Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Χαλκίδα: Ποιά θέματα θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση των Ο.Τ.Α. και τις συνεχείς περικοπές στην χρηματοδότησή τους .
2. Περί γνωμοδότησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που περιλαμβάνει συμπληρωματικά στοιχεία για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στη θέση Μικρό Βαθύ στα διοικητικά όρια ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων.
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. Περί ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης τμημάτων συνοικίας ‘Ζ’ Χαλκίδας.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
4. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της μερικής επανεπιβολής ρυμοτομίας σε πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Δροσιάς μεταξύ των Ο.Τ. 117 και της πλατείας Γ.Κονδύλη και εγγραφή πίστωσης
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
5. Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘Διαμόρφωση οδοστρώματος μπροστά στο δημοτικό σχολείο Λουκισίων’ Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
6. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ» .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
7. Περί έγκρισης 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ» Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
8. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
9. Περί ανάδειξης αναδόχου της Εργασίας (παροχής Υπηρεσίας) με τίτλο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ’.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
10. Περί έγκρισης μελέτης του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ’ .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
11. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
12. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
13. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
14. Περί εκδίκασης ένστασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
15. Περί εκδίκασης υποβληθέντων ενστάσεων στον διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (Ο.Τ.439Β) .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
16. Περί έγκρισης άδειας εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας ΕΜΕΚ ΑΤΕ .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 .
Εισηγητής: Λαγός Κωνσταντίνος (Γεν. Γραμματέας) .
18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 299/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη λήψη δανείου για την αγορά ακινήτου πρωην ΔΑΡΙΓΚ .
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
20. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
21. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22. Περί ορισμού μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
23. Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου .
Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
24. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 31/12 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά καταβολή εξόδων παράστασης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
25. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 193 /12 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ που αφορά τον Κανονισμό Δικτύου Αποχέτευσης Χαλκίδας .
Εισηγητής: Βάκκα Ελένη (πρόεδρος ΔΕΥΑΧ)
26. Περί ονοματοθεσίας της πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου Δ.Ε. Χαλκίδος

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...