Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ερέτριας

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ερέτριας για τη σχολική περίοδο 2013- 2014 θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013. 

Οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών θα υποβάλλονται στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» από τις 9:00πμ ως 12:00μμ κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012
 • Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, (το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ) και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
 •  Εάν η μητέρα είναι μισθωτή: Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 • Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 • Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
 • Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα:
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την 15/06, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη:
 • Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό καθώς και την ώρα αναχώρησης.
 • Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος
 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα τελεί σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) .
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα.

Αιτήσεις-έντυπα θα διατίθενται στα ΚΕΠ Αμαρύνθου – Ερέτριας, στο Δημοτικό Κατάστημα Γυμνό, στους Παιδικούς Σταθμούς Αμαρύνθου – Ερέτριας και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ερέτριας (www.eretria.gr)

Οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού στην Ερέτρια

Το  Σάββατο 1 Ioυνίου 2013, στις 18:00, οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα βρεθούν στην Ερέτρια, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα Ερέτριας, σε μία αναμέτρηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την ενίσχυση του Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Υποκατάστασης Ερέτριας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.).

Πριν από τον αγώνα θα προηγηθεί ένας ακόμα ανάμεσα σε ομάδες Παίδων της περιοχής.

Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς «ROMA» σε Χαλκίδα και Ιστιαία

Στο πλαίσιο των αστυνομικών δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου το πρωί, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς «ROMA» σε περιοχές της Χαλκίδας και της Ιστιαίας, η οποία οργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν πενήντα έξι (56) αστυνομικοί, από διάφορες Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ευβοίας και Φθιώτιδας και διατέθηκαν συνολικά δεκατρία (13) οχήματα και μοτοσικλέτες.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέχθησαν: Ογδόντα οκτώ (88) άτομα, εκ των οποίων εβδομήντα δύο (72) ημεδαποί και δεκαέξι (16) αλλοδαποί, καθώς και δεκαπέντε (15) οχήματα.

Προσήχθησαν: Είκοσι δύο (22) άτομα.

Συνελήφθησαν έξι (6) άτομα και συγκεκριμένα:

• Πέντε (5) άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

• Μία (1) γυναίκα σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Εξιχνιάστηκαν: Δύο (2) κλοπές από οικίες που διέπραξε 19χρονος τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 2012 στη Χαλκίδα και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές.Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως προϊόντα των ανωτέρω κλοπών:

• Δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστικός πίνακας (TABLET).

• Δύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

• Μία (1) συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων (DVD).

• Μία (1) επιτραπέζια και μία (1) φορητή παιχνιδομηχανή (PLAYSTATION και PSP).

Επίσης κατά την διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν δύο (2) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εξόρμηση στη Δίρφη το βράδυ του Σαββάτου

Το βράδυ του Σαββάτου1-6-2013 έχει προγραμματιστεί εξόρμηση στη Δίρφη με σκοπό την παρατήρηση.Η εξόρμηση θα γίνει στην αρχή του χωματόδρομου που οδηγεί στο καταφύγιο, στο λόφο που βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Το σημείο παρατήρησης απέχει από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στους Στρόπωνες περίπου 200μ.Η απόσταση αυτή είναι χωματόδρομος ο οποίος όμως είναι βατός από οποιοδήποτε αυτοκίνητο.

Επειδή το σημείο παρατήρησης βρίσκεται αρκετά μακριά από το ορειβατικό καταφύγιο της Δίρφυς, καλό θα ήταν όποιος έρθει να έχει μαζί του νερό, τροφή και γενικά οτι κρίνει πως θα χρειαστεί τις ώρες που θα βρισκόμαστε στο χώρο της εξόρμησης.

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να έχετε μαζί σας επιπλέον ρούχα (μπουφάν και μακρυμάνικη μπλούζα) γιατί κατά τις βραδυνές ώρες η θερμοκρασία στο βουνό πέφτει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Θερμή παράκληση σε όλους όσους παρευρεθούν, κατα την αποχώρηση μας απο το σημείο της εξόρμησης,να αφήσουμε το χώρο καθαρό από διαφόρων ειδών σκουπίδια κλπ.

Περισσότερα ΕΔΩ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ στο ΜΙΣΤ club

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ  την  ΤΕΤΑΡΤΗ στο ΜΙΣΤ club 

Μια  ΒΡΑΔΙΑ ΤΡΕΛΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ καιΙ... ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ... σε ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ mainstream ΡΥΘΜΟΥΣ… 

Οι οργανωτές υπόσχονται ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ που θα  ανεβάσουν την.. libido.

Καλά πάρτι να οργανώνονται να ξεμουδιάσουμε και λίγο...


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Από τους "Πειρατές στην Εύβοια" και τον Στάθη Λειβαδίτη,  έγινε γνωστό ότι το ψηφοδέλτιο «Πειρατές στην Εκπαίδευση" των δασκάλων της Αθήνας κατάφερε να πάρει μία από τα εννέα έδρες, αλλάζοντας το "status quo" της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στέλνοντας τον πρώτο Πειρατή συνδικαλιστή στο σώμα των  αντιπροσώπων τους. Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο, δεν είναι σαφές ακόμη ποιος από τους τρεις υποψηφίους (Θανάσης Γούναρης, Μάρκος Παπαϊωάννου, ή Ηλέκτρα Παγώνη) θα πάρει την έδρα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που βλέπουμε ένα Πειρατή συνδικαλιστή να εκλέγεται σε κορυφαία θέση και να λειτουργεί ως Πειρατής.

Οι «Πειρατές στην Εκπαίδευση" διπλασίασαν το ποσοστό τους από 5,4% σε 10,42% και αύξησαν τα εκλογικά αποτελέσματα τους από τις 50 στις 90 ψήφους, στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αθήνας"Αριστοτέλης". Είχαν να ανταγωνιστούν  ψηφοδέλτια που υποστηρίζονταν από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ (που βρίσκονται στο Ελληνική κυβέρνηση), αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά.

Η μέρα ξεκίνησε για τους πειρατές με την τακτοποίηση του περιπτέρου τους έξω και μέσα στο σχολείο όπου οι εκλογές επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Οι Πειρατές έπιασαν μια θέση ακριβώς στην είσοδο του σχολείου και κρέμασαν τις σημαίες τους και κόλλησαν τις αφίσες τους. Το περίπτερο τους ήταν το μόνο με υπολογιστές, που έπαιζαν βίντεο, όπως αυτό με Πειρατές από όλο τον κόσμο που μιλούν στα ελληνικά και λένε "Είμαι και εγώ Πειρατής".

Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας για το κόμμα Πειρατών Ελλάδας στις εκλογές ήταν το πάθος που εμφάνισαν σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους. Ο Θανάσης Γούναρης, επικεφαλής του ψηφοδελτίου και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος Πειρατών Ελλάδας, μίλησε τρεις φορές στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και γοήτευσε το κοινό με την παρουσία και τη δυναμική ομιλία του.

Οι Pirate Times ήρθαν σε επαφή με τους τρεις Πειρατές για ένα σχόλιο:

Θανάσης Γούναρης: «Το σήμα των εκπαιδευτικών της Αθήνας δεν θα περάσει απαρατήρητο από την ελληνική κοινωνία. Το μήνυμα των δασκάλων είναι πεντακάθαρο και οι Έλληνες θα το λάβουν σοβαρά υπόψιν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη τους στους "Πειρατές στην Εκπαίδευση". Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί μια μεγάλη αρχή για το κόμμα Πειρατών Ελλάδας. Η Ελληνική κοινωνία θα δει το σήμα των εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τους πειρατές και γύρισαν την πλάτη τους στις παραδοσιακές συμπεριφορές των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Διπλασιάσαμε το ποσοστό και τις ψήφους μας, είμαστε η τέταρτη δύναμη στο Σύλλογο «Αριστοτέλης» και όχι άδικα, αφού πείσαμε τους συναδέλφους μας. Πραγματοποιήσαμε με υπομονή και επιμονή μια υποδειγματική εκστρατεία με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, ψηφιακών και φυσικών. Προσωπικά επισκέφθηκα και μίλησα με τους συναδέλφους μου σε όλα τα σχολεία που υπάγονται στον σύλλογο «Αριστοτέλη», το ίδιο έκαναν ο Μάρκος και η Ηλέκτρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους πειρατές οι οποίοι βοήθησαν με κάθε τρόπο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους, άνδρες και οι γυναίκες που μας ψήφισαν, επειδή πιστεύουν ότι η φωνή μας πρέπει να ακουστεί. Θα θέλαμε να τους προσκαλέσουμε να συμμετάσχουν μαζί μας στη κοινή διαμόρφωση των θέσεων μας. Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» στην εμπροσθοφυλακή του ψηφοδελτίου, Μάρκο και Ηλέκτρα."

