Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Αποστόλου: Διασφάλιση των συμφερόντων των μικρομετόχων και της απασχόλησης των εργαζομένων της Evia Bank

"Διασφάλιση των συμφερόντων των μικρομετόχων και της απασχόλησης των εργαζομένων της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας Συν.Π.Ε." ζητά με ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου.

Το κείμενο της ερώτησης:

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε.», θέτοντας το σε ειδική εκκαθάριση και διόρισε ειδικό εκκαθαριστή. Σύμφωνα με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας είναι:
i) η ανεπάρκεια των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος για την κάλυψη των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων.

ii) η αδυναμία του πιστωτικού ιδρύματος να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του, ώστε να αρθεί η αναφερόμενη ανεπάρκειά τους καθώς συγκέντρωσε μόλις 324.111 ευρώ
iii) η διαπίστωση ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να διασφαλίσει τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν εμπιστευτεί οι πιστωτές του και ιδίως οι καταθέτες.

Τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας μεταφέρονται στην Alpha Bank με την Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίζει το αντάλλαγμα που θα καταβάλει στην υπό ειδική εκκαθάριση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για τη μεταβίβαση των καθορισθέντων περιουσιακών στοιχείων στο ποσό ευρώ 2.004.198 €.
Τα στοιχεία ενεργητικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Εύβοιας αποτιμούνται σε 2.320.792 €, ενώ τα στοιχεία παθητικού 98.229.365 €. Την διαφορά των 95.908.573 θα την καλύψει στην Alpha Bank το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επειδή:
Α) η κατάσταση ανεπάρκειας κεφαλαίων δεν αντιμετωπίστηκε με αντίστοιχα μέτρα διόρθωσής, τόσο από το Δ.Σ. του ιδρύματος  όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδας
Β) τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος εμφανίζονται πολύ μικρά, ενώ πρόσφατα αποπεράτωσε πολυώροφο κτήριο σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας
Γ) Εκατοντάδες μικρομέτοχοι της τράπεζας, στη πλειοψηφία τους μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τη στήριξαν από την αρχή της λειτουργίας της χάνουν σήμερα τις μετοχές τους χωρίς καμία αποζημίωση και προσθέτουν ακόμη ένα πρόβλημα στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται
Δ) στην απόφαση δεν δίνεται καμία εγγύηση, παρά μόνο «ευκαιρία απασχόλησης» στους πρώην εργαζόμενους του ιδρύματος.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί
  1. Ποια μέτρα και από ποιους αρμόδιους εποπτικούς οργανισμούς προβλέπονται και ελήφθησαν για την αντιμετώπιση και αποτροπή των προβλημάτων που είχε η Συνεταιριστική τράπεζα Εύβοιας τα τελευταία χρόνια;
  2. Τι ενέργειες προβλέπονται να ληφθούν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μικρομετόχων της τράπεζας;
  3. Αν θα γίνει ο απαραίτητος και σε βάθος έλεγχος για ζητήματα επενδύσεων παγίων της τράπεζας στο  παρελθόν;
  4. Αν σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι ο νομός αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ανεργίας, να προβλέψουν και να προσφέρουν κάτι περισσότερο από την ευκαιρία απασχόλησης για την εγγύηση της απασχόλησης των πρώην εργαζομένων στην τράπεζα;Ο ερωτών βουλευτής

Αποστόλου Ευάγγελος

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...