Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Περιφέρεια: Συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών


Με πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής : 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και της γενικότερης πολιτικής που έχει επιδεινώσει την κατάσταση των αγροτών με τη δυσανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, γεωργικά εφόδια, κ.λ.π.) με τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς των αγροτικών προϊόντων και με την απώλεια παραδοσιακών αγορών :

Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις (αύξηση φόρου πετρελαίου και εισφορών ΟΓΑ, φορολογία, χαράτσια, κατάργηση δώρων στις συντάξεις) αλλά και τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αφού το κόστος παραγωγής οδηγείται σε απαγορευτικά επίπεδα, που εξαφανίζουν τον αγρότη και τις οικογένειές τους.

Καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα τα θέματα του πρωτογενή τομέα, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων και της μείωσης του κόστους παραγωγής. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε μια χώρα που εισάγει τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προίόντων, αλλά με στοχευμένες ενέργειες να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να γίνουμε μια χώρα διατροφικά αυτάρκης.

Καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει σαν στόχο :

α) την υποβάθμιση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων χωρίς διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Περιφερειών αποδυναμώνοντας δραματικά τον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων του, όπως αυτό φαίνεται καθημερινά τα τελευταία χρόνια (π.χ. 2 χρόνια για να εγκριθεί ένα σχέδιο βελτίωσης, 12 μήνες για μια γεώτρηση, κ.λ.π.)

β) την ανάθεση  των περισσότερων προγραμμάτων –  ελέγχων σε ιδιωτικές υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία υποδομή.

Είμαστε αλληλέγγυοι  στον αγώνα των αγροτών και  των οικογενειών τους για να μείνουν  στον τόπο τους, για να μην ξεριζωθούν από τα χωράφια τους, για τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών και φτηνών προϊόντων διότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας.

Όλες οι κυβερνήσεις  των τελευταίων χρόνων με την πολιτική τους έχουν συντελέσει στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος και  στο μαρασμό της περιφέρειας.

Εμμένουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων  τους.»

Περιφέρεια: Συμπαράσταση στoυς εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕΚ


Ομόφωνο ψήφισμα  συμπαράστασης στoυς εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕΚ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας:  

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταδικάζει τη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι Εύβοιας και δηλώνει ότι θα σταθεί αλληλέγγυο στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων έως ότου επιλυθεί το ζωτικό για τους εργαζόμενους πρόβλημα»

Περγαντάς: Ποια έργα έγιναν ή γίνονται στην Εύβοια


Τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς Ελλάδας για το 2012 παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Συνήλθε στις 31 Ιανουαρίου σε Ειδική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του «Καλλικράτη».

Ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς παρουσίασε τον απολογισμό του 2012, λέγοντας εισαγωγικά:

«Έτος αναφοράς του απολογισμού το 2012. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε, σε επίπεδο χώρας, από μεγάλες αντιφάσεις και επίφοβες ανατροπές. Μια χρονιά που η οικονομία  βυθίστηκε σε μεγαλύτερη ύφεση, η κοινωνία πιέστηκε και οι θεσμοί υπέστησαν μεγάλους κραδασμούς, φτάνοντας μερικές φορές στα όριά τους.

Αυτή τη χρονιά άλλαξαν πολλά. Εκτός από ένα. Τη συνέπειά μας απέναντι στη Στερεά Ελλάδα και τους συμπολίτες μας. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα εμπόδια, καταβάλαμε και συνεχίζουμε μια καθημερινή εργώδη προσπάθεια να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.»

Ακολούθησε η παρουσίαση του απολογισμού που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα :

Στο πρώτο επίπεδο της  θεσμικής, διοικητικής λειτουργίας και των πολιτικών, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δυσχέρειες και στα προβλήματα – αποτελέσματα της ύφεσης  που αντιμετώπισε η Περιφέρεια το 2012 (μείωση του προσωπικού, μείωση χρηματοδοτήσεων και υστέρηση απόδοσης των πόρων, επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου, αναστολή νέων δημοπρατήσεων έργων) καθώς και στη διμέτωπη  διαχείριση αυτών των θεμάτων :

Αφενός με συνετή εφαρμογή των προγραμμάτων , ιεράρχιση των  προτεραιοτήτων και προσεκτική διαχείριση των χρημάτων της Περιφέρειας.

Αφετέρου με διεκδικήσεις και πιέσεις για περισσότερα κονδύλια, αλλά και αντιδράσεις στην υποβάθμιση του θεσμού των αιρετών Περιφερειών.

Οι πρακτικές αυτές  απέδωσαν καρπούς, αφού έστω και στην εκπνοή του 2012 δόθηκαν 20,4 εκ. € από  τους ΚΑΠ, διασφαλίστηκε η χρηματοροή ορισμένων προγραμμάτων εθνικών πόρων και υλοποιήθηκε απρόσκοπτα ο προϋπολογισμός, με υλοποίηση έργου χωρίς οφειλές και καθυστερήσεις πληρωμών.

Στο δεύτερο επίπεδο των  ευρύτερων διαδικασιών προγραμματισμού, ο κ. Περγαντάς επεσήμανε κεντρικές ενέργειες του 2012 και συγκεκριμένα :

Την επιτυχή υλοποίηση  του ΕΣΠΑ, που βρίσκεται σε πλήρη  εξέλιξη, αξιοποιώντας κονδύλια και  διοχετεύοντας χρήμα στην αγορά. Υλοποίηση που η επιτυχία της  πιστοποιείται από την – για  δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - πρωτιά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ποσοστό 74 %.

Την στήριξη της επιχειρηματικότητας  και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ομαλή διαχείριση των προγραμμάτων των Επενδυτικών Νόμων.

Την έναρξη σχεδιασμού της  Ε΄προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, με κεντρική προτεραιότητα την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.

Την εφαρμογή δράσεων του  καλαθιού αγροτικών προϊόντων για  την στήριξη του πρωτογενούς  τομέα.

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Στερεάς Ελλάδας με προβολή  των τοπικών προϊόντων και  διεθνείς συνεργασίες με την Κίνα.

Την αξιοποίηση δράσεων LEADER και προγραμμάτων τόνωσης της απασχόλησης.

 Στο τρίτο επίπεδο η  παρουσίαση του Περιφερειάρχη εστιάστηκε στην υλοποίηση έργου το 2012 στις πέντε περιφερειακές ενότητες της  Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα :

Στην Εύβοια, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 175 εκ. €. Πρόκειται για σχολικά συγκροτήματα (ολοκληρώθηκαν 14 κτίρια το 2012), βελτιώσεις του οδικού δικτύου και λιμάνια, όπως το λιμάνι της Καρύστου όπου οι εργασίες εξελίσσονται με πολύ καλούς ρυθμούς. Μεγάλη προτεραιότητα παραμένει πάντα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, για το οποίο δρομολογείται η ένταξή του στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και η δυνατότητα χρηματοδότησής του.
Ακόμα στην Εύβοια χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ξεκίνησε το Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχουν ενταχθεί και προχωρούν έργα πολιτισμού (π.χ. Κάστρο της Σκύρου και επανάχρηση σημαντικών κτιρίων στη Χαλκίδα), έργα διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων (π.χ. Βιολογικός Καθαρισμός Σκύρου), καθώς και πλήθος μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

Η παρουσίαση του  απολογισμού πεπραγμένων 2012 έκλεισε  από τον κ. Περγαντά ως εξής :

«Αφήνοντας πίσω μας το δύσκολο 2012, παίρνουμε την εμπειρία που μας έδωσε, την επιμονή, την αποφασιστικότητα και το θετικό πρόσημο που έβαλε στη δουλειά της Περιφέρειας, στη δουλειά όλων μας.

Γιατί αυτή η  δουλειά είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας. Είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής, της στήριξης, της ενθάρρυνσης, της αναγνώρισης, του διαλόγου, ακόμα και της κριτικής που εσείς οι ίδιοι ως μέλη των θεσμικών οργάνων, αλλά και φορείς και πολίτες μας έκαναν.

