Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Κ. Μαρκόπουλος: «Εξαίρεση των 15.000 μικροομολογιούχων από τον Τειρεσία»

Το 2012, λόγω του PSI, περί τις 15.000 ελληνικές οικογένειες έχασαν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, διότι αποφασίστηκε να αντιμετωπιστούν ως επενδυτές και όχι ως αποταμιευτές, με αποτέλεσμα να μην εξαιρεθούν από το «κούρεμα» των ομολόγων που κατείχε ο ιδιωτικός τομέας.

Σύμφωνα με έγκυρους υπολογισμούς, τα φυσικά πρόσωπα κατείχαν συνολικά ομόλογα αξίας 1,2 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία αυτών δε κατείχε ομόλογα αξίας 5.000-150.000 ευρώ. Με το PSI χάθηκε αυτομάτως το 53,5% της αξίας των ομολόγων, ενώ το υπόλοιπο 46,5% καλύφθηκε με νέα ομόλογα (το 15% του EFSF, που έληγε το 2013 ή το 2014, και το 31,5% με ομόλογα που λήγουν από το 2027 μέχρι το 2042). Δηλαδή, κάτοχος ομολόγου 100.000 ευρώ θα πάρει μόνο 15.000 ευρώ άμεσα, τα 53.500 τα χάνει οριστικά και αμετάκλητα, ενώ το εναπομένον ποσό των 31.500 ευρώ θα το εισπράξει στα επόμενα 30 χρόνια.

Τότε, το Ελληνικό Κράτος, ενόψει του υπαρκτού κινδύνου καθολικής πτώχευσης, δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει τους ιδιώτες μικροεπενδυτές από τη διαδικασία του άδικου ‘κουρέματος’ των αποταμιεύσεων τους.

Εκτιμώ ότι τώρα πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή.

Παράλληλα, στην παρούσα φάση, οι μικροομολογιούχοι συνεχίζουν τον αγώνα τους και συγκεκριμένα, κατέθεσαν προσφυγή, η οποία εξετάστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την άνοιξη του 2013 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Συμπερασματικά, 50.000 άνθρωποι που «κρύβονται» πίσω από τις αποταμιεύσεις 15 χιλιάδων οικογενειών, έχουν υποστεί ανυπολόγιστες οικονομικές ζημίες, χάνοντας κόπους μίας ζωής, σε πολλές των περιπτώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτούνται οι Κύριοι Υπουργοί,

1. Ως ελάχιστο μέτρο ανακούφισης των μικροομολογιούχων, προτείνεται η «έξοδος» από τον Τειρεσία εκείνων που έχουν συμπεριληφθεί στις λίστες του λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης των χρεών τους. Η πρόταση αυτή θα λειτουργήσει άπαξ και κατ’ εξαίρεση και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών την πρόταση; Αν ναι, προτίθεται να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση;

2. Είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης η προώθηση ρύθμισης ώστε να δοθεί πρωταιρεότητα στους επιχειρηματίες μικροομολογιούχους μέσω του ΕΤΕΑΝ για έργα εντός και εκτός ΕΣΠΑ;

3. Η αποταμίευση και η εμπιστοσύνη είναι ταυτόσημες έννοιες και ενόψει έκδοσης νέων ομολόγων του Δημοσίου, ποιες νέες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ για την αποζημίωση των μικροομολογιούχων ώστε και εκείνοι να έχουν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση, αλλά και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και κράτους;

4. Ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής των «κουρεμένων» ομολόγων είναι υπερβολικός και έχει ως καταληκτική ημερομηνία το 2042. Εξετάζει το ΥΠΟΙΚ την μείωση του χρόνου πληρωμής του ομολόγου στο ήμισυ, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν χαθεί προκαλώντας οικονομικές ζημίες σε 15.000 οικογένειες;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...