Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

Βασιλικό: Επισκέψιμος ο μεσαιωνικός πύργος

Προσβάσιμο μνημείο είναι πλέον ο μεσαιωνικός πύργος στο Βασιλικό της Εύβοιας, μετά τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με αυτεπιστασία και με χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ.

Οι επεμβάσεις είχαν στόχο αφενός να διατηρηθούν τα αυθεντικά στοιχεία του μνημείου και αφετέρου οι νέες κατασκευές να είναι διακριτές, διακριτικές και αναστρέψιμες. Με αφορμή το έργο αυτό ο Δήμος Ληλαντίων πραγματοποίησε τη διαμόρφωση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική ανάδειξή του.

Ο Πύργος του Βασιλικού που βρίσκεται σε καίρια θέση του οικισμού, έχει τετράγωνη κάτοψη με μήκος πλευράς περίπου 8,20 μ. Πριν την αποκατάσταση διέσωζε μόνο τους περιμετρικούς τοίχους, που διατηρούνταν ακέραιοι σε όλο τους το ύψος (17,50μ.), μέχρι και τις επάλξεις. Αφού στερεώθηκαν οι τοίχοι, αποκαταστάθηκαν εσωτερικά τα τέσσερα επίπεδα με την κατασκευή ξύλινων δαπέδων. Επιπλέον, κατασκευάσθηκε μία απλή και λειτουργική στέγη, αφού η αρχική μορφή της δεν ήταν γνωστή.

Καθώς ο πύργος διατηρούσε την αυθεντική του είσοδο στον πρώτο όροφο σε ύψος 7 μ., όπου η πρόσβαση τότε γινόταν με ξύλινες κλίμακες, κατασκευάσθηκε εξωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των επισκεπτών στο εσωτερικό. Οι κατασκευές που εξυπηρετούσαν τις οικιστικές ανάγκες του φεουδάρχη και των ενοίκων, όπως η εστία, το προσκυνητάρι και το αποχωρητήριο-καταχύστρα συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν.

Προκειμένου ο πύργος να λειτουργήσει όχι μόνο ως επισκέψιμο μνημείο, αλλά και ως κέντρο πληροφόρησης για την οχυρωματική αρχιτεκτονική της Εύβοιας την περίοδο της λατινοκρατίας, οργανώθηκε οπτικοακουστική έκθεση με ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για τον πύργο του Βασιλικού όσο και για τους σημαντικότερους πύργους και μεσαιωνικά κάστρα της Εύβοιας. Η έκθεση περιλαμβάνει ακόμα πληροφορίες και για τους πύργους των φεουδαρχών της Δυτικής Ευρώπης, που αποτέλεσαν το πρότυπο για αυτούς της Εύβοιας.

Η αποκατάσταση του μνημείου και η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση για το Δήμο Ληλαντίων καθώς ο πύργος βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού ή και μέχρι πρότινος κατάστασή του δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου.

Παράλληλα δημιουργείται ένας ιδιαίτερα αξιόλογος πόλος προσέλκυσης επισκεπτών, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο πύργος θα είναι ανοιχτός για το κοινό, ενώ οι σχολικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού της έκθεσης.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=334956&dt=01/06/2010#ixzz0pahi0glZ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...