Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Τροπολογία της ΔΗΜΑΡ για το Πετρέλαιο Θέρμανσης

Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα της ΔΗΜΑΡ επανακατέθεσε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»  για την επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν του ν. 4092/12/(αρθ. 5), το οποίο θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η εξίσωση των φόρων του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης  επιβλήθηκε από το μνημόνιο στη χώρα μας με την αιτιολογία ότι είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων και να ανακτήσει το δημόσιο τα έσοδα που χάνει από αυτό. Δεδομένου όμως ότι πλέον ολοκληρώνονται τα εργαλεία καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, (σύστημα εισροών - εκροών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σύντομα και στην επαρχία, σε διυλιστήρια και εταιρείες, καθώς και η εγκατάσταση συστήματος GPS στα βυτιοφόρα των μεταπωλητών θέρμανσης) και ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ συρρικνώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κρίνεται αναγκαίο για περιβαλλοντικούς αλλά κυρίως για κοινωνικούς λόγους να επανέλθει ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν

Το πλήρες κείμενο της  τροπολογίας είναι το εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εξίσωση των φόρων  του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης επιβλήθηκε από το μνημόνιο στη χώρα μας με την αιτιολογία ότι είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων και να ανακτήσει το δημόσιο τα έσοδα που χάνει από αυτό.

Σήμερα όμως τα εργαλεία καταπολέμησης  του λαθρεμπορίου ολκληρώνονται. Ξεκίνησε ήδη η λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών σε Αττική και Θεσσαλονίκη  αφού σε 1124 από το σύνολο των 1250 πρατηρίων (ποσοστό 90%) έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο σύστημα, και όσοι δεν το έχουν εγκαταστήσει θα βρίσκονται εκτός Νόμου, δηλ. το πρατήριό τους θα σφραγίζεται.

Παράλληλα το Υπουργείο οικονομικών  διαβεβαιώνει ότι άμεσα:

Θα καθοριστούν οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών σε διυλιστήρια και  εταιρείες και θα γίνει η εγκατάσταση  συστήματος GPS στα βυτιοφόρα των μεταπωλητών θέρμανσης.

Επίσης, μέχρι τις 15/10/2013, σύμφωνα  με την ΠΟΛ 1206 (ΦΕΚ 2237Β/10-9-2013) θα επεκταθεί  το σύστημα εισροών - εκροών τόσο στις αποθήκες όσο και στους μεταπωλητές  πετρελαίου θέρμανσης.

Στο όνομα του μνημονίου, η Ελλάδα έφθασε να έχει πανευρωπαϊκά τον τρίτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αποτέλεσμα της εξίσωσης, απτά πλέον, δημιουργεί πλέγμα αρνητικών επιπτώσεων σε οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Ήδη ο προϋπολογισμός των εσόδων από την αύξηση του Ε.Φ.Κ. μειώθηκε κατά 230 εκ. ευρώ λόγω μειωμένης κατανάλωσης που οδήγησε σε συρρίκνωση της τάξης του 70,3% (540 εκ. €) τα έσοδα από Φ.Π.Α. Συρρίκνωση που δεν αντισταθμίστηκε βέβαια από την αύξηση κατά 5% της ποσότητας πετρελαίου κίνησης.

Κατά τη μόλις ενός έτους εφαρμογή των μέτρων, εκατοντάδες  πρατήρια έβαλαν λουκέτο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Υπήρξε μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση τόσο από την παράνομη υλοτομία όσο  από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας  ιδιαίτερα επιβαρυντική και επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη καύση κάθε είδους υλικού. Κυρίως όμως, δημιουργήθηκε τεράστιο κοινωνικό ζήτημα από την αδυναμία που δημιουργήθηκε σε εκατομμύρια οικογένειες με τραγικά αποτελέσματα στην επιβίωσή τους, που αφορά την πρόσβαση στη θέρμανση, ειδικά στις βόρειες  και ορεινές περιοχές της Χώρας.

