Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»


Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2010-2013. Με την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών Ρομά που απειλούνται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση. Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Στα σχολεία πραγματοποιούνται παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και υποστήριξης και διανομή μέρους του εκπαιδευτικού υλικού.


Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚεΔΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από την τριετή υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λέκτορα Παιδαγωγικής, κ. Χρήστο Παρθένη, θα συνεχίσει τη λειτουργία του στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το τρέχον σχολικό έτος, κατόπιν έγκρισης σχετικής παράτασης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Η αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή.

Η μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας.

Η ενδυνάμωση της υποχρεωτικής και τακτικής φοίτησης.

Η ενίσχυση της γλωσσικής και μαθησιακής επίδοσης.

Η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών Ρομά από το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εξαλείφοντας τον σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό τους.

Η αύξηση των παιδιών Ρομά που εγγράφονται στο σχολείο (κυρίως στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό).

Η αύξηση του προσδοκώμενου χρόνου παραμονής στο σχολείο (μείωση της σχολικής διαρροής κυρίως στα πρώτα χρόνια φοίτησης, δηλαδή στο Δημοτικό).

Η αύξηση του αριθμού των παιδιών Ρομά που μεταβαίνουν από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή, στα Γυμνάσια και Λύκεια.

Η αύξηση του αριθμού των παιδιών ρόμικης καταγωγής που ολοκληρώνουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

H ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Ρομά γονέων προκειμένου να πεισθούν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εγγραφή και την παραμονή των παιδιών τους στο σχολείο.

Η προώθηση των ενήλικων Ρομά στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στις σχολές γονέων, στα Κέντρα Δια βίου Μάθησης των Δήμων που διαμένουν και γενικότερα σε δομές δια βίου μάθησης.

Η βελτίωση των συνθηκών αποδοχής των παιδιών ρόμικης καταγωγής από την διοίκηση της εκπαίδευσης, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Τα μέτρα παρέμβασης προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών Ρομά και στις συγκεκριμένες συνθήκες του σχολικού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που διαβιούν τα παιδιά. Στα μέτρα αυτά υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:

Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή.

Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης των παιδιών Ρομά. Στις παρεμβατικές δράσεις περιλαμβάνονται:

Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων.

Παροχή εξειδικευμένου βοηθητικού διδακτικού υλικού.

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών στις Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων.

Οργάνωση και λειτουργία θερινών τμημάτων ενίσχυσης των μαθητών.

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες.

Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης (ΕΔΑΜ).

Οργάνωση και εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης.

Ενίσχυση της πρόσβασης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων όπου διαμένουν οι ενήλικες ρομά καθώς και η συμμετοχή τους στη Σχολή Γονέων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η οποία εστιάζεται σε ενδοσχολικές ή διασχολικές επιμορφώσεις με βιωματικό χαρακτήρα.

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας.

Δικτύωση των σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά», επισκεφθείτε το δικτυακό του τόπο: URL: http://www.keda.gr/roma/

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...