Μάρκος Παπαϊωάννου: «Νιώθω ότι ίσως κάτι πάει να αλλάξει. Το αποτέλεσμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η κοινωνία συμπεριλαμβάνει και τους παραδοσιακούς συνδικαλιστές ως κομμάτι όλων αυτών που οδήγησαν τον τόπο σε αυτήν την κατάσταση και αρχίζει να τους γυρνάει την πλάτη ψηφίζοντας κάτι νέο. Δεν είναι τυχαίο που οι «Πειρατές στην Εκπαίδευση» χωρίς να έχουν κλείσει ούτε ένα χρόνο δράσης και ύπαρξης, κατάφεραν με ποσοστό 10% να ξεπεράσουν παρατάξεις μεγάλων κομμάτων της ελληνικής βουλής όπως του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ.  Ναι πίστευα ότι αργά η γρήγορα θα έρθει η επιτυχία γιατί αν και το κόμμα μας δεν έχει τηλεοπτική δημοσιότητα εξαπλώνεται σαν ιός επειδή είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαι διπλά χαρούμενος που αυτή η πρώτη επιτυχία ήρθε στο συνδικαλιστικό του κλάδου μου και εύχομαι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια.»

Ηλέκτρα Παγώνη: «Νιώθω πολύ ικανοποιημένη που καταφέραμε να αποσπάσουμε μια έδρα στη ΔΟΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είχα βάσιμες ελπίδες για το θετικό αποτέλεσμα. Ο Θανάσης Γούναρης οργάνωσε πολύ αποτελεσματικά τους δασκάλους – πειρατές και έκανε πολύ σκληρό αγώνα όλο αυτό το διάστημα.  Στέλνουμε μήνυμα για ανατροπή του κατεστημένου στη ΔΟΕ. Όπως είπε σήμερα ο Θανάσης στη Γενική Συνέλευση  θα αγωνιστούμε για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων."

http://www.pirateparty.gr/

https://www.facebook.com/PiratePartyGR

https://www.facebook.com/PiratesOfEvia

Αιδηψός: Στο κρατητήριο 80χρονος για χρέη

Με προβλήματα υγείας οδηγήθηκε στο κρατητήριο της Αιδηψού στην Εύβοια ένας ηλικιωμένος καθώς συνελήφθη χθες για χρέη προς το δημόσιο.

Ο 80χρονος κατέληξε πίσω από τα κάγκελα για χρέη ύψους 250.134.62 ευρώ  και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Αποστόλου: Κατάφωρη αδικία κατά των αγροτών γεννημένων τα έτη 1948 και 1949

"Κατάφωρη αδικία κατά των αγροτών γεννημένων τα έτη 1948 και 1949 που δικαίως θεωρούσαν πως έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα" καταγγέλλουν με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανάμεσά τους ο υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής του κόμματος, Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής Εύβοιας

Μετά και την εξαγγελία του  Πρωθυπουργού στις 26 Φεβρουαρίου του 2013, για τις ρυθμίσεις που επρόκειτο  να γίνουν για τους συνταξιούχους  του ΟΓΑ, δημιουργήθηκε η ψευδής όπως αποδείχθηκε εντύπωση πως θα διορθωθούν οι «μικρές αδικίες», όπως τις χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ακόμη περισσότερο αυτό ισχύει για τους γεννημένους τα έτη 1948 και 1949 που βρίσκονταν πλησίον της σύνταξης πριν την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 και οι οποίοι πίστεψαν πως θα συμπεριληφθούν σε κάποια έστω μεταβατική ρύθμιση που θα αντιμετώπιζε δίκαια την περίπτωσή τους.

Ωστόσο, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την  αρ. πρωτ. Φ90022/6777/203 απάντησή του στις 23/04/2013, δηλώνει κατηγορηματικά πως « Για τους αγρότες που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και 1949, δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνταξιοδότηση, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, για δημοσιονομικούς λόγους».

Η δε ρύθμιση για συνταξιοδότηση των αγροτών στα 62 έτη, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης, αν και ακόμα αναμένεται, προφανώς δεν  συμπεριλαμβάνει τις περιπτώσεις των γεννημένων τα έτη 1948-49, δεδομένου ότι ο κλάδος υποχρεωτικής ασφάλισης των αγροτών συστάθηκε το 1987.

Το πρόγραμμα της αγροτικής  προσυνταξιοδότησης που επίσης εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σαφώς και δε λύνει το πρόβλημα, ωστόσο παραμένει ακόμα και αυτό σε επίπεδα εξαγγελίας.

Επειδή, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς έφτασαν σε σημείο ακόμα και να δανειστούν προκειμένου να αποπληρώσουν τις τελευταίες, όπως νόμιζαν, ασφαλιστικές τους εκκρεμότητες, διότι με ειδική ένδειξη στις εντολές πληρωμής ο ΟΓΑ τους καλούσε να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Επειδή, πολλοί αγρότες έχουν παραχωρήσει ή μεταβιβάσει τις καλλιέργειες  τους ή τις εγκαταστάσεις τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εργαστούν.

Επειδή, δεν αποτελεί απλά «μικρή αδικία» αλλά εξαπάτηση και καταδίκη των ανθρώπων αυτών.

Επειδή, πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα χωράφια από την ηλικία ακόμα και των 12 ετών και έχουν πάνω από 50 χρόνια πραγματικής και επίπονης εργασίας.Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των γεννημένων τα έτη 1948 και 1949 αγροτών, τουλάχιστον με τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, όπως εφαρμόστηκαν σε ασφαλισμένους άλλων ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ);
Θα μεριμνήσουν για τις περιπτώσεις αυτών που αποδεδειγμένα προέβησαν σε δανεισμό για την εξόφληση των ασφαλιστικών τους εισφορών ή αποδεδειγμένα έχουν μεταβιβάσει τις καλλιέργειές τους;
Θα τηρηθούν τα όσα υποσχέθηκε ο κ. Σαμαράς ή θα αποδειχθεί ότι είναι αναξιόπιστος και ό,τι είπε ήταν για λόγους εντυπωσιασμού;
Βάσει της απογραφής που έχετε κάνει, ποιος είναι ο αριθμός των αγροτών γεννημένων τα έτη 1948 και 1949 που θα κατοχύρωναν συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ποιο το δημοσιονομικό όφελος από την παράταση κατά 2 έτη του ορίου ηλικίας της συνταξιοδότησής τους;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Χρήστος Μαντάς


Βαγγέλης Αποστόλου


Δημήτρης  Στρατούλης

ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ την Παρασκευή

Η ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ σας καλεί στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσει, την Παρασκευή 31 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ. έξω από το Εργατικό Κέντρο, ενάντια στο αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό μέτρο της προληπτικής πολιτικής επιστράτευσης.

ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι, ΟΛΟΙ οι πολίτες της Εύβοιας, πρέπει να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση σ’ αυτή την προσπάθεια καταπάτησης της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, των συνδικαλιστικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

Στην Αιδηψό μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά

Στην Αιδηψό μαίνεται  μεγάλη πυρκαγιά σε τοποθεσία που δεν απειλεί την πόλη.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 16 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα.