Άρα το κράτος οφείλει  το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρώσει  το πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα  και να μην μετακυλύει το πρόβλημα στις ζωτικές καθημερινές ανάγκες των πολιτών, όπως είναι η θέρμανση και εν τέλει να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.                                        

Με την παρούσα πρόταση  νόμου προτείνεται:

1. Η επαναφορά του  ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν του ν. 4092/12/ (αρθ. 5), ώστε να επανορθωθεί η αστοχία του συγκεκριμένου νόμου και να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε οικονομικό, περιβαλλοντικό  και κυρίως κοινωνικό επίπεδο.

2. Η κατάργηση της  περίπτωσης β’ της παρ. 8 του  αρθ. 36 του ν. 4092/12 σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνεται η εξής τροπολογία.

                                            ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 1

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2960/2001 ‘Εθνικός Τελωνειακός κώδικας

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του αρθ. 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

Α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ’ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και  ια’ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιούνται ως  καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι κα την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε 60  ευρώ το χιλιόλιτρο, με εξαίρεση το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνονται από τα  Νομικά Πρόσωπα του αρθ. 2, παρ. 4 και του αρθ. 101, παρ. 1 του ν.2238/1994(Α’ 151). Τα πρόσωπα αυτά , για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Οι διατάξεις της παρ. 7, του αρθ. 19 του ν. 2753/1999 (Α’ 249) και της παρ. 4 του αρθ. 21 του ν. 3139/2003 (α» 2660 δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω νομικά πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια  για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 2

Καταργείται η περίπτωση β’ της παραγράφου8 του αρθ. 36 του ν. 4092/12. 

Χαλκίδα: Έπιασαν τον κλέφτη με.. τα κλειδιά στο χέρι!

Σήμερα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας, ενημερώθηκε τηλεφωνικά για κλοπή που βρίσκεται σε εξέλιξη από άγνωστο δράστη σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο στη Χαλκίδα.

Αστυνομικοί της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. που περιπολούσαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα (4) κλειδιά γερμανικού τύπου, τα οποία είχε μόλις αφαιρέσει από το ανωτέρω αυτοκίνητο και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, προέκυψε ότι ο 31χρονος μέσα σε δύο ημέρες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από 10-10-2013 έως και 11-10-2013, διέρρηξε ακόμη τέσσερα αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.

Η λεία που αποκόμισε από την παράνομη δράση του είναι κυρίως μικρά χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, προκειμένου να εξακριβωθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας. 

ΣΕΛΜΑΝ, ΝΕΟΣΕΤ, Μαρκόπουλος, παρτίδα πόκερ για… γερά νεύρα

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Βουλευτή Εύβοιας Κώστα Μαρκόπουλου, με τους προέδρους των σωματείων ΝΕΟΣΕΤ και ΣΕΛΜΑΝ, στην αίθουσα του ΕΚΕ, λίγα λεπτά μετά τις επτά. 

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΕΚΕ Στέφανος Μπασινάς, ενημέρωσε τον Βουλευτή για την αναφορά που κατέθεσε το σωματείο της ΣΕΛΜΑΝ στον Άρειο Πάγο για τα σκάνδαλα που έχουν σημειωθεί και στο λιμάνι του εργοστασίου.

Ο Θανάσης Δεμερούτης , πρόεδρος του σωματείου της ΣΕΛΜΑΝ, ξεκινώντας την ενημέρωση, έδειξε έγγραφα στον κ. Μαρκόπουλο αποδεικνύοντας «πώς έτρωγαν οι… ιθύνοντες τα λεφτά της ΣΕΛΜΑΝ» όπως τόνισε. Κατέθεσε και ερωτήσεις που έχουν κάνει με τη βοήθεια δικηγόρων για τους αγοραστές και τη ΣΕΛΜΑΝ, για την πώληση προϊόντων στην ALFA WOOD, για χαμένους φόρους, τιμολόγια για το πόσο πουλούσε μέσα η εταιρία και πόσο έξω κ.ά.

 Ο Κώστας Μαρκόπουλος είπε μεταξύ άλλων πως «εμείς καθόμαστε και κονταροχτυπιόμαστε στη Βουλή για περιβαλλοντικούς όρους. Και εδώ, βλέπω πως όταν αυτός που σου δίνει την άδεια σε παίζει κομπολόι ή τον παίζεις κομπολόι, πρέπει να υπάρχει αντίσταση». Ο κ. Δεμερούτης είπε πως τα προβλήματα αυτά υπήρχαν και οι κυβερνήσεις όλες τα ήξεραν. Από την άλλη, ο βουλευτής είπε πως βγαίνει από τα ρούχα του γιατί πρώτη φορά άκουσε όλα αυτά τα θέματα σχετικά με κάψιμο, δεξαμενές , λυματολάσπη και υπόλοιπες περιβαλλοντικές παρανομίες.

