Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Περιφέρεια: Συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών


Με πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής : 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και της γενικότερης πολιτικής που έχει επιδεινώσει την κατάσταση των αγροτών με τη δυσανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, γεωργικά εφόδια, κ.λ.π.) με τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς των αγροτικών προϊόντων και με την απώλεια παραδοσιακών αγορών :

Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις (αύξηση φόρου πετρελαίου και εισφορών ΟΓΑ, φορολογία, χαράτσια, κατάργηση δώρων στις συντάξεις) αλλά και τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αφού το κόστος παραγωγής οδηγείται σε απαγορευτικά επίπεδα, που εξαφανίζουν τον αγρότη και τις οικογένειές τους.

Καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα τα θέματα του πρωτογενή τομέα, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων και της μείωσης του κόστους παραγωγής. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε μια χώρα που εισάγει τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προίόντων, αλλά με στοχευμένες ενέργειες να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να γίνουμε μια χώρα διατροφικά αυτάρκης.

Καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει σαν στόχο :

α) την υποβάθμιση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων χωρίς διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Περιφερειών αποδυναμώνοντας δραματικά τον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων του, όπως αυτό φαίνεται καθημερινά τα τελευταία χρόνια (π.χ. 2 χρόνια για να εγκριθεί ένα σχέδιο βελτίωσης, 12 μήνες για μια γεώτρηση, κ.λ.π.)

β) την ανάθεση  των περισσότερων προγραμμάτων –  ελέγχων σε ιδιωτικές υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία υποδομή.

Είμαστε αλληλέγγυοι  στον αγώνα των αγροτών και  των οικογενειών τους για να μείνουν  στον τόπο τους, για να μην ξεριζωθούν από τα χωράφια τους, για τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών και φτηνών προϊόντων διότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας.

Όλες οι κυβερνήσεις  των τελευταίων χρόνων με την πολιτική τους έχουν συντελέσει στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος και  στο μαρασμό της περιφέρειας.

Εμμένουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων  τους.»

Περιφέρεια: Συμπαράσταση στoυς εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕΚ


Ομόφωνο ψήφισμα  συμπαράστασης στoυς εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕΚ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας:  

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταδικάζει τη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι Εύβοιας και δηλώνει ότι θα σταθεί αλληλέγγυο στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων έως ότου επιλυθεί το ζωτικό για τους εργαζόμενους πρόβλημα»

Περγαντάς: Ποια έργα έγιναν ή γίνονται στην Εύβοια


Τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς Ελλάδας για το 2012 παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Συνήλθε στις 31 Ιανουαρίου σε Ειδική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του «Καλλικράτη».

Ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς παρουσίασε τον απολογισμό του 2012, λέγοντας εισαγωγικά:

«Έτος αναφοράς του απολογισμού το 2012. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε, σε επίπεδο χώρας, από μεγάλες αντιφάσεις και επίφοβες ανατροπές. Μια χρονιά που η οικονομία  βυθίστηκε σε μεγαλύτερη ύφεση, η κοινωνία πιέστηκε και οι θεσμοί υπέστησαν μεγάλους κραδασμούς, φτάνοντας μερικές φορές στα όριά τους.

Αυτή τη χρονιά άλλαξαν πολλά. Εκτός από ένα. Τη συνέπειά μας απέναντι στη Στερεά Ελλάδα και τους συμπολίτες μας. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα εμπόδια, καταβάλαμε και συνεχίζουμε μια καθημερινή εργώδη προσπάθεια να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.»

Ακολούθησε η παρουσίαση του απολογισμού που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα :

Στο πρώτο επίπεδο της  θεσμικής, διοικητικής λειτουργίας και των πολιτικών, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δυσχέρειες και στα προβλήματα – αποτελέσματα της ύφεσης  που αντιμετώπισε η Περιφέρεια το 2012 (μείωση του προσωπικού, μείωση χρηματοδοτήσεων και υστέρηση απόδοσης των πόρων, επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου, αναστολή νέων δημοπρατήσεων έργων) καθώς και στη διμέτωπη  διαχείριση αυτών των θεμάτων :

Αφενός με συνετή εφαρμογή των προγραμμάτων , ιεράρχιση των  προτεραιοτήτων και προσεκτική διαχείριση των χρημάτων της Περιφέρειας.

Αφετέρου με διεκδικήσεις και πιέσεις για περισσότερα κονδύλια, αλλά και αντιδράσεις στην υποβάθμιση του θεσμού των αιρετών Περιφερειών.

Οι πρακτικές αυτές  απέδωσαν καρπούς, αφού έστω και στην εκπνοή του 2012 δόθηκαν 20,4 εκ. € από  τους ΚΑΠ, διασφαλίστηκε η χρηματοροή ορισμένων προγραμμάτων εθνικών πόρων και υλοποιήθηκε απρόσκοπτα ο προϋπολογισμός, με υλοποίηση έργου χωρίς οφειλές και καθυστερήσεις πληρωμών.