Ταφόπλακα και με το νόμο: Τέρμα στο ΤΕΙ Χαλκίδας - Συγχωνεύεται με της Λαμίας

Οκτώ ακόμη σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, από τα συνολικά 36 του υπουργείου Παιδείας που αφορούν το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρίθηκαν νόμιμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας ανεβάζοντας τον μέχρι τώρα αριθμό των νόμιμων διαταγμάτων στα 29.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 36 συνολικά διατάγματα τα 23 αφορούν ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ, ενώ νόμιμα κρίθηκαν και τα δυο σχέδια διαταγμάτων που, σύμφωνα με την αναδιάταξη του νέου ακαδημαϊκού χάρτη, καταργούν τα Πανεπιστήμια Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, τα οκτώ αυτά νέα διατάγματα τα οποία επεξεργάστηκε το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητές ο πάρεδρος Χ. Ντουχάνης και η πάρεδρος Όλγα Παπαδοπούλου) και τα οποία κρίθηκαν νόμιμα, αφορούν την: 1) κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, 2) κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, 3) μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4) κατάργηση-συγχώνευση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 5) μετονομασία Σχολών και Τμημάτων -συγχώνευση Τμημάτων - κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας, 6) συγχώνευση ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος-ίδρυση Σχολής-ίδρυση Τμήματος-συγχώνευση Σχολών-μετονομασία και συγχώνευση Τμημάτων-κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων -συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, 7) μετονομασία του ΤΕΙ Καλαμάτας σε ΤΕΙ Πελοποννήσου-συγχώνευση-κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων-ίδρυση Σχολής-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πελοποννήσου και 8) μετονομασία Τμήματος-συγχώνευση Τμημάτων-κατάργηση Παραρτημάτων-ίδρυση Σχολών-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μετά τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των οκτώ διαταγμάτων εξέδωσαν αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις με τις οποίες αποφάνθηκαν ότι τα διατάγματα είναι νόμιμα, ενώ έκαναν ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Να σημειωθεί ότι πλέον των επίμαχών οκτώ σχεδίων διαταγμάτων έως σήμερα έχουν κριθεί νόμιμα και τα εξής 29 διατάγματα που αφορούν την: 1) ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2) ίδρυση-συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3) ίδρυση-συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και 4) ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 5) ίδρυση Σχολών, την κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 6) ίδρυση Σχολών, την κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 7) κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 8) ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος και συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 9) ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμήματος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 10) Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑΤΕ), 11) μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τη συγχώνευση Τμημάτων και ίδρυση - συγκρότηση Σχολών, 12) μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 13) μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση παραρτημάτων και Τμημάτων, καθώς και ίδρυση Σχολής - συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 14) ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπενθυμίζεται ότι το αρχικό κείμενο του επίμαχου σχεδίου διατάγματος είχε ανακληθεί και επανακατατέθηκε εκ νέου με ελάχιστες αλλαγές), 15) κατάργηση, συγχώνευση Τμημάτων, μετονομασία και συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 16) Μετονομασία Τμημάτων, συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση παραρτήματος, κατάργηση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά, 17) συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18) συγχώνευση Σχολών, μετονομασία Τμημάτων, συγχώνευση και κατάργηση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 19) μετονομασία Σχολής και Τμημάτων, τη συγχώνευση Τμημάτων, την κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων, την ίδρυση Σχολής και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Μακεδονίας, 20) μετονομασία του ΤΕΙ Λάρισας σε ΤΕΙ Θεσσαλίας, τη μετονομασία Σχολής και Τμημάτων, συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 21) μετονομασία Σχολής, συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση Παραρτημάτων, την ίδρυση Σχολής και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΑΥΛΙΔΑ: Απατεώνες άρπαζαν λεφτά για δήθεν επενδύσεις με ανεμογεννήτριες

Κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας εκμεταλλευόμενο το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας (Αιολική) εξάρθρωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδιάς.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 41χρονο που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος και ένα 22χρονο, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο συνεργοί τους ηλικίας 43 και 42 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, με τις κατηγορίες της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατά συναυτουργία και απόπειρας απάτης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες από τις αρχές του 2012 είχαν προβεί στην ίδρυση δύο εταιρειών με έδρα τους την Αττική, νόμιμοι εκπρόσωποι των οποίων φέρονται ο 22χρονος και ο 42χρονος.

Οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους και καταρτίζοντας ιδιωτικά συμφωνητικά με στοιχεία των παθούντων αλλά και συγγενών τους, τα οποία υπέγραφαν ο 41χρονος με την ιδιότητα του εγγυητή και ο 22χρονος ως νόμιμος εκπρόσωπος της μίας εκ των δύο εταιρειών, ισχυρίζονταν στη συνέχεια ότι κατέθεταν αιτήματα προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Αττικής για την εγκατάσταση και σύνδεση ανεμογεννητριών.

Μάλιστα, τα μέλη της σπείρας προκειμένου να πείσουν τους παθούντες για τη «φερεγγυότητα» της όλης διαδικασίας, τους γνωστοποιούσαν ψευδείς αριθμούς πρωτοκόλλων παραλαβής αιτημάτων από τη ΔΕΔΔΗΕ και τους παρέδιδαν αντίγραφα συμβολαίων μίσθωσης για εκτάσεις στο νησί της Ανδρου και στην περιοχή της Αρτας, η γνησιότητα των οποίων ερευνάται, για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μέχρι τώρα, έξι περιπτώσεις απάτης στις περιοχές της Λιβαδιάς Βοιωτίας, Αυλίδας Εύβοιας, Καλαμάτας Μεσσηνίας και Αττικής, όπου τα μέλη της σπείρας κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους συνολικά το χρηματικό ποσό των 89.250 ευρώ, για την υποτιθέμενη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός σφραγίδων, μπλοκ επιταγών, βιβλιάριων καταθέσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, αιτήσεων σύνδεσης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων εγγράφων.

Σε βάρος του 41χρονου έχει σχηματισθεί και κατά το παρελθόν δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδιάς ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδιάς και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν την Παρασκευή στον Ανακριτή Λιβαδιάς.

Ενίσχυση της Εύβοιας και της Σκύρου με 4,7 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα LEADER αλιείας

Με 9,2 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται Χίος και Εύβοια στο πλαίσιο προγράμματος LEADER αλιείας του υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων σχετικά με την αλιεία τον τουρισμό και ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής.

Ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Ευβοίας Σίμος Κεδίκογλου που παρευρέθηκε στην υπογραφή των προγραμμάτων έκανε λόγο για πολύτιμα εργαλεία που θα ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα τοπικά προγράμματα περιλαμβάνονται επενδύσεις για την ίδρυση ή και εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, που πληρούν ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή µε σκοπό την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται αποκλειστικά µε τον τοµέα της αλιείας ενώ η συνδρομή θα χορηγείται, κατά προτεραιότητα, σε περιοχές µε µικρές κοινότητες αλιέων, ή στις οποίες η αλιεία φθίνει, ή µε χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Ο προϋπολογισμός του Leader Αλιείας της Εύβοιας είναι ύψους 4.690.000 ευρώ και αφορά σε περιοχές της Ν. Εύβοιας και της Σκύρου με ποσοστό χρηματοδότησης 27% από δημόσιες επενδύσεις και 73% από ιδιωτικές.

Η παιδική θεατρική παράσταση - Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα - στο βιβλιοπωλείο Διάμετρος

Το βιβλιοπωλείο Διάμετρος στη Χαλκίδα, θα παρουσιάσει την θεατρική διασκευή του βιβλίου "Μάτα, η γουρλομάτα μαύρη γάτα" του Γιώργου Μπουμπούση από τις Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 και ώρα 10.30πμ.

Το κείμενο είναι του Γιώργου Μπουμπούση και η Εικονογράφηση της Μαριλένας Αγγελίδου.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Η Μάτα δεν είναι μια συνηθισμένη γάτα.
Τα μεγάλα πεταχτά της μάτια την κάνουν να δείχνει διαφορετική από τις άλλες.
Όταν το αφεντικό της, ο μοναχικός κύριος Θεοδόσης κερδίζει ένα ταξίδι σε διαγωνισμό μαγειρικής, η Μάτα τον συντροφεύει μαζί του στο ξενοδοχείο.
Εκεί θα αντιμετωπίσει το, Θέμη, έναν παχουλό, καλοζωισμένο γάτο, που θα της κάνει τη ζωή δύσκολη.
Όμως η Μάτα, με οδηγό την επιμονή, το πείσμα και την αγάπη της για τους άλλους θα αποδείξει στον Θέμη ότι πέρα από τα μεγάλα μάτια κρύβει και μια μεγάλη γατίσια καρδιά.
Μην το χάσει κανείς.
Είσοδος Ελεύθερη

Παρασκευή, 14 Ιουνίου ανοίγει το STAVENTO

Με σημαντικές αλλαγές σε πρόσωπα - και όχι μόνο - ανοίγει την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 στις 9:00 μ.μ. το STAVENTO, κάτω από το Κόκκινο Σπίτι της Χαλκίδας.

Η νεολαία αλλά και αυτοί που ξέρουν να διασκεδάζουν θα δώσουν ραντεβού στο opening του STAVENTO , που αναμένεται να κυριαρχήσει στη νυχτερινή ζωή της πόλης!

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ!

Φωτό αρχείου

Ξεκίνησε η συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κανήθου, με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

Στην κοινή προσπάθεια, να συμβάλει , στη διατήρηση, διάδοση και προβολή της παράδοσης μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κανήθου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται την Παρασκευη (7-30 για τους μικρούς και 8-30 για ενήλικες) στην αίθουσα χορού (Κάνηθος Αριστοτέλους 42) τηλ. συλλόγου 22210 37366 και 6981 503 581( Κος Βαγγέλης Κυριακόπουλος)

Χαλκίδα: ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΛΕΜΟΣ στο YACHT

Μία μέρα έμεινε για το πάρτυ που όλοι περιμένουμε...

Και αυτήν την Πέμπτη,30/5, στον ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΛΕΜΟ -την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ που έγινε ΘΕΣΜΟΣ- ελάτε να μας βοηθήσετε να βουλιάξουμε για άλλη μια φορά το YACHT και να παρτάρουμε έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε!!!


ΘΑ ΠΝΙΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ!!!


ΜΟΝΟ για το ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΛΕΜΟ το ποτήρι κρασί έχει μόνο 3,5 € και η φιάλη κρασί μόνο 15 €!!!


INFO/RESERVE: 6944355302, 2221027881

Oι Carpe Diem στο HIPPO CAFE

Την  1η ΙΟΥΝΙΟΥ LIVE ΣΤΟ HIPPO CAFE στη Χαλκίδα (ΥΔΡΑΣ 485 ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ ) οι Carpe Diem ΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ROCK ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥΝ!

