Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Περγαντάς: Να αναδείξουμε το επιχειρηματικό δυναμικό του τόπου μας για επανεκκίνηση της οικονομίας


Με ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στη Λαμία το 2ο Περιφερειακό Φόρουμ που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τη συμμετοχή των ομιλητών Ευρωβουλευτών κ.κ. Χρυσόγελου και Σκυλακάκη, καθώς και του στελέχους της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Περουλάκη και την παρουσία εκπροσώπων θεσμικών, παραγωγικών, κοινωνικών και συλλογικών φορέων, καθώς και άλλων προσκεκλημένων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης και πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των φορέων και των πολιτών και η ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με στρατηγικές και προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς και η διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου για τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, σε σχέση με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ και την κάλυψη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

Ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές του Συνεδρίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις στρατηγικές επιλογές – κατευθυντήριες δράσεις της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και την τόνωση της οικονομίας, καθώς και στην αναγκαιότητα εθνικών και ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών.

Ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε στο πεδίο ενεργειών της Περιφέρειας, με στόχο την αξιοποίηση όλων των  διαθέσιμων κονδυλίων, την αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την σταδιακή αντιστροφή της ύφεσης στη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης τόνισε :

Την επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί πλήρως, και για δεύτερη συνεχή χρονιά η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της απορροφητικότητας με μακράν καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες Περιφέρειες και τα Τομεακά Προγράμματα.

Στις συνεχείς παρεμβάσεις, οι οποίες απέδωσαν την εξασφάλιση ομαλής ροής χρηματοδότησης σε προγράμματα εθνικών πόρων (π.χ. ΣΑΕΠ 766, Πίνδος), προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν έργα χρήσιμα και αναγκαία για τη Στερεά Ελλάδα.

Στην υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης που υλοποιούνται από δομές της Περιφέρειας (ΚΕΚ, Αναπτυξιακές), με προγράμματα κατάρτισης και τοπικές δράσεις απασχόλησης, καθώς και στην εξασφάλιση πόρων 4,2 εκ. € για την υλοποίηση από την Περιφέρεια των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης.

Στην αξιοποίηση των τοπικών πρωτοβουλιών LEADER, μέσω των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας, με την υλοποίηση προγραμμάτων ύψους 30 εκ. € στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα.

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με τη διαχείριση και επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων των Επενδυτικών Νόμων, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, με επίκαιρη αναφορά στην έναρξη του προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για διάθεση δημόσιων κονδυλίων ύψους 18 εκ. €, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού και εμπορίου-υπηρεσιών.

Στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Jiangxi της Κίνας, με στόχο την αξιοποίησή της από τον επιχειρηματικό κόσμο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος της περιόδου 2014-2020, έτσι ώστε να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και διαμόρφωση νέων όρων στην κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου.

Σε δεύτερο  επίπεδο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς επεσήμανε βασικά ζητήματα εθνικών και ευρωπαϊκών παρεμβάσεων  προκειμένου να διαμορφωθεί ευνοϊκότερο κλίμα αναπτυξιακών προοπτικών στη χώρα και στην Περιφέρεια. Χαρακτηριστικά, είπε :

 «Με αφορμή το σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου και του πρωταγωνιστικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν οι αιρετές περιφέρειες, αναδεικνύεται η ανάγκη αναθεώρησης της σχέσης : περιφέρειας και κράτους. Ακόμα περισσότερο χρειάζεται μια αποσαφήνιση των ρόλων και αναδιανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κρατών / μελών και Περιφερειών. Στον 21ο αιώνα υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις που τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν από μόνα τους (παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις, κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικά ζητήματα).

Απ΄την άλλη υπάρχουν θέματα, όπως π.χ. της πρωτογενούς  οικονομίας, που οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο. Κι εδώ βεβαίως μιλάμε για την κακή πρακτική της εφαρμογής του προγράμματος «Μπαλτατζής» ως διακριτό από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα, εξ΄ολοκλήρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι χρειάζεται μια ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, που θα καταστήσουν την περιφέρεια πραγματικό υποκινητή της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Μια επιπλέον αναγκαιότητα η ανάδειξη νέας ισορροπίας ανάμεσα  στον συνδυασμό μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και εμβάθυνσης της ευρωζώνης. Ανάδειξη πραγματικών και ουσιαστικών  πολιτικών και εργαλείων για επενδύσεις ανάπτυξης και αντιμετώπιση της ανεργίας. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι ουσιαστική παράμετρος αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής και παράγοντας σταθεροποίησης της δημοκρατίας.