Ανέφερε για μία ακόμη φορά ο κ. Δεμερούτης ότι απολύσεις δεν έχουν ακόμη γίνει παρά μόνον 77, με 1.000 ευρώ -συμβολικά -ως αποζημίωση. Τα υπόλοιπα δηλαδή η εταιρία θα τα χρωστάει… Ανέφερε τις επισκέψεις που έκανε το σωματείο στα γραφεία της εταιρίας για την εξόφληση των αποζημιώσεων, για να πάρουν την απάντηση πως περιμένουν να εγκριθούν δάνεια από τράπεζες. Ο Κώστας Μαρκόπουλος σύστησε να πάρουν τη δικηγόρο τους και να δει το πρόγραμμα του πήρε η εταιρία μέσω ΕΣΠΑ και δεσμεύθηκε τα υπόλοιπα να τα μελετήσει.

Σειρά είχε το σωματείο της ΝΕΟΣΕΤ αναφέροντας πως τους είπε η διοίκηση «δεν υπάρχει σάλιο, βγείτε όλοι έξω, δεν έγινε λόγος ούτε για αποζημίωση, ούτε για τίποτα». Τον Φεβρουάριο εστάλη το τελευταίο e-mail που ανέφερε πως δεν μπορούσε η εταιρία να βρει χρήματα, ανέφερε ο Γιάννης Χρυσάγης, πρόεδρος του σωματείου ΝΕΟΣΕΤ.

Αναφέρθηκε πως απορρίφθηκε από το Άρθρο 99 γιατί χρωστούσε η εταιρία αλλά και γιατί δεν το υποστήριξε. Ο κ. Χρυσάγης, απευθυνόμενος στον Βουλευτή είπε πως όταν είχαν και πάλι συναντηθεί, είχε πει – ο Μαρκόπουλος-μια σωστή κουβέντα: «Βάλτε τους εργοδότες κάτω». Πάνω σε αυτό είπε ο πρόεδρος του σωματείου «ο Διευθυντής της εταιρίας, 70 και πλέον χρονών, ήταν τσοπάνης. Δεν είναι φυσικά ντροπή αλλά μη έχοντας παιδιά, σκυλιά, η κακοδιαχείριση και οι… αυλικοί αρκούσαν για να φτάσει εκεί η επιχείρηση». Χρωστάει περίπου 10 εκατομμύρια η εταιρία στους υπαλλήλους αναφέροντας πάνω σε αυτό ο κ. Χρυσάγης ότι «το ποσό αυτό είναι τόσο μεγάλο για τους εργαζόμενους της Αθήνας, γιατί εμείς εδώ, είχαμε μισθούς της Τρόικα…»

Στη συνέχεια, δόθηκαν στοιχεία για την μετάβαση της εταιρίας σε άλλη off shore εταιρία Κύπρου, με το ίδιο αντικείμενο, με τους ίδιους ανθρώπους. Στην ερώτηση του Βουλευτή, γιατί πήγε στην Κύπρο, απήντησε ο Γιώργος Σφήκας Γραμματέας του σωματείου πως με 1.500 ευρώ γίνεται  μια off shore. Υπάρχουν στο ίδιο χαρτί οι μισθοδοσίες της ίδιας εταιρίας και έτσι αποδεικνύεται. Πάνω σε αυτό ο κ. Μαρκόπουλος είπε πως αυτό είναι ποινικό. Το τρελό της υπόθεσης, είπε ο Γιάννης Χρυσάγης, είναι πως συνεχώς ανοίγουν καινούρια καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα!