 Η μπάντα καθιερώνεται στη συνείδηση του ροκ κοινού των Αθηνών αφού διακρίνεται με τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις της. Προσκλήσεις για ζωντανές εμφανίσεις που θα ζήλευαν καταξιωμένα συγκροτήματα ακολουθούν η μία μετά την άλλη. Συναυλιακή έναρξη της μεγάλης αντιπολεμικής συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος, άνοιγμα του 1ου φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, ανάληψη της μουσικής επένδυσης της κεντρικής εκδήλωσης της Unicef είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της λίστας που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Μεγάλες μουσικές σκηνές των Αθηνών ανοίγουν τις πόρτες τους ενώ παράλληλα έρχονται δισκογραφικές συμμετοχές σε ροκ συλλογές και συνεργασίες με μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια («Βαρβάτοι» - ΑΝΤ1 και «Μου το κρατάς Μανιάτικο» - Alpha). Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Γιάννης Ζουγανέλης, Λάκης Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Γερμανός, Γιάννης Γιοκαρίνης, Magic De Spell, Ρόδες είναι μονάχα λίγοι από τους καλλιτέχνες με τους οποίους το συγκρότημα έχει συνυπάρξει σε κοινές εμφανίσεις...
Keep on rockin’ in the free World…

H μπάντα έχοντας πια καταλήξει στον ήχο της και στην οριστική της σύνθεση, συνεχίζει την ανοδική της πορεία με σίγουρα πλέον βήματα. Είναι η εποχή που μεγάλες δισκογραφικές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Είναι η εποχή που το συγκρότημα υπογράφει στην Alpha Rεcords και προχωρά στην ηχογράφηση του «Ζήσε τη στιγμή». Είναι η εποχή που στο βιογραφικό της έχουν καταγραφεί επιτυχημένες εμφανίσεις στη Σφεντόνα, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, στο Κύτταρο, στην Αρχιτεκτονική. Είναι η εποχή που ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδά στίχους του Διονύση μέσα από τη δισκογραφική δουλειά των «Κάρμα» μαζί με τους οποίους οι Carpe Diem έχουν συνθέσει ένα πολύ δυνατό δίδυμο κοινών ζωντανών εμφανίσεων. Και το ταξίδι συνεχίζεται...
ΜΕΛΗ. Διονύσης Κωτσάκης | Μουσική - στίχοι, τραγούδι, κιθάρα
Τζενη Χατζοπουλου | Φωνη
Ειρήνη Μουσάδη | Keyboards, τραγούδι
Σταύρος Κωνσταντόπουλος | Μπάσο
Μπάμπης Παναγιωτακόπουλος | Tύμπανα

 ...ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Αναγνωστάκης στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Ο βουλευτής Εύβοιας Δημήτρης Αναγνωστάκης, θα εκπροσωπήσει τη Δημοκρατική Αριστερά ως υπεύθυνος του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30-31 Μάιου 2013.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό και θα τοποθετηθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Αριστεράς για τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην Ερέτρια ο δήμαρχος Τένινγκεν

Επίσκεψη στο Δήμο Ερέτριας πραγματοποίησε, από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2013, ο δήμαρχος Τένινγκεν, Heinz Rudolf Hagenacker, εκπροσωπώντας το δίκτυο των γερμανών δημάρχων που αναπτύσσουν με τους Έλληνες ομολόγους τους κύκλο συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων κ. Hans Joachim Fuchtel.

Κατά τη διάρκειά της επίσκεψής του στο Δήμο Ερέτριας, ο κ. Hagenacker συναντήθηκε με τους διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου συζήτησαν το ενδεχόμενο ανταλλαγής επισκέψεων των μαθητών.


Επίσης, ο τομέας της πυροπροστασίας και της κατάσβεσης των πυρκαγιών ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο δήμαρχος Τένινγκεν κ. Ηagenacker με τον δήμαρχο Ερέτριας κ. Βασίλειο Βελέντζα.


Ο κ. Hagenacker εξέφρασε τη βούληση ο Δήμος του να υποστηρίξει τους εθελοντές πυροσβέστες στην Ερέτρια με την τεχνογνωσία και την τεχνική βοήθεια που διαθέτει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γερμανία το σύστημα πυρόσβεσης βασίζεται στον εθελοντισμό. Η ομάδα εθελοντών στο Τένινγκεν, «μετρά» 90 χρόνια δραστηριότητας, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι έχει αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία και μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση της πυροσβεστικής σε εθελοντική βάση.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν και για άλλα θέματα, όπως τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Ο κ. Hagenacker, όπως είπε χαρακτηριστικά στον κ. Βελέντζα, εντυπωσιάσθηκε από το πόσοι άνθρωποι επιθυμούν να συνεργαστούν. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που έμαθα αυτές τις μέρες. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τομείς που μπορούμε να συνεργαστούμε», είπε και πρόσθεσε: «Για τα θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία μπορούμε να συνεργαστούμε, να σχεδιάσουμε προγράμματα και να λύσουμε τα προβλήματα μαζί. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Ήρθα ως επισκέπτης και φεύγω σαν φίλος»

Πέθανε λίγο πριν παντρέψει την κόρη του - Θλίψη για τον θάνατο του επιχειρηματία!

Ο άτυχος επιχειρηματίας δεν πρόλαβε να δει την κόρη του νύφη - Ο ξαφνικός του θάνατος βύθισε στο πένθος την οικογένεια και χάλασε το γιορτινό κλίμα των τελευταίων ημερών...

Ο άτυχος επιχειρηματίας ζούσε και εργάζονταν σε επαρχιακή πόλη της Νότιας Εύβοιας.

To απόγευμα της περασμένης Κυριακής ''έσβησε'' στον καναπέ του σπιτιού του και η γυναίκα του τον βρήκε νεκρό, λίγη ώρα αργότερα, όταν επέστρεψε από περίπατο.

Σύμφωνα με το evianews.com , άρχισε να καλεί σε βοήθεια και πολύ γρήγορα μετέφερε τον άντρα της σε νοσοκομείο.

Ήταν όμως αργά. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος τους συγγενείς και τους φίλους του.

Ο 56χρονος καθόλη την διάρκεια της ημέρας δεν αισθάνονταν καλά και λίγο πριν νυχτώσει τον πρόδωσε η καρδιά του.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ετοιμάζονταν να παντρέψει την αγαπημένη του κόρη.Δυστυχώς όμως το όνειρο του να την δει νυφούλα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο άτυχος πατέρας δύο παιδιών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή και πολύ γνωστός λόγω του μαγαζιού που διατηρούσε.

Αιδηψός: Άνοιξαν την πόρτα τα μεσάνυχτα και ανατρίχιασαν βλέποντας το νεκρό!

Κάθε πρωί αφού καλημέριζε τους γείτονες τους, πήγαινε στο καφενείο για να πιει τον καφέ του.

Χθες όμως δεν βγήκε καθόλου από την οικία του. Βράδιασε και αυτό άρχισε να τους ανησυχεί.

Πήγαν και στα παράθυρα αλλά δεν μπορούσαν να τον δουν.

Έτσι επικοινώνησαν με το τοπικό αστυνομικό τμήμα της Αιδηψού.

Τα μεσάνυχτα έφτασε το περιπολικό στην γειτονιά.

Κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι, λύθηκε η απορία των γειτόνων μιας και ήταν πεσμένος στο πάτωμα ο άτυχος 68χρονος.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. viotianews.gr

Ελεύθερο camping στην Εύβοια; Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες!!


Οι καιροί είναι χαλεποί, αλλά η Εύβοια διαθέτει πολλές καλές παραλίες για ελεύθερο camping... μας είπαν κάτι φίλοι!

Όχι εγώ, κάτι φίλοι. Παραβιάζουν τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, στήνουν σκηνές σε κάτι απόμερες παραλίες, κάνουν μπάνιο όλη την ημέρα κυριολεκτικά, διαβάζουν βιβλία, κάνουν ψαροντούφεκο, το βράδυ ψήνουν πανσετάκια και μπριζόλες, παίζουν κιθάρες και άλλα τέτοια πολλά. Όταν γυρνάνε στην Αθήνα, είναι μαυρισμένοι σαν ναυαγοί.

Αυτοί, λοιπόν, μας είπαν για κάτι καλές παραλίες στην Εύβοια για ελεύθερο κάμπινγκ.