Στο δεύτερο επίπεδο των  ευρύτερων διαδικασιών προγραμματισμού, ο κ. Περγαντάς επεσήμανε κεντρικές ενέργειες του 2012 και συγκεκριμένα :

Την επιτυχή υλοποίηση  του ΕΣΠΑ, που βρίσκεται σε πλήρη  εξέλιξη, αξιοποιώντας κονδύλια και  διοχετεύοντας χρήμα στην αγορά. Υλοποίηση που η επιτυχία της  πιστοποιείται από την – για  δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - πρωτιά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ποσοστό 74 %.

Την στήριξη της επιχειρηματικότητας  και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ομαλή διαχείριση των προγραμμάτων των Επενδυτικών Νόμων.

Την έναρξη σχεδιασμού της  Ε΄προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, με κεντρική προτεραιότητα την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.

Την εφαρμογή δράσεων του  καλαθιού αγροτικών προϊόντων για  την στήριξη του πρωτογενούς  τομέα.

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Στερεάς Ελλάδας με προβολή  των τοπικών προϊόντων και  διεθνείς συνεργασίες με την Κίνα.

Την αξιοποίηση δράσεων LEADER και προγραμμάτων τόνωσης της απασχόλησης.

 Στο τρίτο επίπεδο η  παρουσίαση του Περιφερειάρχη εστιάστηκε στην υλοποίηση έργου το 2012 στις πέντε περιφερειακές ενότητες της  Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα :

Στην Εύβοια, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 175 εκ. €. Πρόκειται για σχολικά συγκροτήματα (ολοκληρώθηκαν 14 κτίρια το 2012), βελτιώσεις του οδικού δικτύου και λιμάνια, όπως το λιμάνι της Καρύστου όπου οι εργασίες εξελίσσονται με πολύ καλούς ρυθμούς. Μεγάλη προτεραιότητα παραμένει πάντα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, για το οποίο δρομολογείται η ένταξή του στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και η δυνατότητα χρηματοδότησής του.
Ακόμα στην Εύβοια χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ξεκίνησε το Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχουν ενταχθεί και προχωρούν έργα πολιτισμού (π.χ. Κάστρο της Σκύρου και επανάχρηση σημαντικών κτιρίων στη Χαλκίδα), έργα διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων (π.χ. Βιολογικός Καθαρισμός Σκύρου), καθώς και πλήθος μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

Η παρουσίαση του  απολογισμού πεπραγμένων 2012 έκλεισε  από τον κ. Περγαντά ως εξής :

«Αφήνοντας πίσω μας το δύσκολο 2012, παίρνουμε την εμπειρία που μας έδωσε, την επιμονή, την αποφασιστικότητα και το θετικό πρόσημο που έβαλε στη δουλειά της Περιφέρειας, στη δουλειά όλων μας.

Γιατί αυτή η  δουλειά είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας. Είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής, της στήριξης, της ενθάρρυνσης, της αναγνώρισης, του διαλόγου, ακόμα και της κριτικής που εσείς οι ίδιοι ως μέλη των θεσμικών οργάνων, αλλά και φορείς και πολίτες μας έκαναν.

Στον κύκλο  της χρονιάς που πέρασε, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε, αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε με πολλούς θεσμικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Κλείνοντας, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω έναν – έναν χωριστά και όλους μαζί για τη συμμετοχή, την παρουσία και τη συμβολή στην προσπάθειά μας και στον κοινό μας στόχο να δώσουμε αξία στη Στερεά Ελλάδα.»

Συνέλαβαν δύο νεαρούς για τη δολοφονία της 77χρονης στην Κάρυστο

Εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Χαλκίδας το αποτρόπαιο έγκλημα, με θύμα 77χρονη, που έγινε χτες στην περιοχή Πέτρινο Γεφύρι της Καρύστου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο νεαρούς ελληνικής υπηκοότητας, 20 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα Χαλκίδας.

Το άγριο έγκλημα, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχε κίνητρο τη ληστεία και έγινε για 30 ευρώ και λίγα χρυσαφικά.

Αυτά ήταν όλα όσα πήραν οι δράστες.

Η δολοφονία της 77χρονης αποκαλύφθηκε, χθες το πρωί, σε ένα μαντρί με ζώα που διατηρούσε κοντά στο σπίτι της όπου έμενε μόνη.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος επισκεπτόταν την ηλικιωμένη γυναίκα για να βλέπει αν είναι καλά, πέρασε και χθες το πρωί.

 Όταν δεν την είδε άρχισε να την αναζητά στο αγρόκτημα, την βρήκε νεκρή  κοντά στο μαντρί και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η γυναίκα ήταν δεμένη χειροπόδαρα με σύρμα και έφερε βρόγχο στο λαιμό.


Οι δράστες έπνιξαν τη γυναίκα στο σπίτι, άρπαξαν ότι βρήκαν, έσυραν το πτώμα της στο μαντρί και εξαφανίστηκαν.

Μετά απο έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες και τους συνέλαβαν χθες το βράδυ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...