«Δεν πιάνονται οι άνθρωποι κ. Μαρκόπουλε» είπε σε όλους τους τόνους. Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε πως στο χθεσινό κεντρικό δελτίο του Νίκου Ευαγγελάτου αναφέρθηκαν αυτά ενώ τόνισε πως κατάφορα παραβιάζονται δικαιώματα από την εταιρία. Αναφέρθηκαν και οι καταγγελίες που έχουν γίνει από τους εργαζόμενους, το σενάριο της βίαιης εκποίησης, το ποσό που χρωστά η εταιρία σε τράπεζες, το δελτίο ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας στην Παλλήνη κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναφέρθηκε και το ποσό των 300.000 ευρώ που πήρε η εταιρία από το ΕΣΠΑ όπου δόθηκε, όπως ανέφερε ο Αθανάσιος Σκλαβούνος, Αντιπρόεδρος σωματείου ΣΕΛΜΑΝ γιατί συμμετείχε και ο ίδιος, μόνο το 60-70% των χρημάτων που δικαιούνταν οι εργαζόμενοι από τα σεμινάρια και όταν τελείωσε το πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι δεν είδαν ποτέ τα υπόλοιπα χρήματα. Να σημειωθεί πως σε ορισμένους υπαλλήλους δόθηκε μόνον το 20% των χρημάτων και τα υπόλοιπα… τα αναμένουν. Το ταμείο ανεργίας, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τους εργαζόμενους και ζήτησαν αν μπορούν να αναγνωριστούν τα ένσημα που έχουν αφού δεν γίνεται μιας και βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Ο Κώστας Μαρκόπουλος είπε πως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και έχουν μπει σε μια ρότα κουβέντας. «Ένας στους τρεις που χτυπά την πόρτα του γραφείου μου, είναι ανασφάλιστος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα τα δω και τα δύο θέματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα κάνω και μια κουβέντα με τον Υπουργό και την Τρίτη, ελπίζω να έχετε νέα. Όσο για το θέμα του Διοικητηρίου Στέφανε, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να απεμπλακείτε γιατί η κοινωνία αρχίζει λίγο και αντιδρά. Επανέρχεστε και πάλι αργότερα αλλά ο κόσμος ζητά να εξυπηρετηθεί».

eviatop.blogspot.com

Έφοδος των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στα αστυνομικά τμήματα Ακρόπολης και Χαλκίδας

Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων βρήκε από φαρμακευτικά-ναρκωτικά δισκία μέχρι αδήλωτα όπλα και μαϊμού CD


Σημαντικά ευρήματα εντόπισαν οι «αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας στα αστυνομικά τμήματα και τμήματα ασφαλείας Ακροπόλεως και Χαλκίδας, στο πλαίσιο των στοχευμένων ερευνών για περιστατικά ενδεχόμενης συμμετοχής αστυνομικών σε παράνομες ενέργειες.

Ειδικότερα, στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως βρέθηκε καρτέλα με πέντε δισκία VULBEGAL, σε συρτάρι Υπαστυνόμου, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, σε ντουλάπες βρέθηκαν 70 πακέτα τσιγάρα, σακίδιο πλάτης με 73 CD και DVD, καθώς και αντιασφυξιογόνος μάσκα. Επιπλέον, σε χρηματοκιβώτιο φύλαξης κατασχεμένων όπλων, βρέθηκε πυροβόλο όπλο με 50 φυσίγγια, εντός φακέλου με την ένδειξη «ανευρέθη 5ος όροφος παλαιά αποθήκη». Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκε δικογραφία.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας βρέθηκαν 41 φαρμακευτικά - ναρκωτικά δισκία, σε ντουλάπι Αρχιφύλακα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ περαιτέρω αφέθηκε ελεύθερος με παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν 9 πακέτα τσιγάρα, χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης, εντός ντουλάπας δύο κούτες με 246 κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους (CD , DVD), ενώ στο γραφείο της Ομάδας Ναρκωτικών, εντός συρταριού βρέθηκαν μεταλλικός τρίφτης, εξαρτήματα πίπας καθώς και σπόροι κάνναβης σε τέσσερις συσκευασίες των (32,8),(2,1),(0,9) και (0,5) γραμμαρίων. Και για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκε δικογραφία.

Δημοσκόπηση RASS: 1,3% μπροστά η ΝΔ απο το ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ κατά 1,3% καταγράφει δημοσκόπηση της Rass στην οποία καταγράφεται νέα πτώση στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να συμφωνούν με τις διώξεις εναντίον των βουλευτών της.

