Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: Αμεση ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των Νομών που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2007

«Αναγκαία είναι η άμεση ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των Νομών που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2007 -  Και άμεση κατάργηση του άρθρου 20 του Ν. 4151/2013 για τα πυρόπληκτα δάνεια».

Αυτό αναφέρει ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ που κοινοποίησε ο υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής του κόμματος, Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής Εύβοιας

Με την υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β. 1858/13.9.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στους νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Η πρώτη δόση ορίστηκε καταβλητέα την 30η Ιουνίου 2010.
Εν συνεχεία, με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010, ορίστηκε ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του κεφαλαίου που δεν έχει λήξει η πληρωμή του, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.
Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η 2/16553/0025/17.3.2010 εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών με τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής.
Σύμφωνα με αυτή, η αποπληρωμή των συναφθέντων  με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δανείων, έγινε ως εξής:
 Για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2019.
Για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2014.
Στη συνέχεια με την 57198/Β.2406/28.12.2012 απόφαση του ΥΠΟΙK δόθηκε επιπλέον παράταση στην ως άνω περίοδο χάριτος για ένα χρόνο και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από 1/1/2012 έως την 31/12/2012.
Επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης ύφεσης υπάρχει τεράστια μείωση εισοδημάτων και πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Επειδή η κρίση δυστυχώς στην αγορά θα συνεχιστεί και υπάρχει ορατό πρόβλημα βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στους πυρόπληκτους νομούς (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας).
Τα επιμελητήρια των παραπάνω νομών ζητούν μια σειρά από ρυθμίσεις ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τα δάνεια και να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο, μια εξέλιξη που θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κρίση στους Νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας και θα οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους στον εφιάλτη της ανεργίας.
«Σύμφωνα με το υπόμνημα των επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών που κατετέθη στις 17.4.2013 στα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων οι ρυθμίσεις που απαιτούνται να υιοθετηθούν είναι:
Δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου του δανείου στην λογική των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το ποσοστό που θα μειωθεί το χρωστούμενο κεφάλαιο από το δάνειο να αποδοθεί στις τράπεζες από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού που προβλέπονται γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Επιμήκυνση των δανείων με συνολική περίοδο αποπληρωμής τα 15 χρόνια
Περίοδο χάριτος ή πληρωμή πρώτης δόσης την 30/12/13, πράγμα που ήδη έχει γίνει σε άλλες χρηματοδοτήσεις (αμπελοοινικός τομέας) που είχαν την εγγύηση του δημοσίου. Παράταση για άλλα 2 χρόνια της περιόδου χάριτος. Οι μη καταβληθείσες δόσεις να προστεθούν αναλογικά στις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις, με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση τόκων.
Μείωση επιτοκίου το οποίο να είναι ευρωπαϊκό διατραπεζικό 0,50% σήμερα συν περιθώριο 2% με αντίστοιχη αποδέσμευση από το επιτόκιο ΕΓΕΔ.
Αυτονόητο είναι  ότι στην ρύθμιση πρέπει να συμπεριληφθούν εγγυημένα και μη εγγυημένα δάνεια από το ελληνικό δημόσιο καθώς και δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί».
Και ενώ η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους εκπροσώπους των ανωτέρω επιμελητηρίων τη συγκρότηση τριμερούς οργάνου από το ελληνικό δημόσιο, τις τράπεζες και τα επιμελητήρια για ριζική λύση του προβλήματος προέβη αιφνιδιαστικά στην κατάθεση της τροπολογίας 478/19.4.2013 που ψηφίσθηκε στις 25/4/2013 (Νόμος 4151/2013 άρθρο 20).
Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική ανατροπή του ισχύοντος νομικού πλαισίου αφού παραδίδει  στην κρίση των τραπεζών την όποια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αλλά και του συνόλου των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου, ως εγγυητή με συνέπεια να είναι μέγας ο κίνδυνος να κλείσουν και να αφανιστούν όλοι οι δανειοδοτηθέντες επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες των πυρόπληκτων νομών.
Τα επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών ζητούν: «την επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (άρθρο 58 ν. 4075/2012) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου».
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Θα προβούν στην επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (άρθρο 58 ν. 4075/2012) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου;
Θα προβούν σε άμεση κατάργηση του άρθρου 20 του ν.4151/2013 που αφορά στα εγγυημένα από το δημόσιο πυρόπληκτα δάνεια;
Γιατί προχώρησε το Υπουργείο στην κατάθεση της τροπολογίας που συμπεριλάμβανε την παράγραφο 4, του άρθρου 20 του ν.4151/2013 και δεν εξαίρεσε από αυτή τα ήδη χορηγημένα πυρόπληκτα δάνεια;
Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους πυρόπληκτους νομούς έχουν πληγεί από την χρηματοοικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα από την υιοθέτηση του Μνημονίου. Δεδομένου επίσης είναι ότι οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 προχώρησαν στις δανειακές συμβάσεις λίγο πριν η κρίση τις χτυπήσει.
Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των δανείων (δηλ. των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο και αυτών που έχουν την εγγύηση του δανειολήπτη και αυτών που έχουν καταγγελθεί) –σύμφωνα με τις προτάσεις των επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών– ώστε να καταστούν εξυπηρετούμενα και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο;
Ποια θα είναι η απώλεια από τη φορολογία του δημοσίου σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις οδηγηθούν σε κλείσιμο; Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε περίπτωση που κλείσουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει πυρόπληκτα δάνεια;

