Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σημαντικό πρόγραμμα για άνεργους, γυναίκες, άτομα αναπηρία κ.α -ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ένα σημαντικό πρόγραμμα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Εύβοια, κάνετε αίτηση τώρα: Λεωφόρος Χαϊνά 95 (δίπλα στη Νομαρχία), τηλ 22210-74005 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας την πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

  1.   Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  2.   Γυναίκες Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
  3.   Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια,
  4.   Γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας,
  5.   Άτομα με αναπηρία.
Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα. 

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στην σελίδα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...