Στον κύκλο  της χρονιάς που πέρασε, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε, αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε με πολλούς θεσμικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Κλείνοντας, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω έναν – έναν χωριστά και όλους μαζί για τη συμμετοχή, την παρουσία και τη συμβολή στην προσπάθειά μας και στον κοινό μας στόχο να δώσουμε αξία στη Στερεά Ελλάδα.»

Συνέλαβαν δύο νεαρούς για τη δολοφονία της 77χρονης στην Κάρυστο

Εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Χαλκίδας το αποτρόπαιο έγκλημα, με θύμα 77χρονη, που έγινε χτες στην περιοχή Πέτρινο Γεφύρι της Καρύστου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο νεαρούς ελληνικής υπηκοότητας, 20 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα Χαλκίδας.

Το άγριο έγκλημα, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχε κίνητρο τη ληστεία και έγινε για 30 ευρώ και λίγα χρυσαφικά.

Αυτά ήταν όλα όσα πήραν οι δράστες.

Η δολοφονία της 77χρονης αποκαλύφθηκε, χθες το πρωί, σε ένα μαντρί με ζώα που διατηρούσε κοντά στο σπίτι της όπου έμενε μόνη.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος επισκεπτόταν την ηλικιωμένη γυναίκα για να βλέπει αν είναι καλά, πέρασε και χθες το πρωί.

 Όταν δεν την είδε άρχισε να την αναζητά στο αγρόκτημα, την βρήκε νεκρή  κοντά στο μαντρί και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η γυναίκα ήταν δεμένη χειροπόδαρα με σύρμα και έφερε βρόγχο στο λαιμό.


Οι δράστες έπνιξαν τη γυναίκα στο σπίτι, άρπαξαν ότι βρήκαν, έσυραν το πτώμα της στο μαντρί και εξαφανίστηκαν.

Μετά απο έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες και τους συνέλαβαν χθες το βράδυ.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Άγριο έγκλημα έγινε στη Κάρυστο: Δεμένη χειροπόδαρα και με θηλιά στο λαιμό

Άγριο έγκλημα έγινε στη Κάρυστο! Μια ηλικιωμένη βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα, νώ της είχαν περάσει και μια θηλιά στο λαιμό!

Ένας συγχωριανός που πήγε στο αγρόκτημα για να την συναντήσει πάγωσε όταν την είδε νεκρή

Μία φορά την εβδομάδα συνήθιζε να πηγαίνει εκεί και να την βοηθά στις αγροτικές δουλειές μιας και έμενε μόνη της.

Με όση δύναμη μπορούσε να βρει, σήκωσε το τηλέφωνο και ειδοποίησε τους αστυνομικούς και παράλληλα την κόρη της που μένει εκτός της Εύβοιας.

Γύρω στις εννέα και μισή το πρωί, οι αστυνομικοί πήγαν στο αγρόκτημα.

Η άτυχη 77χρονη ήταν πεσμένη στο έδαφος.

Το θέαμα που αντίκρισαν ήταν φριχτό μιας και τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με σύρμα και στο λαιμό της ήταν περασμένη θηλιά.
 
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες θέλησαν να την ληστέψουν και επειδή η άτυχη γυναίκα αντιστάθηκε, εκείνοι έβγαλαν τον χειρότερο εαυτό τους επάνω της...

Τι έκαναν;

Της έδεσαν με σύρμα τα χέρια και τα πόδια και της έβαλαν θηλιά στον λαιμό. Μάλιστα άρχισαν να την σέρνουν στο έδαφος μέχρι που η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε.
Χωρίς να τους δει κάποιος, έφυγαν από το σημείο
Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας, μετέβη στο σημείο και εξερεύνησε τον χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, προκύπτει περίπτωση εγκληματικής ενέργειας και έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία –νεκροτομή της σορού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου.

Χαλκίδα: Έβαλαν δεκάδες χαράτσια στον τενεκέ και λαμπάδιασε!


Από το να τα βλέπουν στο σπίτι και να νευριάζουν, προτίμησαν να τα εξαφανίσουν. Πολλοί Χαλκιδέοι και μελοι του... Δικτύου Αντίστασης και Αλληλεγγύης μαζεύτηκαν στον πεζόδρομο του πιο εμπορικού δρόμου της πόλης.

Πήραν μαζί τους και το τενεκέ που βλέπετε στην φωτογραφία και έκαψαν όλα τα ειδοποιητήρια της ΔΕΗ.

"Η διαμαρτυρία του Δικτύου έγινε για τις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, για την ακρίβεια στην Αγορά που δεν έχει παταχθεί, για την αύξηση της φορολογίας και για την υψηλή τιμή του πετρελαίου, που έχει μετατρέψει την θέρμανση σε είδος πολυτελείας. " είπαν τα μέλη του στο evianews.

Δύο σεισμοί τα ξημερώματα στην Β. Εύβοια


Με δύο απανωτές σεισμικές δονήσεις μας... "θυμήθηκε" ο Εγκέλαδος.

Η πρώτη, ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:29 μετά τα μεσάνυχτα, στο βόρειο τμήμα της Εύβοιας. 


Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 38χλμ. βορειοδυτικά της Χαλκίδας ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σύμφωνα με το Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο στα 5χλμ.


Η δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.27 το πρωί, 40 χιλιόμετρα βόρειοδυτικά της Χαλκίδας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Kέντρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Εύβοια. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.


Έχεις ταλέντο; Το Θέατρο Χαλκίδας σε περιμένει για τη ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

Το Θέατρο Χαλκίδας καλεί σε ακρόαση για την κεντρική του σκηνή όσους και όσες επιθυμούν να πάρουν μέρος στην καλοκαιρινή του παραγωγή.

Η ακρόαση  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  στις 6:00μμ και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 12:00 πμ στο χώρο του θεάτρου Μεσσαπίων 4, 4ος όροφος .

Το έργο που  έχει επιλεγεί για την φετινή χρονιά είναι η ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του Αριστοφάνη.
Η ακρόαση  θα γίνει από την καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου και  σκηνοθέτη της παράστασης  κα Μαρία Βαρδάκα.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες  μπορούν να έχουν προετοιμαστεί  σε ένα μικρό κείμενο και ένα  τραγούδι της αρεσκείας τους(προαιρετικά).

Για άλλες  πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνούν στα τηλ: 6984494200 κα Λιβανίου και 6944285519κα Βαρδάκα.


      Για το Δ.Σ                                                                       Η  Κ. Δ
    Ζωή  Λιβανίου                                                              Μαρία Βαρδάκα

Θέλετε φοιτητές για πρακτική άσκηση στην επιχείρησή σας;

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει σχετικά με τη δημιουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. 

Το σύστημα αυτό διασυνδέει τους φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και απλοποιεί τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, καθώς πλέον κάθε θέση καταχωρείται μία φορά για το σύνολο των ιδρυμάτων και τμημάτων που κάθε φορέας επιθυμεί.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας προτρέπει τους φορείς που επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης να εγγραφούν στο εν λόγω σύστημα, δεδομένων των σημαντικών πλεονεκτημάτων που αυτό τους παρέχει αναφορικά με την προσέλκυση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο φορέα τους, δίχως να υπάρχει οποιαδήποτε δική τους οικονομική ή άλλη επιβάρυνση. Μπορούν από τώρα να εγγραφούν και να καταχωρίσουν τις θέσεις τους στο σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr. Οι φορείς που ενδιαφέρονται για επιστημονικές ειδικότητες σχετικές με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας δεν θα πρέπει να αμελήσουν να δηλώσουν τα δύο τμήματα του Ιδρύματος στις θέσεις που θα καταχωρίσουν, για να δώσουν τη δυνατότητα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου να δεσμεύσει τις θέσεις αυτές για τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο δικτυακό τόπο (http://atlas.grnet.gr/) της δράσης.