Παράλληλα θα πρέπει να συγκλίνουν οι αποφάσεις των οργάνων της ΕΕ (π.χ. ύψος προϋπολογισμού 2014-2020, ενθάρρυνση πολιτικών στήριξης της ανάπτυξης και της παραγωγής) και να τονωθεί ο κοινός βηματισμός μεταξύ των κρατών – μελών και της ενωμένης Ευρώπης.

Ακόμα, σήμερα, το κρίσιμο θέμα είναι να επικεντρώσουμε πρώτα απ΄όλα, στην προώθηση και ολοκλήρωση βασικών κεντρικών μεταρρυθμίσεων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε : τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση και εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κι αυτό είναι ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας για να αναδείξουμε το επιχειρηματικό δυναμικό του τόπου μας σε παράγοντα επανεκκίνησης της οικονομίας.»

Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις


Δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και υπεύθυνο τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων:

"Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η Κυβέρνηση δε μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του αγροτικού χώρου και επιδίδεται στην επικοινωνιακή τους διαχείριση. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι επενδύει και στον κοινωνικό αυτοματισμό, αφού σ’ αυτή τη διαδικασία έχουν επιδοθεί οι πολιτικές ηγεσίες τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η πραγματικότητα όμως τους διαψεύδει, αφού τόσο οι αγρότες με τη τακτική του αγώνα τους, όσο και η ελληνική κοινωνία με τη συμπαράστασή της, δείχνουν ότι αυτές οι μεθοδεύσεις έχουν περάσει ανεπίστρεπτα.

Η ελληνική κοινωνία  αντιλαμβάνεται την αξία του αγροτικού χώρου  και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Η κυβέρνησή δέσμια των μνημονιακών πολιτικών που την εξαθλιώνουν τις αντιμάχεται . Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ τις στηρίζει και συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις.

Η λύση πλέον  περνά μέσα από την ανατροπή των πολιτικών που ακολουθούνται και στον αγροτικό χώρο".

Η Ένωση Περιφερειών κατά του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»

"Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας θεωρεί ότι το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι αποσπασματικό και οδηγεί σε αδιέξοδο".
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΝ.Π.Ε και τονίζεται ότι:

"Είναι απόλυτα αναγκαίο το Υπουργείο Παιδείας να διαμορφώσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο, ώστε οι όποιες αποφάσεις να είναι συναινετικές και σε σχέση με τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας.

Το χρονικό διάστημα των 45 ημερών για διαβούλευση είναι προσχηματικό και θα πρέπει να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για συμφωνημένες και όχι προειλημμένες αποφάσεις.

- Στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί κατά παρέκκλιση ο λόγος σε στελέχη των αυτοδιοικητικών του παρατάξεων, που δεν συμμετέχουν στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε.

- Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτές κατά πλειοψηφία τις έξι εισηγήσεις των μόνιμων επιτροπών της ΕΝ.Π.Ε. προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε."


Κλέαρχος Περγαντάς Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: « Η επιχειρούμενη  εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  είναι  αποσπασματική και οδηγεί σε αδιέξοδο »

Ενόψει της επιχειρούμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης  είναι  απόλυτα αναγκαίο το Υπουργείο Παιδείας να διαμορφώσει όλες τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο ώστε οι όποιες αποφάσεις να είναι συναινετικές και σε απόλυτη σχέση με τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 Το χρονικό διάστημα  των 45 ημερών   για διαβούλευση   είναι προσχηματικό και θα  πρέπει να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για συμφωνημένες και όχι προειλημμένες αποφάσεις .

Έτσι θα πρέπει η Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού , οι βουλευτές και οι Υπουργοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , οι φορείς και βεβαίως πέρα και πάνω απ’ όλα η ακαδημαϊκή κοινότητα να καταθέσουν δημοσίως την θέση τους έτσι ώστε το Υπουργείο να προβεί σε απολύτως συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις .

 Είναι προφανές ότι μονομερείς  αποφάσεις του Υπουργείου δεν  θα γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας . Εξάλλου η Ένωση Περιφερειών αποφάσισε ακριβώς τα ανωτέρω.

