Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Προπαρασκευαστικό στη Χορωδία Χρωμάτων» του ΔΟΑΠΠΕΧ


Μετά από αίτημα πολλών γονέων και μαθητών Δημοτικών Σχολείων, η «Χορωδία Χρωμάτων» του ΔΟΑΠΠΕΧ, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τμήμα  π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ό (κομμάτι της χορωδίας), για μαθητές Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων που δεν γνωρίζουν απαραίτητα μουσική.

Μ΄ αυτή την πρωτοβουλία, οι μαθητές  που τους αρέσει η χορωδιακή μουσική, θα εκπαιδευτούν μουσικά, έτσι ώστε όταν είναι έτοιμοι να ενταχθούν στη “Χορωδία Χρωμάτων”.

Κατά τη διάρκεια αυτή βέβαια, και  μετά από ακρόαση, θα συμμετέχουν  στις συναυλίες και γενικότερα στις εκδηλώσεις της χορωδίας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και 18 Απριλίου 2013

Υπεύθυνη του προπαρασκευαστικού τμήματος και της “Χορωδίας Χρωμάτων”, είναι η κα Δέσποινα Γερογιάννη.

Πληροφορίες, διευκρινήσεις και  αιτήσεις στα τηλέφωνα:

22210-37878 & 22210-40182 - fax:2221088930

Αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: dchalkis@otenet.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...