Στις 13 Φεβρουαρίου τα εγκαίνια του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου Βόρ. Εύβοιας

Από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος αναγγέλλεται η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου της Βορείου Ευβοίας της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, σε συνεργασία με τον Ιατρικό και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ευβοίας, αφού τακτοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του και οι 20 εθελοντές Ιατροί και οι 10 εθελοντές Φαρμακοποιοί της περιοχής προθυμότατα ανέλαβαν την συγκεκριμένη διακονία.

Τα Εγκαίνια, του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου της Βορείου Ευβοίας, θα λάβουν χώρα, συν Θεώ, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 5.30 μ.μ., στο Κέντρο Στηρίξεως της Οικογενείας (ΚΕ.Σ.Ο.) της Ιστιαίας.

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο, απ’ εκείνη την ημέρα και μετά, θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη από τις 5.00 έως τις 6.00 το απόγευμα και εκεί θα προσέρχονται όσοι έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δικαιούνται πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας η Διαβατήριο.
 2. Βεβαίωση μη υπάρξεως εισοδήματος από την Δ.Ο.Υ. η τελευταίο εκκαθαριστικό.
 3. Βεβαίωση μηδενικής ασφάλισης από την Πρόνοια.
 4. Βεβαίωση του Εφημερίου της Ενορίας του αιτούντος, ότι είναι άνεργος και χρήζει ενισχύσεως.
Η παρουσία όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων στα εγκαίνια του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου της Βόρειας Εύβοιας, θ’ αποτελέσει πηγή μεγάλης χαράς και ενισχύσεως στην αρχή της νέας αυτής συλλογικής κοινωνικής δραστηριότητος, ενώ και η συνεχής προσφορά φαρμάκων προς το Κοινωνικό Φαρμακείο, θα μας δώσει την δύναμη να συνεχίσουμε το θεάρεστο αυτό έργο προς τους ανασφαλίστους και ανέργους αδελφούς μας.

ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΒΓΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Αναγνωστάκης στον Τέρενς Κουίκ: Μαζέψτε τη Ραχήλ Μακρή - "Ο Βούλτεψης ήταν Αριστερός ενώ αυτή είναι χούντα "

Φωτιά πήρε η Βουλή καθώς Βουλευτές της ΝΔ και της ΔΗΜΑΡ κυνηγούσαν την Ραχήλ Μακρή των Ανεξάρτητων Ελλήνωνη οποία προσέβαλε τη μνήμη του Γιάννη Βούλτεψη,πατέρα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη.

Ολα ξεκίνησαν από έναν καυγά του Τέρενς Κουίκ στην Ολομέλεια διότι ο προεδρεύων Θανάσης Νάκος δεν του έδινε το λόγο. Στο χορό της επίθεσης κατά του κ. Νάκου μπήκε με «τσαμπουκά» η Ραχήλ Μακρή προκαλώντας την αντίδραση της κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη.

Οι πρωτοφανείς διάλογοι που ακούστηκαν μέσα στη Ολομέλεια είναι οι ακόλουθοι:
 • Σοφία Βούλτεψη: «Βρε Τέρενς είμαστε κι εμείς εδώ. Πως κάνετε έτσι;»
 • Ραχήλ Μακρή: «Τι λες μωρή που είστε κι εσείς εδώ.»
 • Σοφία Βούλτεψη: «Εγώ εδώ είμαι και με ξέρουν ολοι Εσύ που μεγάλωσες;»
 • Ραχήλ Μακρή: «Εγώ μεγάλωσα στη Σαλονίκη. Εσύ ξέρουμε που και πως μεγάλωσες και ποιος ήταν ο πατέρας σου;»
 • Βούλτεψη: «Ποιος ήταν ο πατέρας μου;»
 • Ραχήλ Μακρή: «Αμα δεν τον ξέρεις θα στον μάθω εγώ ποιος ήταν.»
 • Σοφία Βούλτεψη: «Αει σιχτίρ ρε παλιοτσόκαρο»
Η Ραχήλ Μακρή που προκάλεσε τους πάντες με τη στάση της
Ακούγοντας την κυρία Μακρή να λέει αυτά για τον Γιάννη Βούλτεψη η βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη και Δημήτρης Αναγνωστάκης της κινήθηκαν απειλητικά προς το έδρανο της φωνάζοντάς «ντροπή σου, ο Βούλτεψης ήταν Αριστερός ενώ εσύ είσαι χούντα».
Η κυρία Μακρή διέφυγε σχεδόν τρέχοντας από την Ολομέλεια συνεχίζοντας πάντως να φωνάζει, ενώ πίσω της με φωνές την κυνηγούσαν βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Αναγνωστάκης έξαλλος φώναζε στην βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι είναι απαράδεκτη και στον Τέρενς Κουίκ ότι θα πρέπει επιτέλους κάποιος να την μαζέψει.
Μάλιστα βουλευτές της ΝΔ φώναζαν ότι για μερικούς από το κόμμα του Πάνου Καμμένου θα πρέπει να επέμβει ψυχίατρος.
Ενδεικτικό της φορτισμένης ατμόσφαιρας είναι και το γεγονός ότι η Σοφία Βούλτεψη λίγο αργότερα ξέσπασε σε κλάματα στο καφενείο τη Βουλής
Λίγη ώρα αργότερα πάντως ο Τέρενς Κουίκ άδειασε την Μακρή καθώς τηλεφώνησε στην Βούλτεψη για να της ζητήσει συγγνώμη και εκ μέρους του Πάνου Καμμένου χαρακτηρίζοντας ιεροσυλία όσα ακούστηκαν στην Βουλή για τον Γιάννη Βούλτεψη.

Πάμε Πακέτο: Η Μύκονος θα... λύσει το μυστήριο!

Την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου, το Πάμε Πακέτο επιφυλάσσει γέλιο, συγκίνηση και πολλές εκπλήξεις με «άρωμα γυναίκας».

Για το άνοιγμα του πρώτου πακέτου θα χρειαστούν οι… πρώτες βοήθειες! Έξι νοσηλεύτριες επισκέπτονται το πλατό της εκπομπής, φορώντας τις στολές τους, και προκαλούν… αρρυθμίες! Οι έξι φίλες θέλουν να γυρίσουν το χρόνο πίσω και να συναντήσουν έναν άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους και του οποίου τα ίχνη έχουν χάσει εδώ και πολλά χρόνια. Ποιο σημαντικό ρόλο έπαιξε η Μύκονος στη σχέση αποστολέων και παραλήπτη;

Η αποστολέας του δεύτερου πακέτου έρχεται από την Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών με μια ελπίδα: να συναντήσει, για πρώτη φορά, τη βιολογική μητέρα της. Η Βίβιαν είχε μάθει και είχε αποδεχτεί από πολύ μικρή το γεγονός της υιοθεσίας της. Δυστυχώς, στην ηλικία των δώδεκα, η θετή της μητέρα έφυγε από τη ζωή κι αυτό την συγκλόνισε καθώς ένιωσε ότι έχασε τη μητέρα της για δεύτερη φορά. Όταν η ίδια βίωσε τη χαρά της μητρότητας, άρχισε να αισθάνεται πιο έντονα την ανάγκη να συναντήσει τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο. Η Βίβιαν ξεκίνησε τις έρευνες αλλά παρά τις προσπάθειές της δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη της. Πώς θα νιώσει η Βίβιαν όταν αντικρύσει για πρώτη φορά τη βιολογική μητέρα της; Τι παράξενο συνέβη κατά τη διάρκεια της έρευνας; Για ποιους λόγους η παραλήπτρια αναγκάστηκε να δώσει την κόρη της για υιοθεσία και ποιο ήταν το τίμημα αυτής της απόφασης; Πώς ο ερχομός της Βίβιαν θα αλλάξει τη ζωή της και θα σβήσει από τη μνήμη της όλα τα δυσάρεστα γεγονότα των τελευταίων χρόνων;

Το Πάμε Πακέτο συνεχίζει για όγδοη σεζόν, δυνατότερο από ποτέ.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Κύμη: Μένουν χωρίς πτυχίο γιατί δεν βρίσκουν πλοίο

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Κύμης, αλλά και άλλων παρόμοιων Ακαδημιών, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εκπαιδευτικά ταξίδια κάθε χρόνο, για να συνεχίσουν στο επόμενο έτος σπουδών, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να πάρουν πτυχίο.