Τα ποσοστά  ΟΛΩΝ των κομμάτων ΕΔΩ

Μαζικά, μαχητικά, αποφασιστικά για την Απεργία στις 6 Νοέμβρη

Μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για απεργία στις 23 Οκτώβρη συνεδρίασε η Ε.Ε της ΓΣΕΕ η οποία κατέληξε να προτείνει στη Διοίκηση η απεργία να γίνει στις 6 Νοέμβρη.

Το ΠΑΜΕ συμφώνησε στην ημερομηνία αυτή και καλεί σε συναγερμό τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, την κοινή συντονισμένη δράση ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης, των δυνάμεων του κεφαλαίου που χτυπάει το σύνολο της εργατικής τάξης, του λαού.

Γι’ αυτό χρειάζεται αποφασιστικότητα, μαχητικότητα, καλό σχέδιο, καλή διαφώτιση στους εργαζόμενους. Καλούμε τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, να πάρουν άμεσα μέτρα για την επιτυχία της.

Να πάρουμε την υπόθεση της επιτυχίας της απεργίας στις 6 Νοέμβρη στη πλάτη μας. Το ζήτημα της οργάνωσης της είναι πολύ σημαντικό. Το βάρος και η ευθύνη πέφτει στα σωματεία και είναι αναγκαιότητα να γίνει ουσιαστική συζήτηση κατά κλάδο, κατά επιχείρηση για το περιεχόμενο της απεργίας. Να διαμορφωθεί κλίμα διεκδικήσεων. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ να πάρουν πρωτοβουλίες στους κλάδους, στους τόπους δουλειάς για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αγωνιστικής ανάτασης για την επιτυχία της απεργίας και των συγκεντρώσεων του ταξικού κινήματος.

Για να διεκδικήσουμε αποφασιστικά:

Όχι στις νέες μειώσεις στους ήδη μειωμένους μισθούς που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τον νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να επανέλθει η υποχρεωτικότητα τους και να υπογράφει Ε. Γ. Σ. Σ. Ε με επαναφορά των μισθών στα 751 ευρώ ως βάση για διαπραγμάτευση. Να σταματήσει το άθλιο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων και ο απαράδεκτος διαχωρισμός στους μισθούς των εργαζόμενων με βάση την ηλικία.
Να πούμε όχι στο νέο τσεκούρι που έρχεται σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στο πετσόκομμα των εφάπαξ. Να καταργηθούν άμεσα οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, να επανέλθουν η 13η και 14 κύρια και επικουρική σύνταξη, να επιστραφούν στα ταμεία τα κλεμμένα και παρακράτημα από το κράτος και τους εργοδότες. Όχι στην απαλλαγή του κράτους και των εργοδοτών από τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος
Να αυξηθούν τα επιδόματα ανεργίας. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να δίνονται σε όλους τους άνεργους χωρίς ορούς και προϋποθέσεις. Να καταργηθούν όλα τα δουλεμπορικά γραφεία. Να μην επιτρέψουμε το σφαγιασμό των εποχικών επιδομάτων. Όλοι οι άνεργοι να έχουν δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική φροντίδα, δωρεάν μεταφορές. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της μητρότητας, επαναφορά του επιδόματος τοκετού για όλες τις γυναίκες.
Αποκλειστικά Δημόσια - Δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Να παρθεί πίσω το χαράτσι των 25 ευρώ για τα νοσήλια, να καταργηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ στην είσοδο των νοσοκομείων.
Όχι στην απελευθέρωση των απολύσεων. Καμιά απόλυση στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Να ανακληθούν οι ως σήμερα απολύσεις στον δημόσιο τομέα και να δοθούν κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών στην παιδεία, την υγεία και την πρόνοια.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.
Όχι στη νέα φοροεπιδρομή που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Να σταματήσουν τώρα όλα τα χαράτσια είτε της ΔΕΗ είτε της εφορίας. Να σταματήσει κάθε κατάσχεση και πλειστηριασμός στα σπίτια του εργαζόμενου λαού. Να καταργηθούν οι φόροι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Να μη μείνει λαϊκό σπίτι χωρίς θέρμανση.
ΟΧΙ στην απελευθέρωση του ωραρίου. Oχι στην κατάργηση της Κυριακής αργίας. 7ωρο-5μερο-35ωρο.
Να είναι απεργία που θα σηματοδοτήσει νέες εξελίξεις. Να δώσει το έναυσμα για τη συνέχεια της πάλης μας. Πρέπει τώρα να ανασυνταχθούμε! Οι δυσκολίες του αγώνα είναι πολλές αλλά όχι ανυπέρβλητες. Για να ανασάνουμε σήμερα, χρειάζεται ανατροπή της βαρβαρότητας που ζούμε. Να ξαποστείλουμε όσους κάθονται στο σβέρκο μας. Γρανάζι χωρίς εμάς δεν μπορεί να γυρίσει. Να πιστέψουμε στη δύναμή μας και το δίκιο μας