Βυθούρη

Μια παραλία "πίσω" από τη Δίρφυ, κυρίως βότσαλα αλλά και μερικά μπαλώματα από μαύρη άμμο. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι δεν το πιάνει ήλιος νωρίς το πρωί. Το βασικό του μειονέκτημα ότι "νυχτώνει" νωρίς. Γιατί αριστερά και δεξιά βρίσκονται δύο βραχάρες που φροντίζουν για τη σκιά σου και για να μην το πιάνουν τα κύματα του Αιγαίου.  Κατά τα άλλα είναι ένα μικρό αμμούδι με αρκετούς φαν του ελεύθερου αλλά και πιο mainstream λουόμενους που γεμίζει με το παραμικρό. Επομένως δύο λύσεις: Ή πας καθημερινές για να το απολαύσεις, ή νωρίς την Παρασκευή το βράδυ.


ΔΕΙΤΕ & ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟ www.travelstyle.gr

Από την Εύβοια στη NASA 16 χρόνος μαθητής

Ο μοναδικός μαθητής της Α’ τάξης του Λυκείου, – πανελλαδικά – που εξασφάλισε θέση μέσα στους πέντε καλύτερους της Εθνικής Ομάδας Αστρονομίας και Αστροφυσικής.
Επόμενος στόχος η καλύτερη δυνατή διάκριση στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής


Ο έφηβος αστρονόμος Φώτης – Ιωάννης Γιασεμής από την Αγία Άννα της Εύβοιας, ετοιμάζεται να πετάξει… ως τη NASΑ. Έχοντας από μικρός μια ανησυχία και περιέργεια για τους πλανήτες, τον Ήλιο και τα μυστήρια του Σύμπαντος… κατάφερε με επιμονή και πολύ μελέτη στα 16 του χρόνια να κάνει το όνειρο πραγματικότητα…

Τέλη Ιουλίου για επτά ημέρες θα βρεθεί στη διαστημική κατασκήνωση της NASA στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα και θα ζήσει από κοντά μια συναρπαστική εμπειρία, δηλώνοντας πανέτοιμος για την αποστολή!
(Πηγή: eleutherifoni)

Αναγνωστάκης: Θα τρέχουν στην Λάρισα οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε..Ε.;

Ο βουλευτής Ευβοίας, Δημήτρης Αναγνωστάκης, με βάση τα έγγραφα τόσο του Επιμελητηρίου Ευβοίας όσο και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών για την απομάκρυνση – μεταφορά της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. από τη Λαμία στη Λάρισα, κατέθεσε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετική αναφορά.

Η πιθανή μεταφορά της συγκεκριμένης Διεύθυνσης δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες της Εύβοιας, επιδεινώνει την κατάσταση των ασφαλισμένων και υποβαθμίζει την προσφορά υπηρεσιών στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες.

Είναι προφανές ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Ο.Α.Ε.Ε. Στερεάς θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω απαξίωση και υποβάθμιση στο σύστημα ασφάλισης των εμποροεπαγγελματιών της Περιφέρειάς μας.

Ο μύθος της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Άρθρο του
ΚΩΣΤΑ ΧΑΪΝΑ
Στελέχους της ΔΗΜΑΡ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την σύσταση επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής. Όχι βέβαια για όλες αφού εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις χρειάζονται κάποια άδεια του Κράτους για να λειτουργήσουν. Π.χ. οι επιχειρήσεις εστίασης, όσες συνδέονται με υγειονομικές άδειες κ.λ.π. δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Μάλιστα για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν υπηρεσίες μιας στάσης. Τα επιμελητήρια ως να μην είχαν ρόλο και δουλειά, αφού η εγγραφή των επιχειρήσεων στα μητρώα τους θα γίνει μάλλον προαιρετική (έτσι και πρέπει), έτρεξαν και δημιούργησαν υπηρεσίες μιας στάσης. Και αν κάποιος επισκεφθεί ένα επιμελητήριο και δει μια ουρά κάποιων δεκάδων ή και εκατοντάδων αλαφιασμένων πολιτών που περιμένουν στην ουρά να εξυπηρετηθούν, μην παραξενευτείτε. Είναι οι περίφημες Υπηρεσίες Μιας Στάσης ! One Stop Shop στα ελληνικά (!), όπως το διαφήμιζαν κάποιοι στις τηλεοράσεις. Απολαύστε λοιπόν ένα ταξίδι σ’άυτό το μαγευτικό κόσμο του One Stop Shop, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε όπως δύο φίλοι μου, μια ιδέα και θέλετε να κάνετε ένα παρασκευαστήριο (εργαστήριο) παραγωγής κάποιων ελληνικών εδεσμάτων, τα οποία θα τα διαθέτετε απευθείας εσείς στους πελάτες σας. Αυτό λέγεται επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί θα χρειαστεί να πάρετε ειδική άδεια λειτουργίας από τον Δήμο ή την Περιφέρεια, ανάλογα με την ισχύ των μηχανημάτων του εργαστηρίου σας. Ας πάρουμε τα εύκολα και ότι απλά θα χρειαστείτε μια άδεια από τον Δήμο της περιοχής που θα εγκαταστήσετε την επιχείρησή σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε βρει το κατάλληλο κατάστημα για την δραστηριότητα αυτή, που σημαίνει ότι έχετε αναθέσει σε ειδικό μηχανικό να ψάξει το θέμα και πριν κάνετε κάποια κίνηση και κλείσετε τον χώρο να είστε σίγουροι ότι επιτρέπεται η προβλεπόμενη χρήση.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Ακυρώθηκε η εκδήλωση «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ


Ο Σύλλογός «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» , τιμώντας την επέτειο της αλώσεως της Πόλης, προγραμμάτισε, με τη στήριξη της Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. εκδήλωση, με τίτλο: «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», πραγματοποιηθησόμενη εν Χαλκίδι, την Τετάρτη, 29η Μαϊου 2013, με ώρα ενάρξεως τις 7:00 μ.μ.

Σεβόμενος ο Σύλλογός μας το γεγονός, το οποίο δεν γνώριζε μέχρι την έκδοση της ανακοίνωσης πραγματοποίησης της εκδήλωσης,  ότι την ίδια ώρα και ημέρα διοργανώνει εν Χαλκίδι επετειακή εκδήλωση μνήμης για τα 560 έτη από την άλωση της Πόλης η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας και με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης σύγχυσης και κάθε είδους δυσχέρειας που ενδεχόμενως θα προκαλούσε η ως άνω σύμπτωση χρόνου, χώρου, τόπου και περιεχομένου των δύο εκδηλώσεων,  έχοντας δε πάντα ως γνώμονα την ομαλή και δημιουργική προαγωγή του πολιτισμού και της ιστορικής παράδοσης και αναγνωρίζοντας έργω και όχι λόγω την προτεραιότητα στους Θεσμούς (ακρογωνιαίο λίθο του πολιτισμού μας) οδηγείται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, στη ματαίωση της ήδη ανακοινωθείσης επετειακής εκδήλωσης δια την άλωση της Πόλης, ευχόμενος θερμότατα επιτυχία στην εκ της Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδας πραγματοποιηθησόμενης εκδήλωσης.

Ταυτοχρόνως ζητείται συγγνώμη για την όποια δυσχέρεια προκάλεσε η ανακοίνωση πραγματοποίησης της εκδήλωσης θεωρώντας ότι η ματαίωσή της κατέστη συγγνωστή για το λόγο που προαναφέρθηκε και συνεπώς αιτείται η κατανόηση πάντων.

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Η φορολόγηση της εκτός σχεδίου αγροτικής γης

Επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί στη Βουλή την Πέμπτη 30/5 κατέθεσε ο Βαγγέλης Αποστόλου, Βουλευτής Εύβοιας, Υπεύθυνος τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σχετικά με τη φορολόγηση της εκτός σχεδίου αγροτικής γης .

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

"Σε μια περίοδο που όλοι θεωρούν ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας η Κυβέρνηση σχεδιάζει φοροεπιδρομή και στην αγροτική περιουσία.

Με πρόσχημα την αδυναμία εφαρμογής του Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και με δεδομένη την ύπαρξη μαύρης τρύπας στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2013 η Κυβέρνηση ετοιμάζει για το 2014 ένα φορολογικό ρεσάλτο στην αγροτική γη που ενδέχεται να φτάσει στο 1 δις Ευρώ. Μάλιστα δε επειδή οι αντικειμενικές αξίες που έχουν διαμορφωθεί με την εκτός σχεδίου δόμηση δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες να προσδιορίσουν έγκαιρα ανάλογες αντικειμενικές αξίες και στα αγροτεμάχια ετοιμάζεται η εφαρμογή οριζόντιας φορολόγησης με μεσοσταθμική επιβάρυνση από 8-12 Ευρώ /στρέμμα ή χαμηλότερη, αλλά μέχρις ενός συγκεκριμένου στρεμματικού ορίου.