Δυστυχώς όμως δεν βρίσκουν εταιρεία να τους ναυτολογήσει, με αποτέλεσμα να μην γίνονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια και να καθυστερεί η απόκτηση πτυχίου από τους μελλοντικούς καπετάνιους ή μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού.

Οι σπουδαστές ζητούν να βρεθεί λύση ώστε να πραγματοποιούν εγκαίρως  τα εκπαιδευτικά ταξίδια τους

ΠΑΜΕ: "Έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα για τους 26 εκατομμύρια ανέργους"

"Εργατοπατέρες και αξιωματούχοι της ΕΕ έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα για τους 26 εκατομμύρια ανέργους" αναφέρει το ΠΑΜΕ Χαλκίδας για τα 40 χρόνια της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων που γιορτάστηκαν στην Μαδρίτη.


Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
"Στις 28 του Γενάρη πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η διάσκεψη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας της Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Μιας οργάνωση που μόνο στο όνομα θεωρείται συνδικαλιστική, όμως από την μέρα της ίδρυσης της μέχρι σήμερα υπηρετεί τα συμφέροντα της Κομισιόν και των μονοπωλίων.

Στην διάσκεψη συμμετείχαν και οι συνεταίροι του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς και ο Όλι Ρεν ο αρμόδιος επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων της ΕΕ.

Όλοι μαζί (εργατοπατέρες και αξιωματούχοι της ΕΕ) έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα για τους 26 εκατομμύρια ανέργους, την δραματική αύξηση της φτώχειας και τον εφιάλτη των ευέλικτων μορφών εκμετάλλευσης . Όλοι μαζί οι συνέταιροι αναζητούν μια «ρεαλιστική λύση για μια πανευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική» για την αντιμετώπιση της κρίσης, που όχι μόνο δεν θα θίγει τα κέρδη του κεφαλαίου, αλλά και θα δημιουργεί περισσότερα κέρδη. Επιδιώκουν για άλλη μια φορά να περάσουν χωρίς αντιστάσεις τις κυβερνητικές πολιτικές, .

Σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν πείρα από τους κοινωνικούς διαλόγους που συμμετείχε η ηγεσίας της ΓΣΣΕ

Πόσο πιο δύσκολο θα ήταν στις κυβερνήσεις και στα ευρωπαϊκά μονοπώλια να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα χωρίς την πολύτιμη συμβολή του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού;

Ποια θα ήταν η κατάσταση για το κίνημα μας, αν δεν είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προδοτικής στάσης των δυνάμεων της «ταξικής συνεργασίας»;

Αν οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος είχαν απορρίψει τη λογική του Ευρωμονόδρομου και της ανταγωνιστικότητας; Αν είχαν αντιταχθεί στο Μαάστριχτ, τη Λισσαβόνα, την Ευρώπη 2020 το χτύπημα του σταθερού χρόνου εργασίας, του δικαιώματος στη σταθερή δουλειά; Αν προετοίμαζαν τους εργαζόμενους για τα ιστορικά όρια του καπιταλιστικού συστήματος, τις κρίσεις του και διαπαιδαγωγούσαν πάνω στο ασυμβίβαστο της ευημερίας των εργαζομένων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης; Αν αντί να καλλιεργούν τη λογική της ταξικής συνεργασίας, ανέπτυσσαν τη ταξική πάλη και τη συνείδηση των εργατών; Αν αντί να αποπροσανατολίζουν με «κοινωνικούς διαλόγους» απέρριπταν τα τρομοκρατικά διλήμματα των εργοδοτών εξαρχής θέτοντας το πραγματικό ερώτημα. Ποιος παράγει τον πλούτο, οι εργάτες ή οι καπιταλιστές; Και συνεπώς ότι ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει είτε για τους εργάτες είτε για τα μονοπώλια.

Οποιαδήποτε θέση, η τακτική που «αγνόησε» ή υποτίμησε αυτό το συμπέρασμα, έχει τεράστιες ευθύνες για τα χτυπήματα που δέχονται οι εργαζόμενοι.

Σήμερα περισσότερα συνδικάτα πρέπει να συμπαραταχθούν με τη γραμμή πάλης και συσπείρωσης του ΠΑΜΕ. Και η πείρα του ταξικού κινήματος της χώρας μας να συμβάλει στην ανασύνταξη του ταξικού πόλου σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Αυτό άλλωστε είναι και το διεθνιστικό μας καθήκον".

Αυτοψία: Μητέρες που μόλις έχουν γεννήσει, εγκαταλείπουν το βρέφος τους


Αυτοψία στην καθημερινότητα, στα προβλήματα των πολιτών, καταγράφοντας τις απόψεις των πρωταγωνιστών. Η πρωτοποριακή ενημερωτική εκπομπή που με δυναμικό και ουσιαστικό τρόπο έθιξε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα κάνοντας τους υπεύθυνους αυτόπτες μάρτυρες, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν.

Την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου, στις 23:00, η εκπομπή κάνει Αυτοψία σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, το οποίο αναδεικνύεται ακόμα πιο έντονα στις μέρες μας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης: Παιδιά στα αζήτητα. Μητέρες, οι οποίες μόλις έχουν γεννήσει, εγκαταλείπουν το βρέφος τους στα χέρια των νοσοκόμων, στα μαιευτήρια «Έλενα» και «Αλεξάνδρα», και εξαφανίζονται. Πίσω από κάθε παιδί κρύβεται και μια ιστορία.

Δεκάδες είναι  τα παιδιά, τα οποία αφού περάσουν τους πρώτους μήνες της ζωής τους στους  χώρους των μαιευτηρίων, θα οδηγηθούν  στα Κέντρα Βρεφών. Ελάχιστα από αυτά θα δοθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή στην καλύτερη περίπτωση, θα υιοθετηθούν. Μόλις το 15% θα επιστρέψει στους φυσικούς γονείς του. Στα Κέντρα Βρεφών, κάθε παιδί προσμένει να γίνει μέλος μιας οικογένειας. Η ερώτηση των παιδιών προς τους επισκέπτες είναι μία: «Είσαι ο μπαμπάς μου;» Την ίδια ώρα, οι διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται για μια υιοθεσία, αλλά και οι προσδοκίες που έχουν τα ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν, έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν τελικά στα ιδρύματα.

Στην κάμερα της εκπομπής και τον Αντώνη Σρόιτερ, μιλούν για τη ζωή τους σε ίδρυμα ο συγγραφέας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Τατσόπουλος, η τραγουδοποιός Μαρίζα Κωχ και ο ράπερ τραγουδιστής Στέλιος Μανταμαδιώτης, γνωστός με το όνομα Restelio.

Αυτοψία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, κάθε Πέμπτη στις 23:00

Νέο κόμμα γεννήθηκε: “Ελλήνων Πρωτοβουλία” - Αλλά χωρίς τον Κ. Μαρκόπουλο


Νέα πολιτική κίνηση με το όνομα «Ελλήνων πρωτοβουλία» γεννήθηκε και επισήμως σήμερα Τρίτη, στην οποία πρωταγωνιστούν στελέχη και πρώην βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν πρόσφατα από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες».

Στο νέο εγχείρημα θα πρωταγωνιστούν οι πρώην βουλευτές της ΝΔ Χρήστος Ζώης, Γιάννης Μανώλης, Γιάννης Κουράκος, Μιχάλης Γιαννάκης και Δημήτρης Σταμάτης, αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Σταυρογιάννης.

Ως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο που θα ηγηθεί της προσπάθειας, αν και θεωρείται πολύ πιθανόν να ηγηθεί ο κ. Ζώης. Απορίες εκφράζονται πάντως για το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Μαρκόπουλος δεν συμμετέχει στο νέο κόμμα.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μαρκόπουλος δημοσίευσε άρθρο στον «Ελεύθερο Τύπο» της περασμένης Κυριακής με θετικές αναφορές στη Ν.Δ., παρά το γεγονός ότι έχει ασκήσει δριμεία κριτική στο κόμμα που υπηρέτησε τα τελευταία χρόνια.