Κατερίνα Γώγου: Οι επώνυμοι στην παρουσίαση του βιβλίου και όλοι στην προβολή του ντοκιμαντερ


Λίγοι αλλά εκλεκτοί παρακολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου για  την Κατερίνα Γώγου του συγγραφέα και εκδότη Γιώργου Χρονά που έγινε στα πλαίσια του 7ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στην Χαλκίδα στην αίθουσα ¨ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ¨ του Ξενοδοχείου ¨ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ¨, την Παρασκευή  11/10/2013. 

Ανάμεσά τους ο μουσικόσυνθέτης Νίκος Ξυδάκης και ο ηθοποιός Τάκης Μόσχος (φωτό αριστερά).

 
Σε αντίθεση η προβολή της ταινίας, που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Μποσκοϊτης και προβλήθηκε λίγο αργότερα στο θέατρο Παπαδημητρίου γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα.


Ανάμεσά τους ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μπουραντάς και πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Αναγνώστου


Αναγνωστάκης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού: Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ

Τοποθέτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που κατάθεσε η κυβέρνηση, έκανε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρης Αναγνωστάκης, ως ειδικός αγορητής στην μόνιμη επιτροπή Οικονομικών, όπου και συζητείται το σχέδιο.

Αρχικά αναφέρθηκε στην ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, που παρουσίασε το προσχέδιο, κρίνοντας ως λανθασμένη την εφαρμοζόμενη πολιτική για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου. Επισήμανε ότι δεν υπήρξαν δημοσιονομικά οφέλη και πως πέρασε ένας ολόκληρος χειμώνας, στερώντας στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα θέρμανσης.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο βουλευτής της Εύβοιας, αντιπαρέβαλε στοιχεία που παράθεσε ο Υφυπουργός Οικονομικών για την πορεία της οικονομίας, με στοιχεία των εκθέσεων του ΔΝΤ και της Κομισιόν καταρρίπτοντας την θετική εικόνα, που ήθελε να παρουσιάσει ο Υφυπουργός.

Συνέχισε θέτοντας τον προβληματισμό, κατά πόσο μπορούν να δημιουργηθούν αξιόπιστες συνθήκες αναπτυξιακής εκκίνησης σε ένα περιβάλλον, που απαξιώνει τη σημασία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, βασίζεται στη μείωση των δημοσίων δαπανών και στηρίζεται στην υπερφορολόγηση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε την άμεση ανάγκη αναπροσαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και της δημιουργίας ενός αναπτυξιακού σοκ, που δυστυχώς αποτυγχάνει να δημιουργήσει ο εν λόγω προϋπολογισμός.

1ο EVIA Cross–Country Enduro Days -

Ένα πολύ όμορφο 3-4 ήμερο χωμάτινης μοτοσυγκέντρωσης, γιορτής, απόδρασης και περιήγησης θα πραγματοποιηθεί στις 25-28 Οκτωβρίου στον Πύργο Σκουντερή στο όρος Δίρφη της Εύβοιας.

Τη διοργάνωση αυτού του ξεχωριστού event έχουν αναλάβει οι «Ιππότες» του Πύργου Σκουντέρι, το Evia Cross-Country team, η Αθηλτική Μοτοσικλετιστική Λέσχη Χαλκίδας (ΑΜΛΕΧ) και ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων και προσκαλούν όλους τους αναβάτες που αγαπούν τη φύση και το χώμα να συμμετέχουν.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση και τις διαδρομές, που δεν έχουν καμία σχέση με οποιανδήποτε μορφή αγώνα (δεν απαιτείται αγωνιστική άδεια), μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι αναβάτες, οι οποίοι όμως πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για τον αναβάτη και τον ειδικό εξοπλισμό enduro για τις α & β διαδρομές.

