Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

SHELMAN: Έβαλε λουκέτο αλλά ελπίζει στο... χρηματιστήριο!

Ενέργειες για άρση επιτήρησης στο χρηματιστήριο κάνει η ΣΕΛΜΑΝ που μετά το λουκέτο στο εργοστάσιο της Χαλκίδας βρίσκεται σε δυσμενή θέση.


Το "" σε σημερινό του ρεπορτάζ αναφέρει:


"Η Σέλμαν εκτιμά ότι λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος και της ανύπαρκτης ρευστότητας δεν είναι εφικτή το 2013 η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων παρά μόνο με την έλευση στρατηγικού επενδυτή ή με την κεφαλαιοποίηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της από 5/ 4/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 10/4/2012, επειδή οι ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31/12/2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας.

Η υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης οφείλεται στις εξαιρετικά δυσμενείς τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του κύκλου εργασιών και παρά τη σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών οι ζημίες του έτους 2012 ανήλθαν σε 32,1 εκατ. € μειώνοντας ισόποσα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Εν τω μεταξύ, η εταιρία με ανακοίνωσή της τονίζει ότι δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...