Οι  ερωτώντες βουλευτές


Πετράκος  Αθανάσιος

Γεωργοπούλου Έφη

Απόστολου Ευάγγελος

Ζαχαριάς  Κωνσταντίνος

Κανελλοπούλου Μαρία

Χατζηλάμπρου  Βασίλειος

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Γελαλής Δημήτριος

Τσακαλώτος  Ευκλείδης

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ

 
Με λαμπρότητα και πληθωρική συμμετοχή χριστιανών, εορτάστηκε και φέτος, την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Προσκύνημά Του, η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού, του Οποίου το Άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα, ως δώρο πολύτιμο φυλάσσει με ευλάβεια η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.


Χιλιάδες πιστοί, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, προσήλθαν να λάβουν τη Χάρη του Τριαδικού Θεού με τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου, να τιμήσουν την μνήμη Του και να αποθέσουν στο Ιερό του Λείψανο τα φορτία των προβλημάτων της ζωής. Πλήθη μάλιστα πιστών ανθρώπων, ιδιαιτέρως νέων, με συγκλονιστική θερμότητα πίστεως και αγάπης, περπάτησαν και φέτος απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων, από τη Χαλκίδα ως το Νέο Προκόπιο, πεζοπορώντας, εκπληρώνοντας το «τάμα» τους δείχνοντας έτσι την μεγάλη πίστη τους στον Τριαδικό Θεό και τον «φίλο» Του Όσιο Ιωάννη.


Στη φετινή εορτή συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρυστίας και Σκύρου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Σερβίων και Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟΣ, Σισανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΣ, Κορίνθου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, άπαντες προσκεκλημένοι του οικείου Ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Την παραμονή, Κυριακή 26 Μαΐου 2013 το απόγευμα, τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Κορίνθου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ο οποίος με αφορμή τον βίο του Οσίου Ιωάννου, κάλεσε τους πιστούς να παραμένουν σταθεροί στην ομολία του Ιησού Χριστού και στην σταυρική πορεία της συνάντησής μαζί Του.

Κατά τη διάρκεια της νύκτας τελέστηκε Ολονύκτια Αγρυπνία η οποία κορυφώθηκε με την πρώτη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείωσε περί τις 5.00 το πρωί της Δευτέρας.