Ο χώρος των 8 στρεμμάτων που έχει επιλεχτεί για τη συγκέντρωση είναι περιφραγμένος και καλυμμένος με δένδρα άγριας βελανιδιάς και ελαιόδενδρα σε ένα μεγάλο μέρος του. Διαθέτει κλειστό και ημιυπαίθριο χώρο με τρία τζάκια, χοροστάσι, ερείπια Ενετικού Πύργου, 3 εκκλησάκια και χώρο για κατασκήνωση.

Από την πολύ όμορφη τοποθεσία που έχουν επιλέξει οι διοργανωτές, που βρίσκεται 200 μ. από τον εγκαταλελειμμένο οικισμό Σκουντερή, μπορεί να αγναντεύει κανείς όλη την Κεντρική Εύβοια, το γειτονικό Ξηροβούνι, τα χωριά που βρίσκονται περιμετρικά (Βούνους, Αμφιθέα, Λούτσα, Καθενούς, Καμπιά, Αγ. Θανάση, Στρόπωνες, Μετόχι, Κούτουρλα, Γλυφάδα) και στο βάθος το Βόρειο και Νότιο Ευβοικό Κόλπο, το Αιγαίο Πέλαγος και τη Σκύρο.

Εντός του χώρου υπάρχουν επίσης:
-Πέντε υπαίθρια τζάκια
-Ξύλινα περίπτερα διάθεσης φαγητού, ποτών, αναμνηστικών εκδήλωσης καθώς και παραδοσιακών τοπικών εδεσμάτων
-Τραπεζοκαθίσματα διάσπαρτα στο χώρο.
-Βρύσες με πόσιμο νερό στο χώρο εκδήλωση.
-Τουαλέτες, ντουζιέρες, καμπίνες για αλλαγή ρούχων.
-Ηλεκτρική εγκατάσταση για φωτισμό του χώρου των εκδηλώσεων και του camping
-Parking αυτοκινήτων.
-Parking μοτοσυκλετών εντός του περιφραγμένου χώρου.
-Γραφείο πληροφοριών, γραμματείας και οργάνωσης της εκδήλωσης.
-Μαγειρείο και BBQ για εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.

Εναλλακτικά όποιοι δεν θέλουν να διανυκτερεύσουν στον χώρο της κατασκήνωσης,μπορούν να βρουν κατάλυμα στους ξενώνες και ξενοδοχεία της περιοχής της Στενής, της Αρτάκης και της Χαλκίδας.

Απαραίτητα «εφόδια» για τη συμμετοχή:
-Προστατευτικός εξοπλισμός enduro και οδήγησης μοτοσυκλέτας
-Μπιτόνια βενζίνης για τις enduro μοτοσυκλέτες
-Μοτοσυκλέτες σε καλή κατάσταση, καλά λάστιχα και κάποια εργαλεία
-Eξοπλισμός κάμπινγκ, ( Σκηνές, sleeping bag, υποστρώματα, ζεστά ρούχα)
-Καλή διάθεση, πνεύμα αλληλοβοήθειας.

Οι διαδρομές που έχουν επιλεχτεί είναι 3 τύπων:

α) Εντουράδικα μονοπάτια σε σηματοδοτημένη διαδρομή
β) Χωμάτινες διαδρομές για On/Off και Mega Enduro (Περιοχή Ξηροβουνίου-Διρφυς) αυστηρά με χωμάτινα λάστιχα και προστατευτικό εξοπλισμό
γ) Ασφάλτινες ορεινές διαδρομές

Η έναρξη του πλούσιου σε events 4ήμερου ξεκινά την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου με την υποδοχή των πρώτων αναβατών και τελειώνει τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου με το φιλικό Scramble στην περιοχή Αμφιθέας-Βουνών.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των 4 ημερών της εκδήλωσης.

Την Online Φόρμα δήλωσης συμμετοχής θα την βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...