Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Αναγνωστάκης: Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, κατάθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρης Αναγνωστάκης και Κατερίνα Μάρκου, καλώντας τα αρμόδια Υπουργεία, να συμμορφωθούν με την απόφαση 2501/25-02-2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, εγκρίνεται η Προγραμματική Σύμβαση για τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέντρα πρόληψης υπολειτουργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι σε αυτά, είναι μήνες απλήρωτοι, τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει άμεσα να λάβουν αποφάσεις, για την ανάληψη της υποχρέωσης χρηματοδότησης των προγραμμάτων και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 21 του Ν. 2362/1995 και 2,3 και 4 του π.δ. 113/2010, όπως ορίζεται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Παράλληλα οι δύο βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, καλούν τα Υπουργεία να αναλάβουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί, η θεσμική θωράκιση, η οικονομική βιωσιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

Η πρόληψη στον τομέα της εξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 73 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, που είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, εποπτευόμενες από τον ΟΚΑΝΑ και χρηματοδοτούμενες κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας και κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, και από Προγραμματική Σύμβαση πενταετούς διάρκειας, η οποία όμως έληξε στις 31-12-2013. Παρόλα αυτά, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και οι θέσεις εργασίας των εργαζόμενων στα Κέντρα αυτά.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το 2501/25.02.2014 έγγραφό του, διαβίβασε την Απόφασή του έγκρισης του ελεγχόμενου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης περιόδου 2014-2020, στο οποίο ορίζεται ότι η Σύμβαση μπορεί να υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους «μόνο υπό τον όρο ότι πριν την υπογραφή του θα εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με την οποία θα εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και θα δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και 2, 3 και 4 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194)».
Δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση των Προγραμμάτων Πρόληψης της Εξάρτησης, Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και Παροχής Συμβουλευτικής Στήριξης και Παραπομπής στις εξειδικευμένες δομές Θεραπείας, οι οποίες μάλιστα διανύουν την «περίοδο αιχμής» (Φεβρουάριος-Μάιος κάθε έτους), σε πολύ δύσκολες και περίπλοκες εργασιακές συνθήκες (απλήρωτοι εργαζόμενοι, διαφορετικά καθεστώτα αναλόγως των εκτιμήσεων 73 διαφορετικών Δ.Σ. αντίστοιχων αστικών εταιρειών, προβλήματα απόδοσης της χρηματοδότησης από τον ΟΚΑΝΑ  κοκ.), τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για λήψη και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία θα εγκρίνεται η πραγματοποίηση της -προβλεπόμενης στο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης- δαπάνης και θα δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και 2, 3 και 4 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), όπως ορίζεται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σημειωτέον ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με την 29η Απόφαση της 17.02.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. της, επικαιροποιεί την προηγούμενη απόφασή της για έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με κατ’ έτος συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000€ και ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών τη δέσμευση σχετικής πίστωσης κατ’ έτος.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
Σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση της απαιτούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με την οποία θα εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και θα δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης;
Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική τους θωράκιση, η οικονομική τους βιωσιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αναγνωστάκης Δημήτρης

Κατερίνα Μάρκου 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...