Την κυριώνυμη ημέρα της Εορτής, Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού κήρυξε και τον θείο λόγο, αναφερθείς, μεταξύ άλλων και στην σχέση ασθένεια και υγείας με την αμαρτία και κάλεσε τους πιστούς να αγωνίζονται διαρκώς κατά της αμαρτίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ευχαρίστησε όλους τους Σεβασμιωτάτους αγίους Αρχιερείς για την παρουσία τους, τον ιερό Κλήρο και τον Λαό για την αγάπη τους και την βοήθειά τους, τους Τοπικούς Φορείς για την συνεργασία τους στην διοργάνωση της Πανηγύρεως και τα αναρίθμητα πλήθη των προσκυνητών του Οσίου.

Μετά τη Θεία Λειτουργία έλαβε χώρα η μεγαλειώδης Ιερά Λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου στους δρόμους του Προκοπίου, οι οποίες είχαν στρωθεί με ροδοπέταλα. Στην Ιερά Λιτανεία συμμετείχαν πολλοί Ιερείς, Τοπικοί Άρχοντες και άλλοι επίσημοι, αλλά κυρίως αναρίθμητες στρατιές ευσεβών χριστιανών από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Στην Πλατεία του Προκοπίου τελέσθηκε Δέηση υπέρ υγείας όλων των προσκυνητών του Οσίου μας, ενώ τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟΣ, ο οποίος ανέλυσε το νόημα της χριστιανικής εορτής και κάλεσε τους πιστούς να μιμηθούν τον Όσιο Ιωάννη.

Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν πανελληνίως μέσα από τη συχνότητα του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ σε τοπικό επίπεδο μεταδόθηκαν από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στους 97, 7 μεγακύκλους των FM.

Τα καλύτερα πιάτα της Εύβοιας είναι.. πολλά! -ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ των νικητών - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με καθυστέρηση ημερών και απόντος του κριτή (Λαζάρου) ανακοινώθηκαν σήμερα το μεσημέρι, από το Επιμελητηρίο, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τα καλύτερα πιάτα της Εύβοιας.

Για το πρωινό οι νικητές είναι

1
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΣΚΥΡΟΣ
ΠΡΩΙΝΟ
ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΡΥΖΟΓΑΛΟ
2
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΑΡΓΩ (Δήμητρα Κανάρη)
Περιοχή ΚΥΜΗΣ (Άγιοι Απόστολοι, Πετριές)
ΠΡΩΙΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΪΝΟΥ: Μηλοπιτάκια σπιτικά, Κέϊκ μελιαστή ντομάτα Δύστου και Ελιές, Τυροπιτάκια Φούρνου
3
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (Ο ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
Ν. ΣΤΥΡΑ
ΠΡΩΙΝΟ
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΗΣ  ΓΙΑΓΙΑΣ
4
AEOLIA VILLAS ΒΕΡΟΥΧΗ  ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΠΡΩΙΝΟ
ΤΡΑΧΑΝΟΠΙΤΑ ΓΛΥΚΙΑ
5
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΡΣΗ
Νέα Αρτάκη
ΠΡΩΙΝΟ
ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ
6
ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΠΡΩΙΝΟ
ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΛΕΜΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΚΟ
7
AVALONA ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΥΜΗ
ΠΡΩΙΝΟ
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
8
ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 7 ΑΝΕΜΟΙ
ΛΙΜΝΗ
ΠΡΩΙΝΟ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΟ ΛΙΜΝΗΣ

Για φαγητό

1
ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΟΥΡΙΕΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ
2
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΑΣΤΑΚΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ
3
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΒΕΛΟΥΤΕ  ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ
4
Ξενοδοχείο  ΞΥΛΙΝΗ ΦΩΛΙΑ
Περιοχή ΚΥΜΗΣ (Κορασίδα)
ΦΑΓΗΤΟ
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΜΕ ΓΚΟΓΚΙΛΕΣ
5
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ  ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ
6
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΡΕΒΥΘΟΜΑΝΕΣΤΡΟ
7
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΑ
8
ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΘΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΦΑΓΗΤΟ
ΒΟΥΛΩΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ  Ή ΑΡΝΑΚΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΡΑΚΑ  ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΑΝΑ ΞΙΝΟ
9
ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΑΚΡΟΒΙΑΛΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙ-ΑΙΔΗΨΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ  ΜΕ ΓΑΛΙΠΕΣ με συνοδευτική πάστα  από ΛΩΛΟΥΣ ΧΤΑΠΟΔΙΩΝ
10
HOTEL ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
11
ΤΑΒΕΡΝΑ Ο "ΠΕΥΚΟΣ"
ΣΚΥΡΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΤΙΦΑΔΟ
12
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΜΑΝΩΛΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ
ΦΑΓΗΤΟ
ΓΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΗ
13
ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΥΜΗ
ΦΑΓΗΤΟ
ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ

Για το ΓΛΥΚΟ

1
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΦΑΛΤΑΪΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΓΛΥΚΟ
ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ
2
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΓΛΥΚΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΜΕ ΚΑΤΑΪΦΙ
3
ΜΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΓΛΥΚΟ
ΜΥΖΗΘΡΟΧΑΛΒΑΣ
4
SEMIRAMIS ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΓΛΥΚΟ
Καταϊφι με Ανθότυρο
5
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ
Νέα Αρτάκη
ΓΛΥΚΟ
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ  ΓΛΥΚΙΑ ΣΤΡΙΦΤΗ
6
ΣΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΓΛΥΚΟ
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ
7
ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΟΕ
ΚΥΜΗ
ΓΛΥΚΟ
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  Ή ΚΑΡΥΔΙΟΥ
8
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΓΛΥΚΟ
ΤΗΓΑΝΟΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΜΕ ΑΧΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ
9
ΜΑΡΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      "ΤΟ ΓΛΥΚΑΚΙ"
ΚΥΜΗ
ΓΛΥΚΟ
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΚΟΥΜΙΩΤΙΚΟΣ
<


ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ

Με καλαμαράκια και γαρίδες ολοκλήρωσε ο Βενιζέλος την επίσκεψη του στη Χαλκίδα [εικόνες]


Στη Χαλκίδα βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος όπου συναντήθηκε με φορείς της περιοχής, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, αγρότες, ξενοδόχους, επιστήμονες, καθώς και δημάρχους και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.


Μετά τις συναντήσεις και τις συνομιλίες ο πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ δέχθηκε μία ευχάριστη έκπληξη από τους νεολαίους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι του έκαναν το τραπέζι. Τριάντα νέοι του ΠΑΣΟΚ προσκάλεσαν τον κ Βενιζέλο να φάει μαζί τους σε ένα παραθαλάσσιο ταβερνάκι.

Το γεύμα περιελάμβανε σαλάτα χωριάτικη, καλαμαράκια, γαρίδες σαγανάκι, χύμα κρασί, πολύ κουβέντα και νεανικές ανησυχίες για την πορεία της χώρας και της ΕυρώπηςΣύνταξη στα 55 για 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους

Δικαίωμα για σύνταξη στα 55 που μπορούν να το εξασκήσουν οποτεδήποτε από σήμερα και μέσα στα επόμενα χρόνια, υπό την αίρεση νέων αιφνιδιαστικών αλλαγών στο ασφαλιστικό, έχουν κατοχυρώσει περίπου 1 εκατομμύριο άντρες και γυναίκες, είτε είναι γονείς με ανήλικα ή με 3 παιδιά, είτε δεν έχουν παιδιά, είτε είναι χωρισμένα ζευγάρια, είτε έχουν 1 ή 2 ενήλικα παιδιά, είτε είναι χήροι είτε διέκοψαν για κάποιο διάστημα την εργασία τους λόγω ασθένειας είτε ακόμη και αν έχουν διαδοχική ασφάλιση, με τελευταίο φορέα και πάντως με τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης στα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών) και το δημόσιο.

Αυτός ο «μεγάλος πληθυσμός» των παλαιών μέχρι το 1992 ασφαλισμένων μισθωτών συνταξιοδοτείται με ευνοϊκές προϋποθέσεις και μάλιστα οι περισσότεροι με πλήρη σύνταξη στα 55, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (ανήλικο, 25ετία κ.λπ).