Ερώτηση Αναγνωστάκη για τα δημόσια έσοδα και το λάθος του ΔΝΤ


Για την απόκλιση των δημοσίων εσόδων  αλλά και για την ομολογία από το ΔΝΤ του λάθους του για την Ελλάδα, κατέθεσε ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής Εύβοιας της ΔΗΜΑΡ, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ρωτά:

"Αν από τον πρώτο μήνα του 2013, βρισκόμαστε σε πορεία απόκλισης από τους στόχους που έχουμε δεσμευθεί να επιτύχουμε, με ποιες διορθωτικές ενέργειες σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε  το συγκεκριμένο γεγονός έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επιβολής νέων μέτρων
Δεδομένης της παραδοχής του ΔΝΤ ότι έσφαλε στον πολλαπλασιαστή της ύφεσης, προτίθεστε να απαιτήσετε απο το ΔΝΤ υπαναχώρηση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων αυτόματης διόρθωσης;"

Αναλυτικά η ερώτησηέχει ως εξής:

"Προ ημερών πληροφορηθήκαμε  δια μέσου του κ. Ραϊχενμπαχ, ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική που πρότεινε το ΔΝΤ εμπεριείχε λανθασμένες παραδοχές για τις συνέπειες της, στην ελληνική οικονομία. Η δημόσια ομολογία αυτή, οδηγεί στην αδήριτη ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η κοστολόγηση των συνεπειών στην ελληνική οικονομία και στην άμεση αλλαγή των όρων εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Παράλληλα ως επιβεβαίωση  των παραπάνω, έρχονται στο φως  της δημοσιότητας, άρθρα, που αφορούν σε μείωση των προσδοκώμενων εσόδων για τον μήνα Ιανουάριο κατά 7% , δηλαδή απόκλιση κατά περίπου 305 εκ. ευρώ. Η διαφορά στα έσοδα φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της μειωμένης κατανάλωσης των νοικοκυριών και των μειωμένων εσόδων από επιχειρήσεις καθώς η επιχειρηματικότητα έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα και βαίνει μειούμενη. Ταυτόχρονα οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, αν και καταλογίζουν πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις και κυρίως για μη απόδοση ΦΠΑ, δυσκολεύονται να αποδώσουν καρπούς για τα δημόσια ταμεία.

Είναι πλέον  ξεκάθαρο ότι η ακολουθούμενη  πολιτική αναπαραγάγει ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης που μόνο με αναπτυξιακά εργαλεία και αναπτυξιακές πολιτικές θα μπορέσουμε να ανασχέσουμε.

Η δέσμευση της  κυβέρνησης για την εφαρμογή μέτρων αυτόματης διόρθωσης, απειλεί αυτήν  την στιγμή όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και την κοινωνική συνοχή της, αν λάβουμε υπ’ όψη, ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά μέτωπα αντιπαράθεσης με κλάδους της ελληνικής οικονομίας και η φοροδοτική ικανότητα του μέσου φορολογούμενου έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής του.

Λαμβάνοντας υπ’  όψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Αν από τον πρώτο μήνα του 2013, βρισκόμαστε σε πορεία απόκλισης από τους στόχους που έχουμε δεσμευθεί να επιτύχουμε, με ποιες διορθωτικές ενέργειες σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε  το συγκεκριμένο γεγονός έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επιβολής νέων μέτρων
Δεδομένης της παραδοχής του ΔΝΤ ότι έσφαλε στον πολλαπλασιαστή της ύφεσης, προτίθεστε να απαιτήσετε απο το ΔΝΤ υπαναχώρηση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων αυτόματης διόρθωσης;"

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "έρχεται" στη Χαλκίδα


Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαίκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με το Δήμο Χαλκιδέων, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαίκής Ένωσης εναντίον της Οικονομικής Κρίσης – Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημαρχείου (Φαρμακίδου 15).

Εντάσσεται δε, στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων της Γεν. Δ/νσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, με σκοπό τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας με τους Πολίτες και τους Φορείς της Ελληνικής περιφέρειας και απ’ ευθείας διαλόγου τους με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ομιλητές θα είναι Ευρωβουλευτές, στελέχη και εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέσιμοι και για κατ’ ιδίαν ενημερώσεις.

Προσκεκλημένοι –με την παρούσα ανακοίνωση να αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση- είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς (Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικοϋπαλληλικά Σωματεία, Επιστημονικοί Σύλλογοι, Ενώσεις Πολιτών κ.α.) που δραστηριοποιούνται στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χαλκίδας και της Εύβοιας καθώς και απλοί Πολίτες.

Λίγο αργότερα, στις 4:30 το απόγευμα στην αίθουσα του ΔΟΑΠΠΕΧ (Αβάντων 50), σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και Τμημάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών και των παραγόντων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνουν μια ακόμη εκδήλωση, με θέμα «Νέα Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Στρατηγική/Ευρώπη 2020».

