτέμβρη του 1906, όταν ήταν ακόμα Βιρτζίνια Στίβεν, με την αδελφή της Βανέσα και τους αδελφούς της Τόμπι και Εντριαν. Τα αγόρια έκαναν τη διαθήκη τους προτού ξεκινήσουν, οι προετοιμασίες για το ταξίδι ήταν εντατικές σαν να πήγαιναν σε εκστρατεία. Επισκέφθηκαν την Ολυμπία, την Επίδαυρο και το κτήμα των Νόελ-Μπέικερ στη Βόρεια Εύβοια.

Ταξίδι... στην «άκρη του κόσμου»

Ρώτησα τον σημερινό ιδιοκτήτη και απόγονο των αρχικών ιδιοκτητών του κτήματος το πώς είχε βρεθεί εκεί πάνω η Βιρτζίνια Γουλφ. «Βιρτζίνια Στίβεν», με διόρθωσε. Ναι φυσικά, το 1906 δεν ήταν ακόμα παντρεμένη με το Λέοναρντ Γουλφ, είχε ακόμα το πατρικό της όνομα. Μου είπε πως ήταν καλεσμένη της γιαγιάς του και φίλης της Γουλφ, Ιρένε Νόελ. «Ναι, αλλά πώς έφθασε ώς εδώ;», επέμεινα. Φαντάστηκα τις προετοιμασίες, την εύθραυστη υγεία της, τα μικρόβια, τις δυσκολίες της μετακίνησης.

Με μια παρέα Κουακέρων

«Εμεινε καιρό;». «Κάποιες βδομάδες», είπε και δεν φάνηκε πρόθυμος να συνεχίσει. «Με μια παρέα Κουακέρων». Με κοίταξε ερωτηματικά: Ηξερα τι ήταν οι Κουάκεροι; Εγνεψα καταφατικά και συμπλήρωσε πως το έργο τους ήταν κάτι ανάλογο με το έργο που προσφέρουν στις μέρες μας κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις αλληλεγγύης. Η Ελλάδα ήταν πολύ φτωχή εκείνη την εποχή, αρρώστιες, πείνα, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, η πρόσφατη δολοφονία του Καποδίστρια, η χώρα σε κρίσιμη καμπή.

Εσκαψα τη μνήμη μου να θυμηθώ τι είχε γράψει η Γουλφ γι' αυτό το πρώτο ταξίδι της στην Ελλάδα, όχι το δεύτερο το 1936, όπου και έχουμε πλήθος καταχωρίσεων στο ημερολόγιό της και επιστολές, αλλά για την πρώτη της εμπειρία στη χώρα μας, όταν ακόμα πειραματιζόταν με δοκιμές και σημειώσεις και σκεφτόταν το είδος του μυθιστορήματος που θα ήθελε να γράψει.

Δεν μπορούσα να θυμηθώ ούτε καταχώριση ούτε επιστολή, παρά μόνο πως μετά την Ελλάδα πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, πως ο αδελφός, Τόμπι, πέθανε από τύφο και πως το πρώτο της μυθιστόρημα έφερε έναν τίτλο με βαρύ συμβολισμό: «The Voyage Out».

Θυμήθηκα, επίσης, πως πριν από το ταξίδι έκανε εντατικά μαθήματα ελληνικών και μελετούσε την «Αντιγόνη», αλλά και την απογοήτευσή της που εδώ δεν κατάφερε να «ασκηθεί» στα ελληνικά της. Η αγάπη της για οτιδήποτε ελληνικό ήταν χαρακτηριστικό πολλών διανοουμένων και περιηγητών της εποχής της.

Ενα ταξίδι στην ελληνική επαρχία το 1906 ισοδυναμούσε με αποστολή στο Φεγγάρι και είναι αποκαλυπτικό για την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων που το τολμούσαν. Η πληροφορία πως η Βιρτζίνια Γουλφ είχε περάσει από αυτή την «άκρη του κόσμου» με τάραξε. Ηταν η αλλαγή πλαισίου ή η αιφνίδια «συνάντηση» με έναν ογκόλιθο; Εχω φωτογραφίσει πολλές φορές το σπίτι της στο Λονδίνο και το Μονκ Χάουζ, όπου έδωσε τέλος στη ζωή της. Εχω επισκεφθεί μέρη όπου πήγε, έζησε, έγραψε· για ποιο λόγο το πέρασμά της από εδώ με έκανε να νιώθω σαν να ξύπνησα ένα πρωί και να βρήκα πατημασιές ελέφαντα στην αυλή μου;

Περιμένεις να τη βρεις στο Λονδίνο να κάνει τον περίπατό της στο πάρκο, επιβάτη του τρένου ή επισκέπτρια κάποιου μουσείου, όταν όμως τη βρίσκεις σε μια ερημιά, προβάλλει και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς της -η περιηγήτρια και η εξερευνήτρια- και δεν μπορεί να μην αναρωτηθείς για το ποια ήταν στην πραγματικότητα.

Ψάχνοντας αργότερα βρήκα ελάχιστες αναφορές στην παραμονή της στο κτήμα Μπέικερ, κι αυτές για κάποιο λόγο δεν έχουν σχολιαστεί ιδιαίτερα. Η βιογράφος της, η Ερμιόν Λι, αναφέρει πως ξεκουράστηκε στο κτήμα για μία εβδομάδα, και πως την απασχόλησε ένας φόνος που έγινε στην περιοχή. Τίποτα άλλο. Την ώρα που σώζονται ακόμη και λίστες με ψώνια της συγγραφέως. Τι έκανε σ' αυτό το πρώτο ταξίδι; Πού βρίσκονται οι επιστολές -αν υπάρχουν- και οι ημερολογιακές καταχωρίσεις της;"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...