Όλες οι σχολικές μονάδες Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δ.Χαλκιδέων έχουν πετρέλαιο


Όλες οι σχολικές  μονάδες  Β’ θμιας  Εκπαίδευσης του Δ.Χαλκιδέων  προμηθεύονται  κανονικά πετρέλαιο  παρά την υψηλή  τιμή του και  κανένα σχολείο  δεν έχει μείνει χωρίς θέρμανση  καμία μέρα και  το ίδιο προβλέπεται  για τον υπόλοιπο χειμώνα .

Αυτό ανακοίνωσε το  Δ.Σ  της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων και επισημαίνει:

 Όσον αφορά  τα υπόλοιπα λειτουργικά  των σχολείων (καθαριστικά- χαρτικά- γραφική ύλη), η προμήθεια τους γίνεται  κανονικά από  τα σχολεία  χωρίς προβλήματα. Παράλληλα την επόμενη εβδομάδα  με απόφαση του Δ.Σ πραγματοποιείται  πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καθαριστικών  για όλο το έτος  ποσού 50.000 Ευρώ. Οι ανάγκες που δημιουργούνται  στα σχολεία για αγορές  παγίων (Ηλεκτρικών Υπολογιστών – Φωτοτυπικών  κ.α) καθώς και οι ανάγκες για μικροεπισκευές,  κατόπιν αιτημάτων των σχολείων εξετάζονται από το Δ.Σ κατά περίπτωση και αποπληρώνονται από την σχολική επιτροπή .

---Την Δευτέρα 14/1/2013 συνεδρίασε για πρώτη  φορά  η Επιτροπή Διακανονισμού  Εμπορικών Μισθωμάτων  .Μετά από τη αίτηση  των ενοικιαστών σχολικών  κυλικείων, η σχολική επιτροπή  αποδεικνύοντας  για ακόμη μια φορά  ότι κατανοεί την οικονομική ύφεση που ταλανίζει την χώρα μας , προχώρησε σε διμερή συμφωνία  και μείωσε  κατά περίπτωση τα μισθώματα των κυλικείων από 30% - 40%, γεγονός που άφησε απόλυτα ικανοποιημένους  τους μισθωτές  και έδωσε λύση σε ένα χρόνιο αίτημα τους.

--- Στις 22/1/2013 αποπληρώθηκαν οι  σχολικές καθαρίστριες  με σύμβαση έργου  για τους μήνες  Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου  και κατά συνέπεια  δεν υπάρχει  καμία  οφειλή προς αυτές . Το γεγονός αποπληρωμής  τους αποκτά  μεγαλύτερη αξία,  αφού ως γνωστόν οι καθαρίστριες  δεν πληρώνονται από χρήματα ούτε του Δήμου ούτε της Σχολικής Επιτροπής,  αλλά από το Εθνικό Ίδρυμα  Νεότητας,  που είχε να στείλει χρήματα από το Φεβρουάριο  του 2012 . Η πληρωμή τους λοιπόν έγινε από τα χρήματα που στάλθηκαν από το Ε.Ι.Ν μόλις πριν  15 μέρες και συμπλήρωσαν τη μισθοδοσία  τους η οποία γίνεται με απόφαση του Δ.Σ από τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων χωρίς όμως αυτό  να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των τελευταίων.

---Είναι λοιπόν δεδομένο ότι η σχολική επιτροπή  έχει αναλάβει  το βάρος του συνόλου των εξόδων των σχολείων (ΔΕΗ,ΟΤΕ, εργολάβοι καθαρισμού, πετρέλαιο, φόρους, μικροεπισκευές, αγορές Παγίων και προσεχώς  ειδών καθαρισμού) χωρίς παράλληλα να υπάρχει καμία εκκρεμότητα σε κανένα προμηθευτή . Το Δ.Σ αναγνωρίζοντας  τις επιπλέον ανάγκες των σχολείων  για προμήθεια γραφικής ύλης  (Α4, μελάνια, τόνερ, κ.α) θα προχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα  σε κατανομή  23.000 ευρώ  απευθείας στα σχολεία  ως Α’ δόση  του 2013.

Χαλκίδα: Μετά το άνοιγμα της πόρτας αποκαλύφθηκαν οι ''ένοχες'' συναλλαγές του φοιτητή!


Ήταν στο σαλόνι όταν άκουσε το κουδούνι και σηκώθηκε για να ανοίξει την πόρτα της γκαρσονιέρας που έμενε...

Άνοιξε και είδε απέναντί του, έναν αστυνομικό. Τότε κατάλαβε πως τα ένοχα μυστικά του θα αποκαλύπτονταν.

Προχωρώντας στο σαλόνι βρήκαν μία ζυγαριά και 250 γραμμάρια χασίς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, ο 22χρονος δράστης και σπουδαστής του Τ.Ε.Ι., διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών, σε διάφορους χρήστες των περιοχών της Χαλκίδας και των Ψαχνών, έναντι ανάλογων χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με το evianews.com, για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Κεδίκογλου: Νέα επίδειξη πολιτικού τυχοδιωκτισμού από Τσίπρα

Για «πολιτικό τυχοδιωκτισμό» κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΕΤ.

«Σε μια νέα επίδειξη πολιτικού τυχοδιωκτισμού, ο κ. Τσίπρας τώρα που βλέπει ότι το καράβι σώζεται, εμφανίστηκε να αλλάζει ρότα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου.

«Ακόμα και αν συμμαχήσει με τον διάβολο όμως παραμένει χωρίς πυξίδα», πρόσθεσε.

Αποστάσεις Μαρκόπουλου από το νέο σχήμα όσων αποχώρησαν από τον Καμμένο


Οι βουλευτές και τα πολιτικά στελέχη που αποχώρησαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και πρώην στελέχη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη τη συγκρότηση ενός φορέα που θα λειτουργήσει ως «πρόπλασμα πολιτικού κόμματος».

 Σύμφωνα με τις πληροφορίες στον πρώτο πυρήνα των στελεχών, περίπου είκοσι, θα είναι κατά κύριο λόγο πανεπιστημιακοί, ενώ δεν αναμένεται να περιλαμβάνονται πολιτικοί πλην ίσως από τους Μ. Γιαννάκη και Δ. Σταμάτη, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Ωστόσο σταδιακά στο νέο φορέα αναμένεται να προσχωρήσουν τα στελέχη που αποχώρησαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δηλαδή οι Χρ. Ζώης, Γ. Μανώλης και Ν Κουράκος, ενώ είναι πολύ πιθανό να ενταχθούν και ο διαγραφείς από τη ΝΔ, Ν.Σταυρογιάννης, ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Κ.Κιλτίδης, αλλά και οι εκλεγέντες στο παρελθόν με τον ΛΑΟΣ, Κ.Βελόπουλος και Π.Μαρκάρκης. Αμφίβολη, μέχρι στιγμής, είναι η συμμετοχή του Κώστα Μαρκόπουλου.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Επίσκεψη της ΔΗΜΑΡ στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας

Κλιμάκιο της Ν.Ε. της ΔΗΜΑΡ Ευβοίας με επικεφαλή το βουλευτή Δ. Αναγνωστάκη, το γραμματέα της Ν.Ε., Α. Παύλοβιτς και τα στελέχη της Η. Καπράλο, Σ. Κουρνιώτη και Α. Παπανδρέου, συναντήθηκαν την Κυριακή 27/1 με το Δήμαρχο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, κ. Ψαρρό, στο Δημαρχείο Μαντουδίου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης αντιδήμαρχοι, κάτοικοι της περιοχής και παλαιοί εξορύχτες του Μαντουδίου. Ο κ. Δήμαρχος ανέδειξε τα προβλήματα της περιοχής και ζήτησε τη συμπαράσταση και βοήθεια της ΔΗΜΑΡ στα οξυμένα χρονίζοντα προβλήματα όπως ο κεντρικός οδικός άξονας, η ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού (Αγ. Ιωάννης Ρώσος, Όσιος Δαυίδ, μουσείο Κερασιάς, αξιοποίηση λιμένα Κυμασίου). Ζήτησε επίσης τη βοήθεια της ΔΗΜΑΡ στο θέμα της ανάπτυξης, όπως της λειτουργίας της ΒΙΠΕ Μαντουδίου με έναρξη εργασιών της ΤΕΡΝΑ στις εξορύξεις και στο εργοστάσιο ενέργειας. Μάλιστα τονίστηκε μετά την έκδοση και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εγκρίνει τη ΜΠΕ και απαλλάσσει τους κατοίκους από τους φόβους της εγκατάστασης χαρακτηριστικά οχλουσών βιομηχανιών, σύμφωνα με τις προτάσεις του, ανοίγει ο δρόμος για την όσο πιο σύντομη λειτουργία του λατομείου και του εργοστασίου που θα προσφέρουν θέσεις εργασίας σε ένα πληθυσμό που μαστίζεται από την ανεργία και την πίεση της οικονομικής συγκυρίας. Την τοποθέτηση αυτή του κ. Δημάρχου συνόδεψαν οι συναισθηματικά φορτισμένες φωνές των κατοίκων της περιοχής με την κατάθεση της αγωνίας τους για την έναρξη λειτουργίας του έργου.

Για τη ΔΗΜΑΡ Ευβοίας, τα αναφερθέντα προβλήματα έκρουσαν ανοικτές θύρες. Διότι είναι γνωστό ότι πρώτο από όλα τα κόμματα, η ΔΗΜΑΡ έχει πάρει θέση θετική για την ανάπτυξη του Δήμου και των επενδύσεων σε αυτόν. Περισσότερο δε σήμερα που εξέλιπαν, βάσει της ΚΥΑ και οι όποιοι τελευταίοι περιβαλλοντικοί φόβοι.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο της ΔΗΜΑΡ επισκέφθηκε τη Λίμνη όπου συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος στην περιοχή και συζήτησε τα προβλήματα της περιοχής και τη δυνατότητα να συνδράμει η ΔΗΜΑΡ στην επίλυσή τους μέσω της παρουσίας της στη Βουλή και της συμμετοχής της στην κυβέρνηση.

Έρχονται παρκόμετρα στη Χαλκίδα - Ποιά είναι τα 19 θέματα που συζητά σήμερα το Δημ. Συμβούλιο

Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Χαλκίδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Δημαρχιακό Μέγαρο– Φαρμακίδου 15,Χαλκίδα]:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ –ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΡΓΩΝ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
 1. Περί επισκευής δρόμων και πεζοδρομίων και περί δημοτικού φωτισμού.
 2. Περί μετατόπισης πιάτσας ΤΑΧΙ στην οδό Γαζέπη και περί μετατόπισης περιπτέρου στην ίδια οδό.
 3. Περί τοποθέτησης παρκόμετρων σε οδούς της πόλης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
 1. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΚΑΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε εκπρόσωπος ΚΗΡΥΚΟΣ Δημήτριος -Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων επί της οδού Λ.Παπανδρέου –ο.τ 1372 ( αρ.πρωτ.αιτ.88834/20-12-2012)
 2. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΖΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αριστείδη, πρατήριο ζαχαροπλαστικής χοντρική-λιανική επί της οδού Λίμνης & Δελαγραμμάτικα ( αρ.πρωτ.αιτ.554/07-01-2013)
 3. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ Λ.ΚΩΝΣΤΑ Ο.Ε», ψητοπωλείο επί της οδού Χαϊνά 46 ( αρ.πρωτ.αιτ.2826/16-01-2013)
 4. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αντωνίου, καφέ-ουζερί επί της οδού Φριζή 47 ( αρ.πρωτ.αιτ.2776/16-01-2013)
 5. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, καφέ-μπαρ επί της οδού Φριζή 47 ( αρ.πρωτ.αιτ.2776/16-01-2013)
 6. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου ,αποθήκη τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου επί των οδών Γκορτζή και Ιατρίδου 16 ( αρ.πρωτ.αιτ.3104/17-01-2013)
 7. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου , λιανικό -χοντρικό εμπόριο τροφίμων ,οδός Κριεζώτου 67 (αρίθμ.πρωτ αιτ.3057/17-1-2013)
 8. Περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΓΚΟΥΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ του Μαρίνου , Σνακ-Μπαρ,Ουζερί-ψαροταβέρνα ,Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 15(αρίθμ.πρωτ αιτ.3752/21-1-2013)
 9. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας « ΜΠΕΛΛΟΣ
 10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Καφετέρια-Μπαρ « CITY-BAR», οδός Ερμού 11(αρίθμ.πρωτ αιτ.709/07-01-2013) (εισηγητής κος Γιαννούκος Θεόδωρος)
 11. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας « Κ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε Καφε-Μπαρ «BOHEME», οδός Πλατανιώτη 1(αρίθμ.πρωτ αιτ.1513/10-01-2013)
 12. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΣΙΜΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ Σνακ-Μπαρ(Μπυραρία)-Καφετέρια «ΚΑΦΩΔΕΙΟ», οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 10(αρίθμ.πρωτ αιτ.2475/15-01-2013)
 13. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΛΑ Ελισσάβετ του Κωνσταντίνου Καφε-Μπαρ «ΔΙΑΣ», οδός Βορείου Ηπείρου 31(αρίθμ.πρωτ αιτ.2492/17-01-2013)
 14. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας “Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, Καφετέρια “FRENZI”, οδός Κριεζώτου 1 & Βουδούρη, (αριθμ. πρωτ. αίτ. 4019/22-01-2013).
 15. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΗΛΙΑ Άγγελου του Αθανασίου, Καφέ – μπαρ “Διατηρητέο”, οδός Νεοφύτου & Βώκου, (αριθμ. πρωτ. αίτ. 4054/22-01-2013).
 16. Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας “ΠΑΛΑΜΑΣ Γ. - ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.”, καφετέρια – μπαρ “ΧS”, οδός Λεωφ. Παπανδρέου, (αριθμ. πρωτ. αίτ. 4025/22-01-2013).
 17. Περί ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ενός έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΗΛΙΑΔΗ Ιωάννη του Νικολάου, εστιατόριο “ΦΩΛΙΑ”, οδός Καλογεροπούλου 17, (αριθμ. πρωτ. αίτ. 4417/23-01-2013).
 18. Περί διαγράμμισης Λαϊκής Αγοράς Τρίτης στο Πάρκο Λαού και υπολογισμός τελικού αριθμού συμμετεχόντων πωλητών
 19. Περί μεταφοράς της λαϊκής αγοράς ΚανήθουΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:
Περί ερωτημάτων Κοινοτικού Συμβούλου Μπαλογιάννη Εμμανουήλ
Περί ερωτημάτων Κοινοτικού Συμβούλου Ανυφαντή Σωτήριου

Ο Αναγνωστάκης για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου συζητήθηκε σήμερα 28/01/2013 ,επίκαιρη ερώτηση, με θέμα, την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρη Αναγνωστάκη.

Στο πλαίσιο ερώτησης σχετικής με την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου 4093/2012, ο Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Παναγιωτόπουλος, απάντησε ρητά, πως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν νέες μειώσεις στον κατώτατο μισθό καθώς μια μείωση του μισθού δεν θα οδηγούσε σε ανάσχεση της ανεργίας.

Στο ερώτημα του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς για το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ανεργίας, ο Υφυπουργός απάντησε πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εμπλέκει τρία διαφορετικά υπουργεία, με σκοπό να ωφελήσει περίπου 350.000 νέους και νέες είτε μέσω νέων θέσεων εργασίας ή μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ή μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Σεμινάρια γα εθελοντικές ομάδες Στήριξης της Οικογενείας

Δύο Εθελοντικές Ομάδες ιδρύθηκαν και λειτουργούν, στα πλαίσια του Κέντρου Στήριξης της Οικογενείας (ΚΕ.Σ.Ο.) της Μητρόπολης.