Επειδή το κόστος παραγωγής του αγροτικού χώρου είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε., ενώ παράλληλα το εισόδημά του βαίνει διαρκώς μειούμενο και μια πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση θα οδηγήσει ουσιαστικά στην εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας και στην ερημοποίηση της αγροτικής γης,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί αν θα εξαιρέσουν τη φορολόγηση στην καλλιεργούμενη αγροτική γη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ευάγγελος "

Τα προϊόντα της Εύβοιας στο 4ο Agro Quality Festival

Το Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετείχε στο 4ο Agro Quality Festival – Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα, που πραγματοποιήθηκε στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι του Δήμου Αθηναίων, από 17 - 19 Μαΐου 2013.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού και τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.


Στόχος του φεστιβάλ ήταν η προβολή και η ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την έκθεση και προβολή τους, αλλά και μέσα από μια σειρά δράσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Παρουσιαστήκαν αγροτικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα για την ενημέρωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ανακαλύψουν πραγματικά τον πλούτο της ελληνικής γης, να γνωρίσουν τα πιστοποιημένα προϊόντα, την υγιεινή διατροφή αλλά και την διατροφική ασφάλεια.

Σκοπός της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Εύβοιας ήταν η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της Εύβοιας και η προβολή και προώθηση τους στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (ΔΟΑΣΠΠΕΧ), στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση και την ανάδειξη των αξιών της Οικολογίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, ενέταξε την παραλία Λευκαντί Βασιλικού στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2013, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις κολυμβητικών υποδομών και καθαρότητας των θαλασσίων υδάτων. Πρόκειται για τη δεύτερη παραλία του Δ. Χαλκιδέων που βραβεύεται με «Γαλάζια Σημαία» αφού την παράδοση κρατά τα τελευταία χρόνια η παραλία των Αλυκών στη Δροσιά..

Η σημασία αυτών των βραβεύσεων, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δείχνει το δρόμο που πρέπει να ανοίγει η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε, αφενός να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των δημοτών και αφετέρου να προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός τόπου, στην προκειμένη περίπτωση στον τουριστικό τομέα, για να αναπτύσσεται η υγιής επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Περιβάλλοντος Χαλκίδας θα αναδείξει το γεγονός της βράβευσης των δύο παραλιών του Δ. Χαλκιδέων, με ποικίλες εκδηλώσεις - δραστηριότητες ναυταθλητικές, δημιουργικής απασχόλησης, πολιτιστικές – από τον ερχόμενο μήνα.

Στα μπετά το εξοχικό του Χατζηγιάννη στη Βόρεια Εύβοια.


Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Κύπρο φαίνεται πως έχουν πλήξει σοβαρά το λαμπερό ζευγάρι της showbiz, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς αδυνατούν να αποπερατώσουν τις εργασίες κατασκευής της «ερωτικής φωλιάς» τους στη βόρεια Εύβοια. 

Μαγεμένοι από τις ομορφιές της περιοχής, την οποία επισκέπτονται συχνά, ο δημοφιλής τραγουδιστής και η αγαπημένη του ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξαν να χτίσουν μια πολυτελή εξοχική κατοικία στο ημιορεινό χωριό Γαλατσώνα, προκειμένου να απολαμβάνουν τον έρωτά τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Espresso», στο χωριό (το οποίο έχει μόνο εβδομήντα μόνιμους κατοίκους) έχει χτίσει εδώ και αρκετά χρόνια το ησυχαστήριό του ο κολλητός φίλος και λογιστής του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο καλλιτέχνης τον επισκεπτόταν συχνά-πυκνά και, βέβαια, η παρουσία του δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

«Πριν από περίπου πέντε χρόνια ο λογιστής του τραγουδιστή τού πρότεινε να αγοράσει το οικόπεδο που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το εξοχικό του. Μαζί με τον τραγουδιστή ήρθαν σε επαφή με τον ιδιοκτήτη και επήλθε συμφωνία. Ετσι, το οικόπεδο πέρασε στην ιδιοκτησία του Χατζηγιάννη», ανέφερε στην «Espresso» κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε: «Οταν γνωρίστηκε με τη Ζέτα Μακρυπούλια άρχισαν να έρχονται εδώ μαζί. Φιλοξενούνταν και εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο σπίτι του φίλου τους. Πριν ένα χρόνο αποφάσισαν, όμως, να χτίσουν το δικό τους εξοχικό. Ηρθαν σε επαφή με μηχανικό και συνεργεία της περιοχής και άρχισε η ανοικοδόμηση».

Γρήγορα έπεσαν τα θεμέλια και χτίστηκε το υπόγειο και το ισόγειο της μονοκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην κυριολεξία μέσα στην καρδιά του δάσους. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, το οποίο απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τον «πολιτισμό». Ομως ξαφνικά πριν από περίπου δύο μήνες οι εργασίες σταμάτησαν και τα συνεργεία απομακρύνθηκαν.

Οπως μας μετέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές, «αμέσως μετά την εισβολή του ΔΝΤ στην Κύπρο και το “κούρεμα” των καταθέσεων, οι εργασίες σταμάτησαν. Μάλιστα, το ζευγάρι ήρθε σε επαφή με διάφορους μάστορες και συνεργεία στην περιοχή αναζητώντας μια καλύτερη τιμή, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες. Ομως, η τιμή που ζητούσαν ήταν ιδιαίτερη χαμηλή και έτσι δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσουν κάποια συμφωνία», τόνισαν και πρόσθεσαν: «Η “φωλιά” τους έμεινε ατελείωτη και κανείς δεν γνωρίζει πότε και αν θα ολοκληρωθεί, προκειμένου να στεγάσουν τον έρωτά τους».


Χατζηγιάννης: «Ολοι οι Κύπριοι, λίγο ή πολύ, έχασαν κάτι»

Πριν από λίγο καιρό, πάντως, ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του ότι είχε χάσει πολλά χρήματα που είχε σε καταθέσεις στην Κύπρο. «Οχι μόνο εγώ, αλλά οι δικοί μου άνθρωποι αισθανόμαστε προδομένοι και αδικημένοι! Ως καλοί Κύπριοι εμπιστευόμαστε τον τόπο μας. Ολοι οι Κύπριοι, λίγο ή πολύ, έχασαν κάτι. Εχασαν την περηφάνια τους, την εμπιστοσύνη τους, αλλά νομίζω ότι είναι δυνατοί και θα αντέξουν!» είχε πει, ενώ είχε αποκαλύψει ακόμη ότι η σύντροφός του τον έχει στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΡΙΔΑ

Luna y Sol, στο Malaconda beach hotel

Luna y Sol, at Malaconda beach hotel, by Just Radio...

Σαββατο 1η Ιουνιου 20:00 το βραδυ και Κυριακη 2 Ιουνιου 13:00 το μεσημερι, στην παραλια του ξενοδοχειου Malaconda beach, με ελεύθερη είσοδο για όλους!

Το Sabbia υποδέχεται τους House Twins

Το καλοκαίρι ξεκινάει πάντα με το Sabbia Beach Bar!

Αυτή την Κυριακή 2 Ιουνίου το Sabbia υποδέχεται τους House Twins σε ενα HOT SET, πυροδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού.

Οι House Twins, με κομμάτια τους όπως το "Heaven", αλλά και τα καλύτερα δείγματα της EDM μουσικής παγκοσμίως, έρχονται να μας χαρίσουν το απόλυτο Beach Party!


Hot people for a hot summer!

RESERV/INFOS: 6986109593

Mια βραδιά γεμάτη Funk, Soul και Hip Hop

Mια βραδιά γεμάτη Funk, Soul και Hip Hop, την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 στις 10:00 μ.μ. στο Xenia bar-cafe.
Το κορίτσι και το αγόρι...

Το κορίτσι γεννημένο το1985 , σε μαιευτήριο φυσικά,κάπου στην Αθήνα.Το αγόρι εισέπνευσε πρώτη φορά εν έτη 1984.

Ο Άρης(το αγόρι) ασχολείται με τη μουσική από το 2000 και η Εστερίνα(το κορίτσι) επίσης.

Όσο εκείνος συνεργαζόταν με συγκροτήματα του εσωτερικού,όπως οι RAZASTARR και του εξωτερικού,όπως οι BELLERUCHE,εκείνη εισερχόταν με μικρά-μικρά βήματα στο χώρο της hip-hop σκήνης σε συνεργασίες με MC'ς του είδους,όπως τον Γέλω και την Σκοτεινή Πλευρά,αλλά ακόμα οι δρόμοι τους ήταν παράλληλοι.