162 Θέσεις στη λαϊκή αγορά της Ερέτριας


Εκατόν εξήντα δύο (162) κενές θέσεις στη λαϊκή αγορά της Ερέτριας προκηρύσσονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας , που υπάγεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2) Βεβαίωση αναπηρίας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
3) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4) Αντίγραφο όλων των σελίδων της ισχύουσας άδειας
5) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ερέτριας για τέλη χρήσης λαϊκής αγοράς
6) Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε λαϊκές αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά  μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2013, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Λ. Χαϊνά  93, Χαλκίδα.

Ο Μαρκόπουλος οδεύει προς ΝΔ


Βήματα προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρώην υπουργός (πρώην στέλεχος των ΑΝΕΛ) Κώστας Μαρκόπουλος, κάτι που δεν έχει διαφύγει την προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου.

Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα ο ανεξάρτητος βουλευτής ψήφισε μια κυβερνητική τροπολογία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου. Η στάση του αυτή ξένισε αρκετούς. Ωστόσο, οι καλά γνωρίζοντες τα γαλάζια παρασκήνια υποστηρίζουν ότι μέχρι την άνοιξη –το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο– ο κ. Μαρκόπουλος θα έχει επιστρέψει στο «μαντρί».

Εξάλλου, ο ίδιος πρόσφατα με άρθρο του σε κεντροδεξιά εφημερίδα αποθέωσε τον Σαμαρά, λέγοντας πως πέτυχε την παραμονή της χώρας στην ΕΕ, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι η μοναδική σταθερά στο σημερινό πολιτικό σκηνικό…

tokarfi.gr

Enhanced by Zemanta

Το τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας ΔΕΝ πρέπει να κλείσει


Το τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας ΔΕΝ πρέπει να συγχωνευθεί με το αντίστοιχο της Λαμίας, αναφέρουν φοιτητές και καθηγητές σε ανακοίνωσή τους και εξηγούν  τους λόγους, για τους; οποίους πρέπει να παραμείνει το τμήμα στη Χαλκίδα.

Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας:

1. Έχει 1935 ενεργούς σπουδαστές με καθημερινή παρουσία και συμμετοχή

2. Έχει 17 μέλη ΕΠ, 12 από τα οποία είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (το μεγαλύτερο Τμήμα Ηλεκτρολογίας στην Ελλάδα και το τρίτο μεγαλύτερο Τμήμα ΤΕΙ της χώρας)

3. Είναι 2ο τμήμα Ηλεκτρολογίας TEI στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Εισαγωγικές Εξετάσεις

4. Απονέμει τουλάχιστον 100 πτυχία το χρόνο

5. Διαθέτει σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, επικαιροποιημένο το 2012, προσαρμοσμένο στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, εναρμονισμένο με το ρόλο της Εύβοιας στην οικονομική γεωγραφία της χώρας.

6. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαστήρια για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του.

7. Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, και συμμετοχή σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά έργα (FP7, Artemis).

8. Είναι έντονα εξωστρεφές με ευρύ δίκτυο επαφών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Χαίρει καταξίωσης και συνεργάζεται με εταιρίες και βιομηχανίες της περιοχής και του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως ΕΑΒ, ΔΕΗ, ΕΛΔΑ, ΧΑΛΚΟΡ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, SABO.

Αλιβέρι: 30χρονη νεκρή στο σπίτι της


Θρήνος στο Αλιβέρι, όπου μια 30χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της στον οικισμό «Κοκκινόγια».

Την άτυχη κοπέλα βρήκε νεκρή ο πατέρας της που σαστισμένος ειδοποίησε τους γείτονες και στη συνέχεια τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία αποκλείσθηκε η εγκληματική ενέργεια.

Για τα αίτια του θανάτου τής άτυχης 30χρονης παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου.

Χαλκίδα: Το αυτοκίνητο κάηκε και το παλικάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο!


Ήταν μία τα ξημερώματα όταν ένας δυνατός ήχος έκανε μια ολόκληρη γειτονιά να τρέξει να δει τι συμβαίνει.

Ήταν η στιγμή που ένα αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο.

Ξαφνικά όλο το τετράγωνο γέμισε με καπνούς και όλοι έτρεξαν να δουν αν είναι καλά ο οδηγός.

Αμέσως πυροσβεστική, και η τροχαία έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια ένα 28χρονο παλικάρι.

Η κίνηση ήταν αστραπιαία μιας και το όχημα είχε παραδοθεί στις φλόγες. Αρκετός κόσμος μαζεύτηκε στο σημείο και όπως θα δείτε στο βίντεο οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά.

Το άτυχο παλικάρι αυτή την στιγμή νοσηλεύεται, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι σοβαρή.

evianews.com

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...