Από τις διατάξεις αυτές επωφελείται σχεδόν το 50% των σημερινών εργαζομένων στο δημόσιο, στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες και το ΙΚΑ και αποτελούν τον κύριο όγκο των ασφαλισμένων που ήδη συνταξιοδοτούνται και κυρίως πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν κατά κύματα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
 

Υπογράφτηκε από τον Αθ. Θεοχαρόπουλο η «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης»

Φωτό από egnomi.gr 
Απόφαση έγκρισης υπογραφής σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης» του Δ. Κύμης-Αλιβερίου της Π.Ε. Εύβοιας

Ο  Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, αποφάσισε την προέγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης» του Δ. Κύμης-Αλιβερίου της Π.Ε. Εύβοιας, στο πλαίσιο του Μέτρου 322 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

"ΤΥΦΩΝΑΣ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ - Το κτίριο του ΕΟΤ στην Αιδηψό θα γίνει χλιδάτο ξενοδοχείο"

Η αναζήτηση της έκτασης για τη δημιουργία κωμόπολης, αλλά και το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη για την αγορά του ΕΟΤ και τη δημιουργία πολυτελούς resort κάνουν πολλούς να εκτιμούν ότι Ρώσοι επενδυτές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο μεγάλες εκτάσεις στην Βόρεια Εύβοια. 

H  espresso, με τίτλο "ΤΥΦΩΝΑΣ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ - Το κτίριο του ΕΟΤ στην Αιδηψό θα γίνει χλιδάτο ξενοδοχείο" γράφει:

Σε χλιδάτο spa resort που θα φιλοξενεί Ρώσους Κροίσους, αλλά και λαμπερούς αστέρες του Χόλιγουντ και του διεθνούς jet set σκοπεύει να μετατρέψει τον ΕΟΤ Αιδηψού ο ελληνικής καταγωγής μεγιστάνας Ιβάν Σαββίδης. Ετσι, μετά την απόκτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του εμβληματικού ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» της Θεσσαλονίκης, ο δραστήριος ομογενής επιχειρηματίας φαίνεται πως επεκτείνει ακόμη περισσότερο τα επιχειρηματικά του σχέδια.

Οσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού τη Δευτέρα 13 Μαΐου ο δήμαρχος Ζάχος Χριστοφής καταμαρτυρούν και τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη. «Υπάρχει ενδιαφέρον», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοφής, «του Ελληνορώσου επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη για τον ΕΟΤ Λουτρών Αιδηψού».Το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ Αιδηψού.

Η αποκάλυψη του δημάρχου, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής σχετικά με τις προθέσεις του επιχειρηματία. Και αυτό διότι το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα στη χώρα, ενώ στην ιδιοκτησία του βρίσκονται δεκαπέντε από τις συνολικά είκοσι τρεις ιαματικές πηγές που βρίσκονται στην περιοχή.

«Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ιβάν Σαββίδη για τον ΕΟΤ, αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε ενημέρωση» σημείωσε στην «Espresso της Κυριακής» ο Γιάννης Αναστασίου, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, και πρόσθεσε: «Μόλις πριν από λίγες ημέρες το υδροθεραπευτήριο, οι πηγές, καθώς και έκταση 54.374,50 τ.μ. της παραλίας Πευκίου πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και θα συνάψει την οποιαδήποτε συμφωνία». Σύμφωνα με τα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων και την απόφαση 234/13 (ΦΕΚ 1020 Β 25/4/2013) «Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν.3986/2011 (Α’ 152) μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ το ακίνητο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στη θέση Αιδηψό Ν. Ευβοίας».

Το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ, στα Λουτρά Αιδηψού, παρέχει όλες τις δυνατότητες για λουτροθεραπεία με τις σύγχρονες τεχνικές. Διαθέτει 84 ατομικούς λουτήρες με σύστημα υδρομασάζ, εσωτερική πισίνα κινησιοθεραπείας, ειδικούς λουτήρες λούσεων των άκρων, λουτήρες ειδικών θεραπειών για δισκοπάθειες και αυχενικό σύνδρομο. Διαθέτει επίσης φυσικοθεραπευτήριο με τμήμα ηλεκτροθεραπείας και εισπνοθεραπείας, κλίνες χειρομαλάξεων και ηλεκτρομαλάξεων, καθώς και αίθουσα γυμναστικής. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει πισίνα με δυνατότητα λούσεων από ιαματικό και θαλασσινό νερό.