Εντωμεταξύ,καθώς ο καιρός περνούσε ο Άρης συνέχιζε την πορεία του στην μουσική και έφτασε να κοσμήσει τα ντοκιμαντέρ του συνονόματου του Άρη Χατζηστεφάνου,όπως το Debtocracy,καθώς επίσης και το Greece's biggest hospital stuggles as austerity cuts pride που φιλοξενείται στη σελίδα της Gaurdian.
Η Έστερ από τη άλλη καταπιάστηκε με τα θεατρικά δρώμενα και για 3 περίπου χρόνια δοκίμαζε τις υποκριτικές της ικανότητες σε παραστάσεις με την θεατρική ομάδα "Σπίρτο"και δραματικές σχολές.
Μέσα σ αυτά τα 3 χρόνια συνέλαβε την ιδέα του "This is a happy story" και άρχισε τις αναγκαίες διαδικασίες με ελάχιστες μουσικές εμφανίσεις .
Κατά τη διάρκεια δημιουργίας του,ακόμα ανολοκλήρωτου,EP βρέθηκε στα χέρια της ένα δισκάκι με τίτλο "Play that funky music",δημιουργός του οποίου είναι ο RSN(καλλιτεχνικό του Άρη-αγοριού) σε funky,soul και freestyle beats το όποιο έχει αποσπάσει κριτικές από sites,ραδιόφωνα και τον έντυπο τύπο( kosmos radio/skai radio/sonik magazine/culture now).

Το δισκάκι αυτό ήταν και η αφορμή για την ένωση τους,μουσικά
Description
Mic - Sampler, Turntables - Guitar
Basic Info
Founded 2012
Genre Funk, Soul, Hip Hop
Members Esterina
Rsn
Κωστας Ζορμπάς
Hometown Athens, Greece
Current Location Athens, Greece
Contact Info
Website http://soundcloud.com/esterina-rsn
Booking Agent aris.rsn@gmail.com

Enhanced by Zemanta

Η Εταιρεία Αστρονομίας Χαλκίδας στην ψηφιακή παράσταση «Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ»

Η Εταιρεία Αστρονομίας Χαλκίδας διοργανώνει επίσκεψη στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου , στην Αθήνα, την Κυριακή στις 9 Ιουνίου 2013, για την ψηφιακή παράσταση «Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ».

Θα προηγηθεί επίσκεψη στη Διαδραστική Έκθεση ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ που φιλοξενείται στον ίδιο χώρο.


Ώρα αναχώρησης: 15:45 από το Γήπεδο Χαλκίδας και 16:00 από τα Αγάλματα.


Το κόστος είναι 16 Ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει το λεωφορείο, την είσοδο στην έκθεση και την είσοδο στην παράσταση.


Δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία της Εταιρείας Αστρονομίας Χαλκίδας κάθε Τρίτη και Τετάρτη 19:00 - 21:00 (Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας, Φριζή 10, 1ος όροφος).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6983909013, 6973524174

Ο Ουρανός των Αρχαίων
Ψηφιακή παράσταση, Διάρκεια: 40΄
Παραγωγή: Ίδρυμα Ευγενίδου, 2012


Η παράσταση αυτή μας μεταφέρει σ’ ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, για να ανακαλύψουμε μαζί ποια είναι η πραγματική ιστορία για τις ιδέες και τις γνώσεις που είχαν οι Αρχαίοι για τον Ουρανό. Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται στον «Ουρανό της Αρχαίας Αιγύπτου» και στα διάφορα κτίσματα των Αιγυπτίων που βασίζονταν στην αντίληψή τους για τον νυχτερινό ουρανό. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στους Μινωίτες ναυτικούς και στον πολιτισμό που ανέπτυξαν στη Θήρα και την Κνωσό, ενώ στην τρίτη ενότητα επιστρέφουμε στην Ελληνιστική Αίγυπτο και στα επιτεύγματα της Αλεξανδρινής επιστήμης, την περίφημη Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ενώ η παράσταση κλείνει με τις τελευταίες εντυπωσιακές ανακαλύψεις για τον «Μηχανισμό των Αντικυθήρων». Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας


Το Σεπτέμβριο του 2003 ολοκληρώθηκαν δύο νέες πτέρυγες του Ιδρύματος, εκ των οποίων η μία φιλοξενεί το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο και η δεύτερη, σε τμήμα του κτιρίου συμμετρικό ως προς το Πλανητάριο, στεγάζει έναν πρότυπο εκθεσιακό χώρο, την Αίθουσα Διαδραστικών Εκθεμάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας "Μαριάνθη Σίμου".


Στο χώρο αυτό, φιλοξενήθηκε το Νοέμβριο του 2003, η πρώτη περιοδική έκθεση με τίτλο "Η Επιστήμη των Αθλημάτων", που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Στη νέα αυτή εκθεσιακή πτέρυγα, λειτουργεί, από το Δεκέμβριο του 2006, η μόνιμη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας.


Η ανάπτυξη των διαδραστικών Εκθεμάτων που φιλοξενούνται στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας έγινε σε συνεργασία με την Cité des Sciences et de l´ Industrie, ενός από τα μεγαλύτερα και πλέον πρωτοπόρα ιδρύματα στο χώρο της επιστημονικής μουσειολογίας.

Πρωταθλήτρια Ελλάδας στην ανεργία η Εύβοια

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στους νέους έχει φτάσει το 72%. Θλιβερά στοιχεία για την πορεία της ανεργίας στην Εύβοια ακούστηκαν στο απολογιστικό συνέδριο των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας για το έτος 2012, το οποίο δυστυχώς ήταν από τα χειρότερα στον τομέα της εργασίας των Ευβοέων.

Όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου, η ανεργία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει φτάσει στο 37,5% συνολικά και στο 72% στους νέους, ποσοστά που καθιστούν την Εύβοια πρωταθλήτρια Ελλάδας στην ανεργία.

Ειδική αναφορά στο συνέδριο έγινε και στις επιχειρήσεις ΣΕΛΜΑΝ – ΝΕΟΣΕΤ –ΙΝΤΕΡΚΕΜ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ (πρ.Τσαούσογλου),ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ – ΛΑΡΚΟ – ΒΕΤ – ΒΙΟΜΕΚ - Σ/Μ ΓΑΛΗΝΟΣ.

Όπως τόνισαν τα στελέχη του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, αυτές είναι μερικές από τις επιχειρήσεις που έσυραν το κάρο τηςανεργίας και της ασύδοτης εργοδοσίας για το 2012. Ειδική αναφορά έγινε στην απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και του ΙΚΑ από την Πολιτεία.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΩΝ


Με την Χάρη του Θεού και με την παρουσία πλήθους πιστών χριστιανών, το απόγευμα της Δευτέρας 27ης Μαΐου 2013 έλαβε χώρα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ηλίων της Βορείου Ευβοίας, ο Πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων και των εκ της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος προερχομένων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου και Κορίνθου κ. Διονυσίου.

Στο τέλος του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε από τους τρεις αγίους Αρχιερείς, κατά την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη, η εις Μεγαλόσχημον Κουρά και, εν συνεχεία, η  τελετή της Ενθρονίσεως της νεοεκλεγείσης, υπό της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής, Καθηγουμένης μοναχής Χρυσοστόμης, στην οποία ο Σεβασμιώτατος άγιος Χαλκίδος προσέφερε ένα Σταυρό με ιερά Λείψανα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μία βακτηρία (ράβδο), δείγματα της πνευματικής και διοικητικής εξουσίας την οποία αναλαμβάνει.


Στην προσφώνηση του προς την νέα Ηγουμένη, ο Σεβασμιώτατος Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επεσήμανε το πνεύμα ενότητος, το οποίο πρέπει να καλλιεργείται συνεχώς μεταξύ των μελών της Αδελφότητος, καθώς και την αγάπη την οποία θα πρέπει να επιδεικνύει ως Προεστώσα της Ι. Μονής σε όλες τις μοναχές, οι οποίες θα πρέπει να ανταποδίδουν αυτή την αγάπη με το πνεύμα της υπακοής τους, ενώ δεν παρέλειψε να περιγράψει την σχέση του Επισκόπου με την Ιερά Μονή, όπως αυτή καθορίζεται από την διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας. Τέλος δε, ευχαρίστησε ευχαρίστησε και τους άλλους δύο Αρχιερείς για την παρουσία τους, την αγάπη και την προσευχή τους για την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής και την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος ευρύτερα.

Μετά την Απόλυση του Εσπερινού, η νέα Ηγουμένη, η οποία κατάγεται από την Πόλη της Ιστιαίας, δέχθηκε τις ευχές των Κληρικών και των λαϊκών αδελφών.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος (97,7).

Χαλκίδα: Πήγε να πληρώσει δόση για δάνειο και σωριάστηκε στην τράπεζα

Το δυσάρεστο γεγονός έγινε σήμερα σε τράπεζα στο κέντρο της Χαλκίδας.

Μία 60χρονη σύμφωνα με το eviazoom περίμενε για 1 ώρα στην ουρά για να πληρώσει δόση από το καταναλωτικό δάνειο που έχει πάρει, αλλά όταν ήρθε η σειρά της λιποθύμησε και σωριάστηκε στο έδαφος, ακριβώς μπροστά στο ταμείο.

Αμέσως ο Διευθυντής της Τράπεζας κάλεσε το ασθενοφόρο, ενώ οι υπάλληλοι έριχναν νερό στο πρόσωπο της γυναίκας το οποίο την ξύπνησε κάπως...

