Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλκιδέων

60 θέσεις εργασίας προσφέρονται στο Δήμο Χαλκιδέων .


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών στο 2ο όροφο, υπεύθυνη υπάλληλος Παυλάκη Σοφία ΔΕ1/ΣΤ ́ (τηλ. 2221 3 55126) συνοδευόμενες από: 1.Φωτοτυπία ταυτότητας, 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών).


 Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 05/03/2014. Οι προσλήψεις θα γίνουν με κοινωνικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων για το σκοπό αυτό. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.dimos-xalkideon.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ληλαντίων και Μεγασθένους με αποδεικτικό ανάρτησης καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...