Ωστόσο, όπως σημείωσαν στην «Espresso της Κυριακής» έγκυρες πηγές, ο ποντιακής καταγωγής Ελληνορώσος επιχειρηματίας Ιβάν Ιγκνάτιεβιτς Σαββίδης μόλις καταφέρει να αποκτήσει τις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ, σχεδιάζει να τον μετατρέψει σε «παλάτι». Σε ένα high class ξενοδοχείο, για το οποίο θα μιλά όλη η ελίτ του πλανήτη. Μάλιστα η μαγευτική παραλία του Πευκίου θα μετατραπεί σε prive παραλία για τους VIP που θα καταφθάνουν εκεί για να απολαύσουν τις διακοπές τους.Ο δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Ζάχος Χριστοφής.

Αντιδράσεις από τους κατοίκους

Η αποκάλυψη για το επενδυτικό ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους, και δη στους επιχειρηματίες της μεγαλύτερης λουτρόπολης της χώρας οι οποίοι ζουν από τον ιαματικό τουρισμό.

«Το Υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ στην Αιδηψό και όλος ο υδροφόρος ιαματικός ορίζοντας, ανεκτίμητου οικονομικής αξίας, ανήκει κατά κυριότητα στο Δημόσιο και συνεπώς στους πολίτες. Αν τελικά ο Ρώσος επιχειρηματίας πάρει τον ΕΟΤ και συνάμα τις δεκαπέντε από τις είκοσι τρεις πηγές, τότε είναι εύλογο ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα» σημείωσε στην «Espresso της Κυριακής» επιχειρηματίας της περιοχής και πρόσθεσε: «Γιατί να περάσει σε ιδιώτη; Το κράτος θα μπορούσε να το αξιοποιήσει, αλλά δεν φάνηκε ικανό. Το 1985-1986 παραδόθηκε στον ΕΟΤ ένα υδροθεραπευτήριο τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις δυνατότητες σε λουτρά και φυσιοθεραπεία. Ως απόδειξη ανωτερότητας της εγκατάστασης, το υδροθεραπευτήριο εφοδιάστηκε με πλήρη εγκατάσταση κλιματισμού (air conditioning) για την προσέλκυση και υψηλού επιπέδου λουομένων. Ε, η εγκατάσταση κλιματισμού δεν λειτούργησε ποτέ! Σήμερα ασφαλώς είναι κατεστραμμένη. Ο αριθμός των χρηστών του υδροθεραπευτηρίου, όλων των κατηγοριών, φθίνει. Και για όλα αυτά φταίνε αυτοί που σήμερα το δίνουν στον Ιβάν Σαββίδη, αδιαφορώντας για το τι θα απογίνουν όλες οι άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.

Ενδιαφέρον και για τον  Αγ. Ιωάννη τον Ρώσο

Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι τον τελευταίο περίπου χρόνο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Ρώσο επιχειρηματία και για τη δημιουργία μιας κωμόπολης στην περιοχή του Νέου Προκοπίου στη βόρεια Εύβοια, όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Εδώ και αρκετά χρόνια χιλιάδες Ρώσοι καταφθάνουν στην περιοχή για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα του αγίου, που γεννήθηκε το 1690 στη Ρωσία. Ωστόσο, όπως μας μετέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές, πριν περίπου ένα χρόνο Ρώσος μεγιστάνας απευθύνθηκε σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία της χώρας και ζήτησε να βρεθεί μια τεράστια έκταση για αγορά γύρω από την περιοχή, προκειμένου να χτιστούν 5.000 σπίτια. Μάλιστα το επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε και επίσημα, κατά τη διάρκεια ελληνορωσικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Εύβοια.