Η πρώτη είναι η ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ και λειτουργεί σε άριστη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και την Εθελοντική Ομάδα Υπηρεσίας Ασθενών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η δεύτερη η ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.

Για την επιμόρφωση των εθελοντών και εθελοντριών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δύο Ομάδες, θα πραγματοποιηθεί ειδικό Σεμινάριο, κατά τον ερχόμενο μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου της Οικογενείας Πνευματικού, επί της οδού Μεσσαπίων 10 στην Χαλκίδα.

Όσοι και όσες επιθυμούν να συντρέξουν αυτό το φιλανθρωπικό έργο της Τοπικής μας Εκκλησίας, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Κέντρου Στήριξης Οικογενείας (ΚΕ.Σ.Ο.) της Μητρόπολης (Πλατεία Φανερωμένης – Νέα Αρτάκη), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., στο τηλέφωνο 22210.42590.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Κυριακή 3/2/2013
18:00-18:30
«ὅστις θέλει... ἀκολουθείτω μοι»
«ἀσθενής ἤμην...»
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος
18:45-19:30
«Ο Εθελοντής και η προσφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος»
Κυριακή Σχοινά
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Χ Βασιλική Μαλάγα
Κοινωνική Λειτουργός του Γ.Ν.Χ
19:30-20:00
«Εθελοντική διακονία
στο σπίτι»
Κέλλυ Φράγκου
Κοινωνική Ανθρωπολόγος
Κυριακή 10/2/2013
18:00-18:30
«Εκκλησιαστική Διακονία και Εθελοντισμός»
Πρωτοπρεσβ. Βασίλειος Κοντογιάννης
  
Εφημέριος Νοσοκομείου « Ιπποκράτειο»
Υπεύθυνος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
18:45-19:15
«Άτομα με ειδικές ανάγκες και εθελοντική προσφορά»
Σοφία Tριανταφυλλίδου
     
Κοινωνική Λειτουργός
Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
19:30-20:00
«Η σημασία της στήριξης του εθελοντή στη διακονία του»
Ευαγγελία Δαγκλή
Κοινωνική Λειτουργός
Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών
Κυριακή 17/2/2013
18:00-18:45
«Διαχείριση συναισθηματικής εμπλοκής»
Πρωτοπρεσβ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
19:00-19 :45
«Προσέγγιση των εθελοντών στη φροντίδα των ασθενών»
Ελισάβετ Χαραλαμπίδου
 
πρώην Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

«Πλήρωσαν» το σεξ στο αυτοκίνητο με… μετάθεση

Ο παράνομος δεσμός δύο παντρεμένων εραστών από την Εύβοια δεν είχε την κατάληξη  που θα ήθελαν αφού, όχι μόνο έγιναν το πρώτο θέμα συζήτησης στην πόλη τους, αλλά πήραν και… μετάθεση προκειμένου να μείνει ο ένας μακριά από τον άλλον.

Οι δύο εραστές δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το πάθος τους και επιδόθηκαν σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε αυτοκίνητο, σε πάρκινγκ μάλιστα μεγάλης εταιρείας, όπως αναφέρει το evianews.Μόνο που στο πάρκινγκ δεν ήταν μόνοι. Τους είδαν και....

Το «καυτό» νέο έφτασε γρήγορα στα αυτιά των ανωτέρων τους με αποτέλεσμα ένας από τους δύο να πάρει μετάθεση σε άλλη πόλη προκειμένου να μην δοθεί περισσότερη έκταση στο περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, ο έρωτάς τους ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο όταν ο άνδρας πήγε στο γραφείο της γυναίκας για μία άδεια και την ερωτεύτηκε…

Μακρυπούλια - Χατζηγιάννης "χτίζουν" στην βόρεια Εύβοια για να στεγάσουν τον ερώτα τους

Dancing on the Evia Θα χορέψουν στην Βόρεια Εύβοια Μακρυπούλια και Χατζηγιάννης, μιας και η Ζέτα χτίζει εξοχική κατοικία σε ορεινό χωριό της.

Η επίσκεψη τους στην Β. Εύβοια τους άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Εντυπώσεις τόσες ώστε να προχωρήσουν στην αγορά έκτασης και την κατασκευή εξοχικού για να "στεγάζουν" τον έρωτα τους, μέσα στην άγρια φύση του βουνού, μακριά από τον θόρυβο της πόλης και την δημοσιότητα.

Το Ιστιαία Νιουζ, αξιοποιώντας πληροφορίες, εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες από το υπό κατασκευή οικοδόμημα. Για ευνόητους λόγους δεν θα αποκαλύψουμε την ακριβή θέση.

istiaianews.blogspot.gr

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών: Να αποσυρθεί το Π.Δ. για την αξιολόγηση!

Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών (Γραμματεία Εύβοιας) κοινοποίησε τις προτάσεις που έκανε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους, που έγινε πριν λίγες μέρες:

"Οργάνωση κι αγώνας παντού! Μπλόκο σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα! Να αποσυρθεί το Π.Δ. για την αξιολόγηση!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Βρισκόμαστε στη μέση της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία με άδεια ταμεία υπολειτουργούν και τα κενά είναι χιλιάδες. Τα βάρβαρα μέτρα τσακίζουν τη ζωή μας, μετατρέπουν Παιδεία και Υγεία σε ακριβό εμπόρευμα. Δεν πάει άλλο! Πρέπει να τους σταματήσουμε τώρα!

Τα ατέλειωτα μέτρα δεν έχουν να κάνουν με χρέη και ελλείμματα. Στόχος τους είναι πάμφθηνη εργατική δύναμη, στο ύψος των μισθών Κίνας, Ινδίας, Βουλγαρίας, ώστε να φορτώσουν την καπιταλιστική κρίση στους εργαζόμενους και να εξασφαλίσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου .Μας γυρνούν στην εποχή του σκλαβοπάζαρου! Τώρα, πόλεμο στον πόλεμο των καπιταλιστών, της ΕΕ και των κομμάτων τους. Τέρμα οι θυσίες για την πλουτοκρατία! Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, συνεχίζοντας τη γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Το Π.Δ. επιβεβαιώνει ότι δε μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη. Η λεγόμενη αξιολόγηση δε στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Δεν έχει να κάνει με την ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γίνει πιο ικανός να μορφώνει τα παιδιά του λαού. Στοχεύει σε ένα σχολείο που θα είναι ακριβό για το λαό, φτηνό για το αστικό κράτος, κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται με το πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που γίνεται με τα κριτήρια της αγοράς. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι τιμωρητική, αφού προβλέπει ότι ο εκπαιδευτικός που θα χαρακτηριστεί «ελλιπής» εγγράφεται στον πίνακα των μη προακτέων (άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 5).Αξιολόγηση σημαίνει δάσκαλος σκυφτός κι αμόρφωτος λαός!
Αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση του νέου σχολείου της αγοράς (αμέσως μετά το Π.Δ. για την αξιολόγηση ακολουθεί το νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» και το «νέο Τεχνολογικό Λύκειο»), ενός σχολείου που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, που οι μαθητές θα μαθαίνουν μόνο όσα και ό, τι έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
Αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση των απολύσεων και το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών (με βάση το Π.Δ. η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι εξονυχιστική και αφορά δεκάδες δείκτες και κριτήρια).
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και των επιχειρηματικών ομίλων για την εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπου εφαρμόστηκε, οδήγησε στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, στην απόλυτη εξάρτησή τους από τις ανάγκες των επιχειρήσεων. «Καλός» εκπαιδευτικός θα είναι αυτός που θα βάλει πλάτη για την προώθηση αυτού του σχολείου.

