Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων σε Κύμη - Αλιβέρι

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (εκχωρημένο ποσό του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»), τέσσερα έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, με συνολικό προϋπολογισμό 832.038 €, και συγκεκριμένα :
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Ζαράκων της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, προϋπολογισμού 148.055 €
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Κριεζών της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, προϋπολογισμού 212.828 €
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Κοσκινών της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, προϋπολογισμού 243.215 €
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Βελούς της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, προϋπολογισμού 227.940 €
Σκοπός των έργων, είναι να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις (χωματουργικά, έργα τελικής κάλυψης και μεταφροντίδας, διαχείρισης ομβρίων, περίφραξη, κ.λ.π.) στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των σκουπιδιών, που πλέον δεν χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να αποκατασταθούν περιβαλλοντικά και να βελτιωθούν οι υποβαθμισμένες περιοχές.

Τελικός στόχος των έργων είναι η συμβολή τους στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, με σύγχρονες προδιαγραφές περιβαλλοντικής ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Στόχος μας είναι η κάλυψη των αναγκών της Στερεάς Ελλάδας σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Σ΄αυτό το πλαίσιο είναι γνωστό ότι το κλείσιμο των ανενεργών ΧΑΔΑ και η αποκατάστασή τους, είναι έργα προτεραιότητας για την Περιφέρεια, αλλά και το σύνολο της χώρας. Εμείς λοιπόν αξιοποιούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για να προχωρήσουμε και σε συνεργασία με τους Δήμους να αναστρέψουμε το φαινόμενο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στους χώρους που χρησιμοποιήθηκαν παλιότερα για την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη καύση των σκουπιδιών.

Υπογράψαμε αποφάσεις ένταξης και χρηματοδοτούμε με 832.038 €, τέσσερα έργα αποκατάστασης στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, που θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βελτίωση συνολικά 46 στρεμμάτων υποβαθμισμένης περιοχής. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε και εξαλείψουμε φαινόμενα μη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ σε κάθε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και να προχωρήσουμε συνθετικά εφαρμόζοντας σύγχρονα και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τεχνικο - οικονομικά αποδεκτά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...