Ο επιχειρηματίας ζήτησε να κατασκευαστούν 5.000 σπίτια, έτοιμα, επιπλωμένα, με το κλειδί στο χέρι, τα οποία επιθυμούσαν να αγοράσουν Ρώσοι που έρχονται στην περιοχή κάθε χρόνο για θρησκευτικό τουρισμό. Ωστόσο μέχρι και σήμερα το εγχείρημα δεν έχει προχωρήσει, καθώς δεν έχει εντοπιστεί η τεράστια έκταση που απαιτείται. Ετσι, οι υπεύθυνοι της κατασκευαστικής εταιρείας έχουν στρέψει την προσοχή τους και στην περιοχή της Αιδηψού – Ιστιαίας.

Η αναζήτηση της έκτασης για τη δημιουργία κωμόπολης, αλλά και το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη για την αγορά του ΕΟΤ και τη δημιουργία πολυτελούς resort κάνουν πολλούς να εκτιμούν ότι Ρώσοι επενδυτές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο μεγάλες εκτάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωποι Ρώσων μεγιστάνων και σημαντικών developers έχουν επισκεφτεί πολλές φορές την Εύβοια και έχουν έρθει σε επαφή με ιδιοκτήτες ακινήτων, μεσιτικά γραφεία και τοπικούς παράγοντες. Αναζητούν ευκαιρίες για αγορά οικοπέδων άνω των 100 στρεμμάτων κυρίως στην ακτογραμμή από τον Αγιόκαμπο μέχρι την Αγία Αννα.

Η «επέλαση» των Ρώσων επενδυτών γίνεται με απόλυτη μυστικότητα, ενώ -όπως και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας- αρκετές αγοραπωλησίες κλείνονται μέσω off shore προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη ελληνική γραφειοκρατία. «Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάπτυξη συγκροτημάτων πολυτελών εξοχικών κατοικιών που θα πουληθούν σε Ρώσους οι οποίοι θέλουν να έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον για κατασκευή ξενοδοχείων, ενώ έχουν πέσει στο τραπέζι και προτάσεις για μεικτές χρήσεις τουριστικών καταλυμάτων μαζί με ξενοδοχείο, τα λεγόμενα condo hotels» αποκάλυψε ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου της περιοχής.

ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΡΙΔΑ/εσπρεσσο

H επιχορήγηση των ρητινοκαλλιεργητών να κυμανθεί και φέτος στα αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα

Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην υπ’ αριθμόν 3875/18.04.2013 αναφορά του Βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρη Αναγνωστάκη σχετικά με τη μη περικοπή επιδότησης των ρητινοκαλλιεργητών

Η Διεύθυνση Οικονομικού  του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Γραμματείας Δασών, προέβη σε αίτημα αυξομείωσης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πίστωσης κατά 800.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας (υπό κατανομή)» στον ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» ώστε η επιχορήγηση των ρητινοκαλλιεργητών να κυμανθεί και φέτος στα αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα.

Ο Βενιζέλος για τον Μπουραντά: "Υπερήφανος και αυθεντικός" - Πώς "έφυγε" το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Εύβοιας

Φωτό από egnomi.gr
"Ο Δημήτρης Μπουραντάς έδωσε και στην τελευταία φάση της ζωής του μια σκληρή μάχη, όπως ήξερε να δίνει πάντα, υπερήφανος και αυθεντικός. Οι φίλοι του και η παράταξή του θα τον θυμόμαστε πάντα".

Μ΄αυτά τα λόγια, που έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Βενιζέλος, αποχαιρετά τον Δημήτρη Μπουραντά, το γνωστό στέλεχος του Κινήματος που πέθανε σήμερα.


Ο Δημήτρης Μπουραντάς  έδινε μάχη με την επάρατη νόσο τους τελευταίους μήνες . Φανερά καταβεβλημένος είχε εμφανιστεί σε προηγούμενες κομματικές συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά σήμερα Κυριακή δεν έδωσε το παρών!

Νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Το μοιραίο έγινε γνωστό στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, για την επίσκεψη Βενιζέλου και βύθισε τους κομματικούς συντρόφους του στο πένθος.

Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...