Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ερέτριας

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ερέτριας για τη σχολική περίοδο 2013- 2014 θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013. 

Οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών θα υποβάλλονται στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» από τις 9:00πμ ως 12:00μμ κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012
 • Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, (το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ) και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
 •  Εάν η μητέρα είναι μισθωτή: Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 • Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 • Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
 • Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα:
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την 15/06, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη:
 • Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό καθώς και την ώρα αναχώρησης.
 • Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος
 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα τελεί σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) .
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα.

Αιτήσεις-έντυπα θα διατίθενται στα ΚΕΠ Αμαρύνθου – Ερέτριας, στο Δημοτικό Κατάστημα Γυμνό, στους Παιδικούς Σταθμούς Αμαρύνθου – Ερέτριας και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ερέτριας (www.eretria.gr)

Οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού στην Ερέτρια

Το  Σάββατο 1 Ioυνίου 2013, στις 18:00, οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα βρεθούν στην Ερέτρια, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα Ερέτριας, σε μία αναμέτρηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την ενίσχυση του Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Υποκατάστασης Ερέτριας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.).

Πριν από τον αγώνα θα προηγηθεί ένας ακόμα ανάμεσα σε ομάδες Παίδων της περιοχής.

Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς «ROMA» σε Χαλκίδα και Ιστιαία

Στο πλαίσιο των αστυνομικών δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου το πρωί, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς «ROMA» σε περιοχές της Χαλκίδας και της Ιστιαίας, η οποία οργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν πενήντα έξι (56) αστυνομικοί, από διάφορες Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ευβοίας και Φθιώτιδας και διατέθηκαν συνολικά δεκατρία (13) οχήματα και μοτοσικλέτες.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέχθησαν: Ογδόντα οκτώ (88) άτομα, εκ των οποίων εβδομήντα δύο (72) ημεδαποί και δεκαέξι (16) αλλοδαποί, καθώς και δεκαπέντε (15) οχήματα.

Προσήχθησαν: Είκοσι δύο (22) άτομα.

Συνελήφθησαν έξι (6) άτομα και συγκεκριμένα:

• Πέντε (5) άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

• Μία (1) γυναίκα σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Εξιχνιάστηκαν: Δύο (2) κλοπές από οικίες που διέπραξε 19χρονος τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 2012 στη Χαλκίδα και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές.Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως προϊόντα των ανωτέρω κλοπών:

• Δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστικός πίνακας (TABLET).

• Δύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

• Μία (1) συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων (DVD).

• Μία (1) επιτραπέζια και μία (1) φορητή παιχνιδομηχανή (PLAYSTATION και PSP).

Επίσης κατά την διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν δύο (2) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εξόρμηση στη Δίρφη το βράδυ του Σαββάτου

Το βράδυ του Σαββάτου1-6-2013 έχει προγραμματιστεί εξόρμηση στη Δίρφη με σκοπό την παρατήρηση.Η εξόρμηση θα γίνει στην αρχή του χωματόδρομου που οδηγεί στο καταφύγιο, στο λόφο που βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Το σημείο παρατήρησης απέχει από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στους Στρόπωνες περίπου 200μ.Η απόσταση αυτή είναι χωματόδρομος ο οποίος όμως είναι βατός από οποιοδήποτε αυτοκίνητο.

Επειδή το σημείο παρατήρησης βρίσκεται αρκετά μακριά από το ορειβατικό καταφύγιο της Δίρφυς, καλό θα ήταν όποιος έρθει να έχει μαζί του νερό, τροφή και γενικά οτι κρίνει πως θα χρειαστεί τις ώρες που θα βρισκόμαστε στο χώρο της εξόρμησης.

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να έχετε μαζί σας επιπλέον ρούχα (μπουφάν και μακρυμάνικη μπλούζα) γιατί κατά τις βραδυνές ώρες η θερμοκρασία στο βουνό πέφτει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Θερμή παράκληση σε όλους όσους παρευρεθούν, κατα την αποχώρηση μας απο το σημείο της εξόρμησης,να αφήσουμε το χώρο καθαρό από διαφόρων ειδών σκουπίδια κλπ.

Περισσότερα ΕΔΩ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ στο ΜΙΣΤ club

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ  την  ΤΕΤΑΡΤΗ στο ΜΙΣΤ club 

Μια  ΒΡΑΔΙΑ ΤΡΕΛΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ καιΙ... ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ... σε ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ mainstream ΡΥΘΜΟΥΣ… 

Οι οργανωτές υπόσχονται ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ που θα  ανεβάσουν την.. libido.

Καλά πάρτι να οργανώνονται να ξεμουδιάσουμε και λίγο...


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Από τους "Πειρατές στην Εύβοια" και τον Στάθη Λειβαδίτη,  έγινε γνωστό ότι το ψηφοδέλτιο «Πειρατές στην Εκπαίδευση" των δασκάλων της Αθήνας κατάφερε να πάρει μία από τα εννέα έδρες, αλλάζοντας το "status quo" της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στέλνοντας τον πρώτο Πειρατή συνδικαλιστή στο σώμα των  αντιπροσώπων τους. Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο, δεν είναι σαφές ακόμη ποιος από τους τρεις υποψηφίους (Θανάσης Γούναρης, Μάρκος Παπαϊωάννου, ή Ηλέκτρα Παγώνη) θα πάρει την έδρα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που βλέπουμε ένα Πειρατή συνδικαλιστή να εκλέγεται σε κορυφαία θέση και να λειτουργεί ως Πειρατής.

