Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Δεν μπαίνει στο άρθρο 99 η “Ελευθεροτυπία”

Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση υπαγωγής της Χ. Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα.

Με βάση την απόφαση οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους μέσω της δικαστικής οδού, ενώ η εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πιστωτές της.

Το μέλλον της εφημερίδας που δεν εκδίδεται από τις 23 Δεκεμβρίου είναι πλέον αποκλειστικά στα χέρια της ιδιοκτήτριας Μάνιας Τεγοπούλου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...