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Μηχανάκι έστειλε δύο άντρες στο νοσοκομείο!

Ήταν 11 το βράδυ όταν περπατούσε στους δρόμους του χωριού.

Πρόκειται για έναν 53χρονο άντρα που αντί για να ξεκουραστεί στο σπίτι του, βρέθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Την ώρα που ήταν στον δρόμο κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα μηχανάκι έπεσε πάνω του.

Έπεσε με δύναμη στον δρόμο και άρχισε να ουρλιάζει από τους πόνους.

Το ίδιο έπαθε και ο 22χρονος οδηγός που παρέα με μία 19χρονη κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι του.

Με τις πυτζάμες οι γείτονες βγήκαν στις αυλές και αμέσως ειδοποίησαν ασθενοφόρο που μετλεφερε τους δύο άντρες στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι καλά στην υγεία τους.
evianews.com

Συγκέντρωση του ΚΚΕ στον πεζόδρομο Αλιβερίου

Την Παρασκευή 31 ΜΑΗ στις 8μ.μ. στον πεζόδρομο Αλιβερίου  η Κ. Ο. Αλιβερίου του ΚΚΕ πραγματοποιεί πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Μάκη Μακρή μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Ευβοίας του ΚΚΕ.

50 θέσεις εποχικών στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας- Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας-ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ειδικότητες:

7 θέσεις ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ/ΤΟΦΟΡΩΝ

40 θέσεις ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 θέση ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β΄, ΤΑΞΗ Δ΄)

2 θέσεις ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ Ζ΄, ΤΑΞΗ Γ΄)

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,( έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Δήμου).

Πληροφορίες στο τηλ. 22263 50014, ο Προϊστάμενος Προσωπικού, Παναγιώτου Ιωάννης.

Το συγκρότημα έκπληξη από τη Χαλκίδα που είναι υποψήφιο στα Mad Awards!

Είναι από την Χαλκίδα και είναι μαζί πολλά χρόνια. Από το σχολείο. Οι tU είναι παιδιά που αγαπούν πολύ τη μουσική και δουλεύουν επίσης πολύ. Τους γνωρίσαμε περισσότερο μέσα από το πέρασμά τους από το X-factor αλλά η φήμη τους προηγείται αφού στην Χαλκίδα ήταν ήδη γνωστοί!

Φέτος τους βλέπουμε υποψήφιους στα Mad Awards μαζί με την Ήβη Αδάμου στην κατηγορία “ντουέτο/συνεργασία” με το τραγούδι “Madness”.

Στο παρελθόν μας εξέπληξαν με τις εντυπωσιακές διασκευές τους. Έξι ταλαντούχα παιδιά που παίζουν πολλά ήδη μουσικής με ραπ φωνητικά. Πρόκειται για τους Νίκο Κατσιαδράμη, Γιάννη Αργυρόπουλο, Στέλιο και Δημήτρη Χουλιάκη, Φώτη Κατσίφη και τον Δημήτρη Θεοδωράκογλου. Αν θές να μάθεις περισσότερα για αυτούς μπορείς να μπεις στην επίσημη σελίδα τους στο facebook!

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: Αμεση ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των Νομών που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2007

«Αναγκαία είναι η άμεση ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των Νομών που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2007 -  Και άμεση κατάργηση του άρθρου 20 του Ν. 4151/2013 για τα πυρόπληκτα δάνεια».

Αυτό αναφέρει ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ που κοινοποίησε ο υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής του κόμματος, Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής Εύβοιας

Με την υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β. 1858/13.9.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στους νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Η πρώτη δόση ορίστηκε καταβλητέα την 30η Ιουνίου 2010.
Εν συνεχεία, με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010, ορίστηκε ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του κεφαλαίου που δεν έχει λήξει η πληρωμή του, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.
Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η 2/16553/0025/17.3.2010 εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών με τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής.
Σύμφωνα με αυτή, η αποπληρωμή των συναφθέντων  με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δανείων, έγινε ως εξής:
 Για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2019.
Για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2014.
Στη συνέχεια με την 57198/Β.2406/28.12.2012 απόφαση του ΥΠΟΙK δόθηκε επιπλέον παράταση στην ως άνω περίοδο χάριτος για ένα χρόνο και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από 1/1/2012 έως την 31/12/2012.
Επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης ύφεσης υπάρχει τεράστια μείωση εισοδημάτων και πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Επειδή η κρίση δυστυχώς στην αγορά θα συνεχιστεί και υπάρχει ορατό πρόβλημα βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στους πυρόπληκτους νομούς (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας).
Τα επιμελητήρια των παραπάνω νομών ζητούν μια σειρά από ρυθμίσεις ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τα δάνεια και να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο, μια εξέλιξη που θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κρίση στους Νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας και θα οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους στον εφιάλτη της ανεργίας.
«Σύμφωνα με το υπόμνημα των επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών που κατετέθη στις 17.4.2013 στα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων οι ρυθμίσεις που απαιτούνται να υιοθετηθούν είναι:
Δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου του δανείου στην λογική των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το ποσοστό που θα μειωθεί το χρωστούμενο κεφάλαιο από το δάνειο να αποδοθεί στις τράπεζες από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού που προβλέπονται γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Επιμήκυνση των δανείων με συνολική περίοδο αποπληρωμής τα 15 χρόνια
Περίοδο χάριτος ή πληρωμή πρώτης δόσης την 30/12/13, πράγμα που ήδη έχει γίνει σε άλλες χρηματοδοτήσεις (αμπελοοινικός τομέας) που είχαν την εγγύηση του δημοσίου. Παράταση για άλλα 2 χρόνια της περιόδου χάριτος. Οι μη καταβληθείσες δόσεις να προστεθούν αναλογικά στις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις, με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση τόκων.
Μείωση επιτοκίου το οποίο να είναι ευρωπαϊκό διατραπεζικό 0,50% σήμερα συν περιθώριο 2% με αντίστοιχη αποδέσμευση από το επιτόκιο ΕΓΕΔ.
Αυτονόητο είναι  ότι στην ρύθμιση πρέπει να συμπεριληφθούν εγγυημένα και μη εγγυημένα δάνεια από το ελληνικό δημόσιο καθώς και δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί».
Και ενώ η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους εκπροσώπους των ανωτέρω επιμελητηρίων τη συγκρότηση τριμερούς οργάνου από το ελληνικό δημόσιο, τις τράπεζες και τα επιμελητήρια για ριζική λύση του προβλήματος προέβη αιφνιδιαστικά στην κατάθεση της τροπολογίας 478/19.4.2013 που ψηφίσθηκε στις 25/4/2013 (Νόμος 4151/2013 άρθρο 20).
Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική ανατροπή του ισχύοντος νομικού πλαισίου αφού παραδίδει  στην κρίση των τραπεζών την όποια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αλλά και του συνόλου των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου, ως εγγυητή με συνέπεια να είναι μέγας ο κίνδυνος να κλείσουν και να αφανιστούν όλοι οι δανειοδοτηθέντες επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες των πυρόπληκτων νομών.
Τα επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών ζητούν: «την επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (άρθρο 58 ν. 4075/2012) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου».
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Θα προβούν στην επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (άρθρο 58 ν. 4075/2012) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου;
Θα προβούν σε άμεση κατάργηση του άρθρου 20 του ν.4151/2013 που αφορά στα εγγυημένα από το δημόσιο πυρόπληκτα δάνεια;
Γιατί προχώρησε το Υπουργείο στην κατάθεση της τροπολογίας που συμπεριλάμβανε την παράγραφο 4, του άρθρου 20 του ν.4151/2013 και δεν εξαίρεσε από αυτή τα ήδη χορηγημένα πυρόπληκτα δάνεια;
Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους πυρόπληκτους νομούς έχουν πληγεί από την χρηματοοικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα από την υιοθέτηση του Μνημονίου. Δεδομένου επίσης είναι ότι οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 προχώρησαν στις δανειακές συμβάσεις λίγο πριν η κρίση τις χτυπήσει.
Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των δανείων (δηλ. των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο και αυτών που έχουν την εγγύηση του δανειολήπτη και αυτών που έχουν καταγγελθεί) –σύμφωνα με τις προτάσεις των επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών– ώστε να καταστούν εξυπηρετούμενα και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο;
Ποια θα είναι η απώλεια από τη φορολογία του δημοσίου σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις οδηγηθούν σε κλείσιμο; Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε περίπτωση που κλείσουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει πυρόπληκτα δάνεια;

Οι  ερωτώντες βουλευτές


Πετράκος  Αθανάσιος

Γεωργοπούλου Έφη

Απόστολου Ευάγγελος

Ζαχαριάς  Κωνσταντίνος

Κανελλοπούλου Μαρία

Χατζηλάμπρου  Βασίλειος

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Γελαλής Δημήτριος

Τσακαλώτος  Ευκλείδης

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...