Οι «Πειρατές στην Εκπαίδευση" διπλασίασαν το ποσοστό τους από 5,4% σε 10,42% και αύξησαν τα εκλογικά αποτελέσματα τους από τις 50 στις 90 ψήφους, στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αθήνας"Αριστοτέλης". Είχαν να ανταγωνιστούν  ψηφοδέλτια που υποστηρίζονταν από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ (που βρίσκονται στο Ελληνική κυβέρνηση), αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά.

Η μέρα ξεκίνησε για τους πειρατές με την τακτοποίηση του περιπτέρου τους έξω και μέσα στο σχολείο όπου οι εκλογές επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Οι Πειρατές έπιασαν μια θέση ακριβώς στην είσοδο του σχολείου και κρέμασαν τις σημαίες τους και κόλλησαν τις αφίσες τους. Το περίπτερο τους ήταν το μόνο με υπολογιστές, που έπαιζαν βίντεο, όπως αυτό με Πειρατές από όλο τον κόσμο που μιλούν στα ελληνικά και λένε "Είμαι και εγώ Πειρατής".

Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας για το κόμμα Πειρατών Ελλάδας στις εκλογές ήταν το πάθος που εμφάνισαν σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους. Ο Θανάσης Γούναρης, επικεφαλής του ψηφοδελτίου και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος Πειρατών Ελλάδας, μίλησε τρεις φορές στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και γοήτευσε το κοινό με την παρουσία και τη δυναμική ομιλία του.

Οι Pirate Times ήρθαν σε επαφή με τους τρεις Πειρατές για ένα σχόλιο:

Θανάσης Γούναρης: «Το σήμα των εκπαιδευτικών της Αθήνας δεν θα περάσει απαρατήρητο από την ελληνική κοινωνία. Το μήνυμα των δασκάλων είναι πεντακάθαρο και οι Έλληνες θα το λάβουν σοβαρά υπόψιν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη τους στους "Πειρατές στην Εκπαίδευση". Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί μια μεγάλη αρχή για το κόμμα Πειρατών Ελλάδας. Η Ελληνική κοινωνία θα δει το σήμα των εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τους πειρατές και γύρισαν την πλάτη τους στις παραδοσιακές συμπεριφορές των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Διπλασιάσαμε το ποσοστό και τις ψήφους μας, είμαστε η τέταρτη δύναμη στο Σύλλογο «Αριστοτέλης» και όχι άδικα, αφού πείσαμε τους συναδέλφους μας. Πραγματοποιήσαμε με υπομονή και επιμονή μια υποδειγματική εκστρατεία με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, ψηφιακών και φυσικών. Προσωπικά επισκέφθηκα και μίλησα με τους συναδέλφους μου σε όλα τα σχολεία που υπάγονται στον σύλλογο «Αριστοτέλη», το ίδιο έκαναν ο Μάρκος και η Ηλέκτρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους πειρατές οι οποίοι βοήθησαν με κάθε τρόπο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους, άνδρες και οι γυναίκες που μας ψήφισαν, επειδή πιστεύουν ότι η φωνή μας πρέπει να ακουστεί. Θα θέλαμε να τους προσκαλέσουμε να συμμετάσχουν μαζί μας στη κοινή διαμόρφωση των θέσεων μας. Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» στην εμπροσθοφυλακή του ψηφοδελτίου, Μάρκο και Ηλέκτρα."

Μάρκος Παπαϊωάννου: «Νιώθω ότι ίσως κάτι πάει να αλλάξει. Το αποτέλεσμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η κοινωνία συμπεριλαμβάνει και τους παραδοσιακούς συνδικαλιστές ως κομμάτι όλων αυτών που οδήγησαν τον τόπο σε αυτήν την κατάσταση και αρχίζει να τους γυρνάει την πλάτη ψηφίζοντας κάτι νέο. Δεν είναι τυχαίο που οι «Πειρατές στην Εκπαίδευση» χωρίς να έχουν κλείσει ούτε ένα χρόνο δράσης και ύπαρξης, κατάφεραν με ποσοστό 10% να ξεπεράσουν παρατάξεις μεγάλων κομμάτων της ελληνικής βουλής όπως του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ.  Ναι πίστευα ότι αργά η γρήγορα θα έρθει η επιτυχία γιατί αν και το κόμμα μας δεν έχει τηλεοπτική δημοσιότητα εξαπλώνεται σαν ιός επειδή είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαι διπλά χαρούμενος που αυτή η πρώτη επιτυχία ήρθε στο συνδικαλιστικό του κλάδου μου και εύχομαι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια.»

Ηλέκτρα Παγώνη: «Νιώθω πολύ ικανοποιημένη που καταφέραμε να αποσπάσουμε μια έδρα στη ΔΟΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είχα βάσιμες ελπίδες για το θετικό αποτέλεσμα. Ο Θανάσης Γούναρης οργάνωσε πολύ αποτελεσματικά τους δασκάλους – πειρατές και έκανε πολύ σκληρό αγώνα όλο αυτό το διάστημα.  Στέλνουμε μήνυμα για ανατροπή του κατεστημένου στη ΔΟΕ. Όπως είπε σήμερα ο Θανάσης στη Γενική Συνέλευση  θα αγωνιστούμε για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων."

http://www.pirateparty.gr/

https://www.facebook.com/PiratePartyGR

https://www.facebook.com/PiratesOfEvia

Αιδηψός: Στο κρατητήριο 80χρονος για χρέη

Με προβλήματα υγείας οδηγήθηκε στο κρατητήριο της Αιδηψού στην Εύβοια ένας ηλικιωμένος καθώς συνελήφθη χθες για χρέη προς το δημόσιο.

Ο 80χρονος κατέληξε πίσω από τα κάγκελα για χρέη ύψους 250.134.62 ευρώ  και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...