Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Η γκάφα της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ -Lafarge: "Με τα πανταλόνια κάτω"!


"Η (ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ)-Lafarge, λίγες μέρες μετά την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σωματείου  με τίτλο «Η Lafarge αυτοδιαψεύδεται», «κατέβασε» από την επίσημη ιστοσελίδα της τα όσα έγραφε για το εργοστάσιο της Χαλκίδας !!!"

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων και επισημαίνει:

"Δεν θα μπορέσει όμως μ’ αυτόν τον τρόπο να αποφύγει την αυτοδιάψευση για όσα τώρα κάνει και γράφει για το τσιμεντάδικο της Χαλκίδας.

Υπάρχουν δεκάδες στοιχεία που θα δημοσιεύουμε μέχρι να αποδείξουμε τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και τους εκβιασμούς που κρύβονται πίσω από την απόφασή της να σταματήσει την λειτουργία του.

Σήμερα δημοσιεύουμε αντίγραφο της ιστοσελίδας της που «κατέβασε»  και έπεται συνέχεια.....

Εργοστάσια τσιμέντου

Εργοστάσιο Χαλκίδας

Το εργοστάσιο Χαλκίδας ιδρύθηκε το 1926 και βρίσκεται στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας, κοντά στον αρχαίο ναό της Αρτέμιδος σε απόσταση 1 χλμ. από την πόλη της Χαλκίδας. Η γειτνίαση του με τον αστικό ιστό επιβάλλει στο εργοστάσιο να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στους γείτονές του.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ο αυστηρός έλεγχος και η ευελιξία της παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να παράγει διάφορους τύπους χύδην και σακευμένου τσιμέντου, όπως είναι τα επώνυμα προϊόντα Heracles, τσιμέντο κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές και Βasis, τσιμέντο υψηλής αντοχής. Επίσης, μέσω των εγκαταστάσεων του εργοστασίου υπάρχει η δυνατότητα διακίνησης λευκού τσιμέντου. Οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις επιτρέπουν την εκφόρτωση πρώτων υλών και καυσίμων και τη φόρτωση προϊόντων.

Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το εργοστάσιο της Χαλκίδας εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η δέσμευση του εργοστασίου και των ανθρώπων του είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος της ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη βιώσιμη ανάπτυξη Στόχοι Αειφορίας 2012. Οι δράσεις του εργοστασίου επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μέσω του ελέγχου των εκπομπών και της ορθής διαχείρισης των λατομείων και τη διασφάλιση λειτουργίας σύμφωνης με την αειφόρο ανάπτυξη.

Υγεία και Ασφάλεια: απόλυτη προτεραιότητα

H Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν για την ΑΓΕΤ Ηρακλής θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006, εφαρμόζεται η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του ομίλου Lafarge, με στόχο τα μηδέν ατυχήματα. Το εργοστάσιο Χαλκίδας, με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο. Η συνεχής βελτίωση του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Εφαρμόζονται μέτρα, που αφορούν σε μέσα ατομικής προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012, το εργοστάσιο Χαλκίδας υλοποιεί πρόγραμμα δράσης που συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη βελτίωση και ανταπόκριση του εργοστασίου σε προκλήσεις όπως οι κλιματικές αλλαγές, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας.

Πέρα από το σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012, το εργοστάσιο Χαλκίδας εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες της γεωγραφικής του θέσης (γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή) και τη γεωμορφολογία της για τον έλεγχο του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λειτουργιών του.

Κατά την παραγωγή τσιμέντου στο εργοστάσιο Χαλκίδας, γίνεται συστηματική προσπάθεια για την αύξηση του ποσοστού των προσθέτων (ποζολάνη, τέφρα ή σκωρία) με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού κλίνκερ προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2. Ενδεικτικό παράδειγμα της προσπάθειας αυτής είναι το νέο προϊόν Athlos, ένα πιο "πράσινο" σακευμένο τσιμέντο, διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, από το 2011 ξεκίνησε η παραγωγή τσιμέντου με τη διαδικασία της χωριστής άλεσης (separate grinding) του κλίνκερ και των προσθέτων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη άλεση και συνεπώς περαιτέρω μείωση του ποσοστού κλίνκερ.

Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης το εργοστάσιο έχει εγκαταστήσει φίλτρα υβριδικής τεχνολογίας στις μονάδες έψησης και σακόφιλτρο στο μύλο φαρίνας Β' μονάδας, τα οποία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών για την τσιμεντοβιομηχανία. Τα υβριδικά φίλτρα ελαχιστοποιούν τις εκπομπές σκόνης από τις καμινάδες και έχουν απόδοση ανεξάρτητη από συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και εξωγενείς παράγοντες.

Η αποθήκευση πρώτων υλών γίνεται σε κλειστή αποθήκη, χωρητικότητας 30.000 τόνων, που κατασκευάστηκε το 2006. Από την κάμινο το κλίνκερ μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε σιλό αποθήκευσης με σύστημα αυτόματης διακίνησης.

Στο εργοστάσιο λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης υπάρχει σύστημα συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων και οι δρόμοι στο χώρο του εργοστασίου έχουν ασφαλτοστρωθεί και πεζοδρομηθεί. Με στόχο να βελτιωθεί ο χώρος του εργοστασίου έχει αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης πρασίνου των υπαίθριων χώρων.

Επίσης εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευταξίας και ανασυγκρότησης των αποθηκευτικών χώρων, των εργολαβικών συνεργείων και των διάσπαρτων κινητών μονάδων συνεργατών.

Αποκατάσταση λατομείων

Το εργοστάσιο Χαλκίδας διαθέτει δύο λατομεία: Το λατομείo ασβεστολίθου, 2 χλμ. μακριά από το εργοστάσιο με έκταση 850 στρεμμάτων και το λατομείο αργίλου με έκταση 300 στρεμμάτων. Από το 2000 έχει αρχίσει μια προσπάθεια άρσης των επιπτώσεων της επιλεκτικής εκμετάλλευσης του παρελθόντος και συστηματικής αποκατάστασης. Συνολικά έχουν φυτευτεί περισσότερα από 8.500 δένδρα, τα οποία είναι σύμφωνα με τη χλωρίδα και ταιριάζουν με το φυσικό περιβάλλον και τις γειτονικές καλλιέργειες. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης σκοπός είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση.

Τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση

Όλα τα στάδια της παραγωγής απαιτούν τεχνικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και ισχυρό ομαδικό πνεύμα. Το εργοστάσιο χαρακτηρίζεται από την πολύ υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία του προσωπικού του. Με συνεχή και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης διασφαλίζεται η εξέλιξη του προσωπικού και η περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται κεντρικά από την αίθουσα ελέγχου. Οι εξειδικευμένοι χειριστές επιβλέπουν συνολικά τη λειτουργία του εργοστασίου, ελέγχουν τις εγκαταστάσεις και πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην παραγωγική διαδικασία. Γίνεται συνεχής έλεγχος της περιβαλλοντικής απόδοσης του εργοστασίου. Οι εκπομπές σκόνης και αερίων καταμετρώνται και αναλύονται, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας και δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης επέμβασης.

Υψηλός ποιοτικός έλεγχος

Το εργοστάσιο Χαλκίδας ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Είναι πιστοποιημένο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και οι τύποι τσιμέντου που παράγει είναι πιστοποιημένοι με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 197-1. Τα πιστοποιημένα τσιμέντα είναι πόρτλαντ τύπου CEM I, σύνθετα πόρτλαντ τύπου CEM II και CEM IV και διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Το εργοστάσιο Χαλκίδας με τη δραστηριότητά του συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Την περίοδο 2004-9 έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ για εργασίες αναβάθμισης και έργα, από τα οποία τα 14,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Διαθέτει κατά μέσο όρο ετησίως 31 εκατ. ευρώ σε μισθούς και αμοιβές προσωπικού.

Το σύνολο των μισθών, αμοιβών προσωπικού, προμηθειών, φόρων και υποστήριξης τοπικών προγραμμάτων ή χορηγιών ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 55 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το εργοστάσιο Χαλκίδας ενδιαφέρεται για τις ερωτήσεις, απόψεις και προτάσεις σας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με τη λειτουργία του εργοστασίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, Φίλιππο Καγγελαρίδη

Τηλ: +30 22210 59437

E-mail: kangelaridisf@lafarge.gr"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...