Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Υπ. Εξωτερικών σε Δημ. Αναγνωστάκη (ΔΗΜΑΡ): «Κανένα εμπόδιο για την κινητικότητα Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ένωσης ».

Καθησυχαστικό είναι το Υπουργείο  Εξωτερικών στην απάντηση της ερώτησης 2229 με ημερομηνία 01/10/2013 του βουλευτή Εύβοιας της ΔΗΜΑΡ, σχετικά με το δικαίωμα διαμονής και εργασίας Ευρωπαίων πολιτών σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών δίνει πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις, που αφορούν την πρόταση τεσσάρων Υπουργών Εσωτερικών κρατών μελών για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης. Διαπιστώθηκε, πως οι αιτιάσεις των τεσσάρων Υπουργών δεν στηρίζονταν σε στοιχεία, ώστε να δύναται να συνταχθεί οποιαδήποτε μορφή συστηματικής κατάχρησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών στην απάντηση του, τονίζει πως η χώρα μας  τάσσεται με την πλειοψηφία των κρατών μελών, που δεν συμφωνεί με την υπονόμευση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και σημειώνει, πως κατά τη διάρκεια συμβουλίου Υπουργών στις 8 Οκτωβρίου διατυπώθηκε η άποψη ότι οι επιβαρύνσεις στα εθνικά συστήματα ασφάλισης, που μπορεί να προκύψουν από την κινητικότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και υπό το πνεύμα της αλληλεγγύης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...