Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

Φέρνουν στη Χαλκίδα τα σκουπίδια της.. Κερατέας!

Σύμφωνα με ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο η απόφαση για την δημιουργία ΧΥΤΑ στην Κερατέα είναι παράνομη και οι σχετικές εργασίες οφείλουν να σταματήσουν .

Ταυτόχρονα κρίθηκε ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Στην απόφαση επισημαίνεται ο άμεσος κίνδυνος επιβολής τσουχτερών προστίμων από την ΕΕ, σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν σύντομα στη Χαλκίδα.
Αναλυτικά η απόφαση

Ειδικότερα, το Τμήμα Αναστολών του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ’ αριθμ. 31/2011 απόφασή ενέκρινε την αίτηση του Δήμου Κερατέας που ζητούσε να αναιρεθεί η από 30.7.2009 υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε μέχρι 30.10 2013, η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή εγκατάστασης αποβλήτων στην Κερατέα.
Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, επισημαίνει ο Δήμος ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 33 Ν. 3164/2003 με την οποία εγκρίθηκε η Β’ φάση σχεδιασμού της διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής στην οποία στηρίχθηκε η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και καθορίστηκαν ως κατάλληλες για τη Νοτιοανατολική Αττική οι θέσεις «Βραγόνι» Κερατέας και «Λατομεία Κυριακού» Κρωπίας.

Ακόμη, ο Δήμος αναφέρει ότι η περιοχή της Κερατέας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών, ενώ επισημαίνει επίσης ο Δήμος, ότι η περιοχή κατασκευής της εγκατάστασης βρίσκεται εντός των ορίων της Λαυρεωτικής η οποία έχει κηρυχθεί ήδη από το 1980 ως αρχαιολογικός χώρος.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κατερίνα Σακελλαροπούλου) ενέκριναν όλους τους ισχυρισμούς του Δήμου Κερατέας.
Για ορισμένους από αυτούς επισημαίνεται ότι έχουν κριθεί ήδη κατά το παρελθόν (όπως περί αντισυνταγματικότητας Ν. 3164/2003) με παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ για άλλους (όπως είναι περί αρχαιοτήτων) αναφέρεται ότι δεν έχουν προστεθεί νεότερα στοιχεία που να ανατρέπουν τις παλαιότερες αποφάσεις του δικαστηρίου.
Μάλιστα στην απόφαση γίνεται ειδική αναφορά στο από 20.12.2010 έγγραφο της περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο αναφέρεται στην προειδοποίηση του τομέα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Οκτώβριος 2010), ύστερα από καταδικαστική απόφαση της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως τελευταία προθεσμία αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων την 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά την πάροδο της οποίας θα ακολουθήσει νέα καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα.

Έτσι, το Συμβούλιο της Επικρατείας «σταθμίζοντας αφενός τις επιπτώσεις του έργου ενόψει του χαρακτήρα της επίμαχης έκτασης και των δεδομένων της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου τους λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη δημιουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, άγεται στην κρίση ότι συντρέχει λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως» (υπουργικής απόφασης).
Επίσης σταθμίζοντας τις επιπτώσεις του έργου, τις ειδικές μελέτες για την περιοχή της Ριτσώνας θέση "Οντάθι" και αφετέρου τους λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος αποφάσισε τη δημιουργία του ΧΥΤΑ στη ΧΑΛΚΙΔΑ.

http://www.halkida.tv/article/2111

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...