Τσακίζουν τους νέους εκπαιδευτικούς! Αν ένας αναπληρωτής-νέος εκπαιδευτικός αρρωστήσει πάνω από 15 μέρες, απολύεται! Κι όμως είναι αληθινό! Προωθούν την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και τις μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα! Με τον τελευταίο νόμο ουσιαστικά διαλύουν τη δημόσια Ειδική Αγωγή. Με τα νέα μέτρα για το Δημόσιο:
Προωθούν 30.000 απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) στο 2013 και 150.000 μέχρι το 2015.
Με το νέο πειθαρχικό δίκαιο ελέγχεται η συμπεριφορά του Δ.Υ. εντός κι εκτός υπηρεσίας, η αφοσίωσή του στην πατρίδα και στο Σύνταγμα. Για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ο Δ.Υ. τίθεται σε αργία!
Διαμορφώνουν μια Παιδεία πιο ταξική, ένα αστικό κράτος πιο ευέλικτο, πιο αυταρχικό, πιο αποτελεσματικό να υπηρετεί την κερδοφορία των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,Το βασικό ερώτημα για τους εργαζόμενους σήμερα είναι: ποιο κίνημα και με ποιο προσανατολισμό, μπορεί ν’ απαντήσει συνολικά σ' αυτή την επίθεση, να επιβάλει αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και την κοινωνίας, ώστε να τους σταματήσουμε, να τους ανατρέψουμε!

Η ζωή έχει αποδείξει ότι οι σημερινές πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αλλά και ΔΟΕ-ΟΛΜΕ έχουν βάλει πλάτη να περάσει αυτή η πολιτική.

Σήμερα προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των αγώνων είναι ένα κίνημα που θα παλεύει ενάντια σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, για τη φιλολαϊκή ανάπτυξη και προοπτική. Ένα κίνημα που θα παλεύει για μια ζωή με δικαιώματα, για να ’ρθουν τα πάνω κάτω, για να πάρει ο λαός στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας, να γίνει αφέντης στον πλούτο που παράγει .Λεύτερος λαός είναι αυτό που κυριαρχεί στον πλούτο που παράγει!

Στη βάση αυτή ενότητα, οργάνωση, κοινή δράση, συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε σε μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στις 28 Γενάρη 2013 στο 7ο Δημ Σχολείο Χαλκίδας στις 6.30μμ για να συναποφασίσουμε την οργανωμένη δράση μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Γενική απεργία μέσα στο Φλεβάρη. Απαντάμε συνολικά και ενιαία στην αντιλαϊκή επίθεση.
Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί τώρα.
Απαιτούμε από τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να μη συμμετέχουν στο διάλογο-απάτη με το Υπουργείο Παιδείας.
Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
Οργανώνουμε πλατιά καμπάνια ενημέρωσης σε γονείς, μαθητές για το τι σημαίνει αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή, στο σχολείο, στη λαϊκή οικογένεια.
Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη. Χωρίς οργανωμένη και συλλογική απειθαρχία η αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί!
Μπλοκάρουμε με όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και Επιτροπών Αγώνα.
Κανένα στέλεχος της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία.
Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.
Δίνουμε διάρκεια και προοπτική στους αγώνες. Κλιμακώνουμε με νέα απεργία μαζί με όλους τους κλάδους των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενάντια στις νέες αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση (νέο Λύκειο, νέο Τεχνολογικό Λύκειο), ενάντια στη φοροληστεία και τα χαράτσια, το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το τσάκισμα των μισθών, την αξιολόγηση, την απόσυρση της εγκυκλίου για τους αναπληρωτές κ.ά.
Μέρα πανελλαδικής δράσης με καταλήψεις στις κατά τόπους εφορίες με σύνθημα: "Δεν έχουμε, δε μπορούμε, δεν πληρώνουμε. Κάτω τα χαράτσια και η φοροληστεία. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο." ( 22 Γενάρη 2013)

Μνημόσυνο του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου


Με αισθήματα χαρμολύπης και με πληθωρική συμμετοχή του Λαού της Χαλκίδας, τελέσθηκε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 το τριετές Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χαλκίδας κυρού Χρυσοστόμου (+26.1.2010), στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο λόφο Μπαταριά Χαλκίδος, Ενορία η οποία ονοματίστηκε και ιδρύθηκε επί της Αρχιερατείας του αοιδίμου Μητροπολίτου.

Στον Όρθρο της ημέρας χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο οποίος προέστη και στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο, το οποίο τελέσθηκε στη συνέχεια, συλλειτουργούντων και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κορίνθου κ. Διονυσίου και Χαλκίδας κ. Χρυσοστόμου και άλλων Κληρικών της Τοπικής Εκκλησίας, απάντων πνευματικών τέκνων του μακαριστού Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Βέργη.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο διάδοχος του αοιδίμου, Μητροπολίτης Χαλκίδας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ανεφέρθη στον βίο του Ιερού Χρυσοστόμου, του οποίου την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου τιμά η Εκκλησία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός της επιστροφής του Ιερού Λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, από τα Κόμανα, όπου ο Άγιος είχε εξοριστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον μακαριστό Ιεράρχη και Γέροντά του Χρυσόστομο, τονίζοντας ιδιαιτέρως δύο από τα χαρίσματά του, τον αγώνα του για την τήρηση της ενότητος της Τοπικής Εκκλησίας και την υπομονή που έδειξε και ως Ποιμενάρχης, αλλά και κατά το διάστημα της ασθενείας του. Παράλληλα συνεχάρη και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεμπίλη και το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ομοφώνως αποφάσισε την ονοματοθεσία της νέας ωραιότατης Πλατείας του Ι. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, προς τιμήν του μακαριστού Ιεράρχου Χρυσοστόμου Βέργη.

Μετά την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας, οι Αρχιερείς και ο Ιερός Κλήρος, οι Άρχοντες και ο Φιλόχριστος Λαός εξήλθαν του Ι. Ναού, όπου ετελέσθη υπό του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, παρισταμένων και των άλλων δύο Αρχιερέων Σιατίστης και Κορίνθου, ο Αγιασμός των Εγκαινίων της νέας Πλατείας, ενώ ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης έκαμε μικρή προσφώνηση, αναφερθείς στην προσωπικότητα του μακαριστού Ιεράρχου Χρυσοστόμου Α΄, όπως καθολικά τον έζησε ο Λαός της Χαλκίδος.
Στο τέλος έγινε και η Αποκάλυψη της Αναμνηστικής μαρμάρινης Πλάκας των Εγκαινίων και της ονοματοθεσίας της Πλατείας.

Η Θεία Λειτουργία, στην οποία έψαλλε Βυζαντινός Χορός υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτη του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής κ. Σπυρίδωνος Σιμιτζή, και τα Εγκαίνια της Πλατείας,  μεταδόθηκαν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως (97,7 fm).

Χαλκίδα: Δε βρήκαν χρήματα κι έκλεψαν κρέατα!


Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα για εναν 35χρονο κρεοπώλη στη Χαλκίδα...

Ο 35χρονος άνδρας ξεκίνησε να πάει στο μαγαζί του αλλά πλησιάζοντας στην είσοδο, πάγωσε γιατί κατάλαβε πως έπεσε θύμα κλοπής για δεύτερη φορά μέσα σε διάρκεια τριών μηνών.

Οι δράστες προσπάθησαν αρχικά να μπουν μέσα χρησιμοποιώντας λοστό, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Στην συνέχεια έσπασαν τις κλειδαριές που βλέπετε και αφού μπήκαν μέσα πήραν 10 κιλά χοιρινό, μισό αρνί και τα κέρματα της ταμειακής μηχανής.

Πετυχημένη η συναυλία με έργα Ελλήνων Μουσουργών


Με μεγάλη επιτυχία, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μουσουργών, διοργάνωσε συναυλία με έργα Ελλήνων Μουσουργών χτες Σάββατο  στο Θέατρο Παπαδημητρίου, στην Χαλκίδα.

Ο Χρήστος Κουτσαύτης ήταν εκεί και μας δίνει δύο στιγμιότυπα από το κοινό αλλά και το φινάλε της συναυλίας, που παρακολούθησαν εκατοντάδες άτομα.

Τους συντελεστές της συναυλίας τίμησε με την παρουσία του και ο Μητροπολίτης Χαλκίδας.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...