Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προχωρά στην ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του οποίου δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.


Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η δωρεάν παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες και μεμονωμένα άτομα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση.


Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Στήριξης – Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα ετήσια εισοδηματικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής : Μοναχικά άτομα μέχρι 3.500 ευρώ, Ζευγάρια μέχρι 5.000 ευρώ, Οικογένειες με ένα προστατευόμενο μέλος μέχρι 6.500 ευρώ, Οικογένειες με δύο προστατευόμενα μέλη 8.000 ευρώ, για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος 1.000 ευρώ επιπλέον και αν  υπάρχει αναπηρία σε μέλος της οικογένειας επιπλέον 2.000 ευρώ.

Πληροφορίες και αιτήσεις κατατίθενται στα Δημαρχεία Κύμης και Αλιβερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα αξιολογηθούν άμεσα οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...